Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Detewonòm 23​:​1-25

SA K LADAN L

  • Moun ki ka nan rasanbleman k ap fèt pou Bondye (1-8)

  • Pwòpte nan kan an (9-14)

  • Esklav ki sove kite kay mèt li (15, 16)

  • Lalwa entèdi moun tounen pwostitye (17, 18)

  • Enterè ak ve (19-23)

  • Sa yon moun k ap pase nan yon jaden gendwa manje (24, 25)

23  “Si yon gason gen grenn li yo kraze oubyen pati entim li koupe, li pap ka antre nan rasanbleman k ap fèt pou adore Jewova yo+.  “Yon pitit ki pa pitit lejitim pap ka antre nan rasanbleman k ap fèt pou adore Jewova yo+. Pa gen youn nan desandan l yo k ap kapab antre nan rasanbleman k ap fèt pou adore Jewova yo rive menm nan dizyèm jenerasyon an.  “Okenn desandan Amon ni okenn moun Mowab pap ka antre nan rasanbleman k ap fèt pou adore Jewova yo+. Pa gen youn nan desandan yo k ap janm kapab antre nan rasanbleman k ap fèt pou adore Jewova yo rive menm nan dizyèm jenerasyon an.  Paske, yo pa t ban nou manje ak dlo pou ede nou lè nou t ap soti kite peyi Ejip+ e paske yo te peye Balaam, pitit Beyò, ki te moun Petò nan Mezopotami, pou l lage malediksyon sou nou+.  Men, Jewova, Bondye nou an, pa t koute Balaam+. Olye de sa, Jewova, Bondye nou an, te fè malediksyon an tounen yon benediksyon pou nou+ paske Jewova, Bondye nou an, renmen nou+.  Pandan tout vi nou, nou pa dwe janm fè anyen pou byen yo oswa k ap nan avantaj yo+.  “Nou pa dwe rayi yon moun Edòm, paske, li se frè nou+. “Nou pa dwe rayi yon Ejipsyen, paske, nou t ap viv kòm etranje nan peyi l+.  Desandan yo ki fèt nan twazyèm jenerasyon an kapab antre nan rasanbleman k ap fèt pou adore Jewova yo.  “Lè nou tabli kan nou pou n al konbat ènmi nou yo, nou pa dwe fè anyen ki mal*+. 10  Si yon gason vin pa pwòp paske li te ejakile sou li nan nuit+, se pou l soti pa deyò kan an e li pa dwe retounen nan kan an tousuit. 11  Lè l vin aswè epi solèy fin kouche, l ap benyen e l ap ka antre nan kan an+. 12  Se pou nou mete yon kote* apa pa deyò kan an e se la pou nou ale pou nou fè bezwen nou. 13  Se pou nou gen yon pikèt pami zouti nou yo. Lè nou akoupi deyò a, se pou nou fouye yon twou ak pikèt la, apre sa, se pou nou kouvri poupou a. 14  Nou dwe fè sa paske Jewova, Bondye nou an, ap sikile nan kan+ an pou l ka delivre nou e pou l ka lage ènmi nou yo nan men nou. Se sa k fè, kan nou an dwe pwòp+, yon fason pou l pa wè anyen ki pa kòrèk nan mitan nou, pou l pa vire do ban nou e pou l pa sispann mache ak nou. 15  “Si yon esklav sove kite kay mèt li e li vin jwenn nou, nou pa dwe voye l tounen bay mèt li. 16  Li ka abite nan mitan nou kèlkeswa kote li chwazi a, nan youn nan vil nou yo, kèlkeswa kote l renmen an. Nou pa dwe maltrete l+. 17  “Okenn nan pitit fi Izrayelit yo pa dwe vin yon pwostitye+ nan yon tanp, ni okenn nan pitit gason Izrayelit yo pa dwe vin yon pwostitye nan yon tanp+. 18  Nou pa dwe pran kòb yo te peye yon fi ki se yon pwostitye oswa kòb yo te peye yon gason ki se pwostitye* pou nou pote l lakay Jewova, Bondye nou an, pou yon ve nou te fè. Paske, ni youn ni lòt se bagay ki bay Jewova, Bondye nou an, degoutans. 19  “Nou pa dwe fè frè nou peye enterè+ pou lajan nou prete l, pou manje oswa pou nenpòt lòt bagay yon moun ta ka mande enterè sou li. 20  Nou ka fè yon etranje peye enterè+, men nou pa dwe fè frè nou peye enterè+ pou bagay nou prete l, pou Jewova, Bondye nou an, ka beni nou nan tout sa n ap fè nan peyi nou pral pran kòm byen pa nou an+. 21  “Si nou fè Jewova, Bondye nou an, yon ve+, nou pa dwe pran tan pou nou fè sa nou di n ap fè a+. Paske, pa gen dout se sa menm Jewova, Bondye nou an, vle pou nou fè. Si nou pa respekte ve nou fè a, se yon peche sa ye+. 22  Men, si nou pa fè okenn ve, nou pap koupab+. 23  Nou dwe kenbe pwomès+ nou fè e nou dwe respekte ve kè nou pouse nou fè Jewova, Bondye nou an+. 24  “Si nou antre nan jaden rezen yon pwochen nou, nou ka manje kantite rezen nou vle jis nou* satisfè. Men, nou pa dwe pran rezen mete nan veso nou+. 25  “Si n al nan jaden pwochen nou ki gen danre ki poko rekòlte, nou ka kase kèk grap ak men nou, men nou pa gendwa pase sèpèt nou nan pye danre pwochen nou yo+.

Nòt anba paj

Oswa: “nou dwe evite tout bagay ki ka sal nou”.
Sa vle di yon latrin.
Lit.: “peye yon chen”.
Oswa: “nanm nou”.