Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Detewonòm 33​:​1-29

SA K LADAN L

  • Moyiz beni tribi yo (1-29)

    • ‘Bra Jewova la pou toutan’ (27)

33  Men benediksyon Moyiz, sèvitè vrè Dye a, te bay Izrayelit yo anvan l mouri+.  Li te di: “Jewova te soti Sinayi+,Li te fè limyè l klere sou yo nan Seyi.Li te parèt avèk glwa, byen klere, nan zòn ki gen mòn nan Paran an+,Li te gen plizyè dizèn milye zanj avèk li ki sen+,E sòlda l yo te sou bò dwat li+.   Li te gen afeksyon pou pèp li a+.O Bondye, tout moun sa yo ki sen se nan men w yo ye+.Yo te chita nan pye w+,Yo te kòmanse koute pawòl ou yo+.   (Moyiz te ban nou yon kòmandman, wi, yon lwa+,E se yon byen li kite pou pèp Jakòb la+.)   E Bondye te vin wa Jechouwoun*+,Lè chèf ki nan pèp la te reyini+Ansanm ak tout tribi Izrayèl yo+.   Se pou Ribenn kontinye viv, li pa dwe sispann egziste+,E se pou l toujou chaje ak gason+.”   Apre sa, men ki benediksyon li te bay Jida+: “O Jewova, koute Jida+,Se pou w fè l retounen vin jwenn pèp li a.Li te defann* sa k pou li yo ak fòs ponyèt li.Tanpri, ede l devan advèsè l yo+.”   Men sa li te di konsènan Levi+: “Toumim nan ak Ourim nan+ se pou moun ki fidèl devan w+, o Bondye,Ou te teste moun Levi yo nan Masa+.Ou te kòmanse lite ak yo bò dlo Meriba yo+,   Mesye Levi yo pa t gen konsiderasyon ni pou papa yo ni pou manman yo.Yo pa t pran ni pou frè yo+,Ni pou pitit gason yo.Yo te rete fidèl ak pawòl ouE yo te respekte alyans ou an+. 10  Se pou yo fè Jakòb konnen desizyon w pran yo+E se pou yo fè Izrayèl konnen Lwa w la+.Se pou yo prezante lansan ki gen bon sant lan devan w*, lansan k ap fè w plezi a+,E se pou yo ofri w sakrifis ki boule nèt sou lotèl ou a+. 11  O Jewova, beni yo, ba yo plis fòs.Montre w pran plezi nan travay yo fè ak men yo.Kraze janm* moun ki leve kont yo,Pou moun ki rayi yo ka sispann leve kont yo.” 12  Men sa li te di konsènan Benjamen+: “Se pou Jewova fè sila a li renmen an viv ak kè poze bò kote l.Pandan l ap pwoteje l tout lajounen,L ap abite nan mitan zepòl li.” 13  Men sa li te di konsènan Jozèf+: “Se pou Jewova beni peyi l la+,Lè l ba li bon bagay ki nan syèl la,Lè l ba li lawouze ak dlo ki soti nan sous ki anba tè a+. 14  Se pou l ba li bon bagay ki grandi grasa solèy laE se pou l ba l bon rekòt chak mwa+. 15  Se pou l ba li pi bon bagay ki soti nan mòn ki te la anvan yo*+Ak bon bagay ki soti nan mòn k ap toujou la yo. 16  Se pou l ba li bon bagay ki soti nan tè a ak sa ki ranpli tè a+.Se pou l jwenn favè Sila a ki te parèt nan pye pikan an+.Se pou tout benediksyon sa yo tonbe sou Jozèf,Sou sila yo te chwazi pami frè l yo+. 17  Li anfòm tankou premye pitit yon towo bèf,E kòn li se kòn yon towo bèf sovaj.Avèk kòn li yo l ap pouse* tout pèp yoJis nan dènye bout tè a.Yo se dizèn milye ki soti Efrayim yo+E yo se plizyè milye ki soti Manase yo.” 18  Men sa li te di konsènan Zabilon+: “O Zabilon, se pou w rejwi nan komès w ap fè deyò peyi w la,E ou menm Isaka, se pou w rejwi nan tant kote w rete yo+. 19  Y ap rele moun vin sou mòn nan,E se la y ap ofri sakrifis nan ladwati.Paske, y ap pran nan pil richès* ki gen nan lanmè aAk nan trezò ki kache nan sab la.” 20  Men sa li te di konsènan Gad+: “Benediksyon pou moun ki laji tèritwa Gad la+.Gad kouche tankou yon lyon,Li pare pou l rache bra, wi, pou l rache tèt. 21  Se li k ap chwazi premye pòsyon nan peyi a+,E se pòsyon sa a moun ki bay lwa a rezève pou li+.Tout chèf ki nan pèp la ap mete tèt yo ansanm.L ap fè sa ki jis nan je JewovaE l ap aplike lwa l yo nan peyi Izrayèl.” 22  Men sa li te di konsènan Dann+: “Dann se yon ti lyon+.L ap kouri sot nan Bazan+.” 23  Men sa li te di konsènan Neftali+: “Neftali jwenn favè Bondye jis li satisfè.Jewova beni l anpil.Se pou w pran pati lwès ak pati sid tè a.” 24  Men sa li te di konsènan Achè+: “Achè beni, li gen anpil pitit gason.Se pou l jwenn favè frè l yo.Se pou l tranpe pye l* nan luil. 25  Pòtay vil li yo gen ba fè ak ba kuiv ki fèmen yo+.W ap viv an sekirite pandan tout vi w*. 26  Pa gen pèsonn ki tankou vrè Dye a+, Dye Jechouwoun nan+,Li vwayaje nan syèl la pou l vin ede nou,E li deplase sou nyaj yo avèk diyite+. 27  Bondye se yon refij pou nou depi lontan+,L ap soutni nou ak bra l ki la pou toutan+.L ap fè ènmi nou yo kouri pou nou+,E l ap di: ‘Detwi yo+!’ 28  Izrayèl ap viv an sekiriteE desandan Jakòb* yo ap viv ak kè pozeNan yon peyi ki gen manje angren ak diven+,Kote lawouze ap sot nan syèl la+. 29  O Izrayèl, se pou w kontan+!Ki pèp ki tankou w+,Ou menm ki jwenn delivrans grasa Jewova+,Boukliye ki pwoteje w la+,Gwo epe w la?Ènmi w yo ap bese devan w+,E w ap mache sou do yo*.”

Nòt anba paj

Sa vle di: “Moun ki dwat la”. Se yon tit yo te bay Izrayèl.
Oswa: “te lite pou”.
Lit.: “nan nen w”.
Oswa: “ren”.
Se kapab tou: “mòn ki sou bò lès yo”.
Oswa: “pèse”.
Lit.: “y ap souse pil bagay”.
Oswa: “Se pou pye l benyen”.
Lit.: “Fòs ou ap menm jan ak jou w ap viv yo”.
Lit.: “fontèn Jakòb”.
Se kapab tou: “sou kote yo genyen ki wo yo”.