Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Egzòd 10​:​1-29

SA K LADAN L

  • Uityèm flewo: krikèt (1-20)

  • Nevyèm flewo: fènwa (21-29)

10  Apre sa, Jewova di Moyiz: “Al kot Farawon. Paske, mwen kite li menm ak sèvitè l yo kontinye fè tèt di+ pou m ka fè mirak mwen yo devan l+,  pou w ka fè pitit ou ak pitit pitit ou konnen jan m te pini Ejipsyen yo e pou w ka fè yo konnen mirak mwen te fè nan mitan Ejipsyen yo+. Konsa, n ap konnen mwen se Jewova.”  Lè sa a, Moyiz ak Arawon al kot Farawon epi yo di l: “Men sa Jewova, Bondye Ebre yo, di: ‘Pandan konbyen tan w ap refize soumèt devan m?+ Voye pèp mwen an ale pou yo ka sèvi m.  Paske, si w kontinye refize voye pèp mwen an ale, demen, m ap voye krikèt vèt nan peyi a.  Y ap kouvri tout peyi a, e moun pap ka wè atè a. Y ap manje tout sa nou genyen ki rete apre lagrèl la, y ap devore tout pyebwa k ap grandi nan peyi a+.  Y ap anvayi kay ou yo, kay tout sèvitè w yo ak tout kay ki gen ann Ejip nan yon nivo papa w ak granpapa w pa t janm wè depi lè yo te fèt rive jis jodi a+.’” Apre sa, Moyiz vire e li soti devan Farawon.  Annapre, sèvitè Farawon yo di l: “Pandan konbyen tan ankò nonm sa a ap kontinye menase* nou? Voye pèp la ale pou y al sèvi Jewova, Bondye yo a. Ou pa wè jan Ejip fin depafini?”  Kidonk, yo fè Moyiz ak Arawon tounen vin kot Farawon epi Farawon di yo: “Nou mèt al sèvi Jewova, Bondye nou an. Men, kiyès ki prale?”  Lè sa a, Moyiz di l: “Nou prale ak timoun yo, ak granmoun yo, ak pitit gason nou yo, ak pitit fi nou yo, ak mouton nou yo ansanm ak bèf nou yo+ paske nou pral fè yon fèt pou Jewova+.” 10  Farawon di yo: “Si nou wè m voye nou ale ansanm ak pitit nou yo, nou mèt konnen Jewova avèk nou vre+! Se sèten nou gen move entansyon nan tèt nou. 11  Non, se mesye yo sèlman ki pou al sèvi Jewova paske se sa nou te mande.” Apre sa, yo fè yo soti devan Farawon. 12  Apre sa, Jewova di Moyiz: “Lonje men w sou peyi Ejip pou krikèt vèt vin sou peyi a, pou yo ka manje tout plant yo, tout sa ki rete apre lagrèl la.” 13  Lamenm, Moyiz lonje baton l lan sou peyi Ejip e Jewova fè yon van ki sot nan direksyon lès soufle sou peyi a pandan tout jounen an ak tout nuit lan. Nan maten, van an te vin ak krikèt yo. 14  Krikèt yo te anvayi tout peyi a+ e yo te rete la. Sitiyasyon an te grav anpil. Pa t janm gen tout krikèt sa yo nan peyi a anvan sa+ e pap janm gen yon kantite konsa ankò. 15  Yo te kouvri tout peyi a, e peyi a te vin tou nwa akoz krikèt yo. Yo te devore tout plant nan peyi a ak tout fwi nan pyebwa yo, tout sa ki te rete apre lagrèl la. Pa t gen okenn fèy ki te rete ni sou pyebwa ni sou plant ki nan peyi Ejip yo. 16  Lè sa a, Farawon voye rele Moyiz ak Arawon prese prese epi li di yo: “Mwen peche kont Jewova, Bondye nou an, e mwen peche kont nou. 17  Tanpri, padone peche m fwa sa a e sipliye Jewova, Bondye nou an, pou l ka retire flewo sa a sou mwen. Se touye flewo sa a ap touye m.” 18  Konsa, li* soti devan Farawon e li sipliye Jewova+. 19  Epi, Jewova fè van an chanje direksyon pou l tounen yon gwo van ki soti nan direksyon lwès e ki ale ak krikèt yo pou l al lage yo nan Lanmè Wouj. Pa t gen yon krikèt ki te rete nan tout peyi Ejip.  20  Men, Jewova te kite Farawon kontinye fè tèt di+, e Farawon pa t voye Izrayelit yo ale. 21  Apre sa, Jewova di Moyiz: “Leve men w anlè pou fènwa kapab kouvri peyi Ejip, yon fènwa ki tèlman pwès, se kòmsi moun yo ap ka manyen l.” 22  Menm kote a, Moyiz leve men l anlè, e yon fènwa pwès te kouvri tout peyi Ejip pandan twa jou+. 23  Ejipsyen yo pa t kapab wè youn lòt, e pandan twa jou, yo pa t deplase kite kote yo te ye a. Men, te gen limyè kote Izrayelit yo te rete a+. 24  Apre sa, Farawon fè rele Moyiz e li di l: “Nou mèt al sèvi Jewova+. Menm pitit nou yo mèt ale avèk nou. Sèl bagay, n ap kite mouton nou yo ak bèf nou yo.” 25  Men, Moyiz di: “W ap ban nou* bèt pou nou touye e pou nou boule kòm sakrifis pou Jewova, Bondye nou an+. 26  Nou prale ak tout bèt nou yo. Pa gen youn k ap rete dèyè paske se ladan yo n ap pran bèt pou nou ofri Jewova, Bondye nou an, pandan nou pral adore l la. Se lè nou rive kote nou prale a n ap konnen ki sa n ap ofri Jewova pou nou adore l.” 27  Men, Jewova te kite Farawon kontinye fè tèt di, e Farawon pa t dakò voye pèp la ale+. 28  Farawon di Moyiz: “Disparèt ou devan m nan! Epi, veye pou w pa eseye vin devan m nan ankò, paske, lejou w vin devan m ankò, w ap mouri.” 29  Lè Moyiz tande sa, li di: “Enben, m ap fè sa w di a. Mwen pap eseye vin devan w ankò.”

Nòt anba paj

Lit.: “vin yon pyèj pou”.
Sanble se Moyiz.
Oswa: “W ap kite nou ale ak”.