Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Detewonòm 20​:​1-20

SA K LADAN L

  • Lwa sou fason pou yo fè lagè (1-20)

    • Moun ki pa bezwen al nan lame (5-9)

20  “Si n al nan lagè ak ènmi nou yo e nou wè yo gen plis cheval, plis charyo ak plis sòlda pase nou, nou pa dwe pè yo. Paske, Jewova, Bondye nou an, ki te fè nou kite peyi Ejip la, avèk nou+.  Lè nou pral nan lagè, prèt la dwe al kot pèp la pou l pale ak yo+.  Men sa l ap di yo: ‘Tande sa, o Izrayèl! Nou pral fè lagè ak ènmi nou yo. Nou dwe mete kouraj sou nou. Pinga nou pè, pinga nou panike e pinga nou kite yo fè nou tranble,  paske Jewova, Bondye nou an, ap mache ansanm avèk nou pou l goumen ak ènmi nou yo pou nou e pou l sove nou+.’  “Moun ki gen otorite nan mitan pèp la dwe pale ak pèp la tou e y ap di yo: ‘Èske gen yon moun ki fèk bati yon kay e li poko al abite ladan l? Se pou l retounen pou l al abite nan kay la paske li gendwa mouri nan gè a e se yon lòt moun k ap abite nan kay la.  Èske gen yon moun ki plante yon jaden rezen e li poko rekòlte rezen yo? Se pou l retounen lakay li paske li gendwa mouri nan gè a e se yon lòt moun ki pral rekòlte rezen yo.  Èske gen yon moun ki fiyanse ak yon fi e li poko marye avè l? Se pou l tounen lakay li+ paske li gendwa mouri nan gè a e se yon lòt gason k ap marye ak fiyanse l la.’  Se pou moun ki gen otorite nan mitan pèp la mande mesye yo: ‘Èske gen yon moun ki pè e ki manke kouraj+? Se pou l tounen lakay li yon fason pou l pa fè lòt frè l yo vin pè menm jan avè l*+.’  Lè moun ki gen otorite nan mitan pèp la fin pale avèk pèp la, se pou yo chwazi kèk moun pou yo mete chèf nan lame a, pou yo ka pran devan pèp la. 10  “Si n ap pwoche bò kot yon vil pou n al batay ak moun ki nan vil la, se pou nou fè yo konnen ki sa yo dwe fè si yo vle fè lapè avèk nou+. 11  Si yo reponn yon fason ki montre yo vle fè lapè avèk nou e yo ouvri pòtay vil la ban nou, tout moun nan vil sa a ap vin esklav nou e y ap sèvi nou+. 12  Men, si yo pa dakò fè lapè avèk nou e yo pito batay avèk nou, se pou nou ansèkle vil yo a. 13  Lè sa a, Jewova, Bondye nou an, ap lage vil sa a nan men nou e n ap touye tout gason ki ladan l yo ak kout epe. 14  Men, kanta pou fi yo, timoun yo, bèt yo ak tout sa ki anndan vil la, n ap ka pran yo+. N ap ka manje sa nou pran nan men ènmi Jewova, Bondye nou an, lage nan men nou yo+. 15  “Se sa n ap fè tout vil ki byen lwen nou yo, ki pa nan nasyon ki toupre nou yo. 16  Men, nou pa dwe kite okenn moun vivan+ nan vil nou pran nan men nasyon ki toupre nou yo, vil Jewova, Bondye nou an, ban nou kòm eritaj pa nou yo. 17  Nou dwe detwi yo nèt. Se pou n detwi desandan Èt yo, Amorit yo, moun Kanaran yo, Perizit yo, Ivit yo ak moun Jebis yo+, jan Jewova, Bondye nou an, te ban nou lòd pou nou fè a. 18  Konsa, yo pap fè nou suiv vye koutim yo genyen yo, yo pap fè nou fè vye bagay yo fè pou dye y ap sèvi yo e yo pap fè nou peche kont Jewova, Bondye nou an+. 19  “Si nou ta ansèkle yon vil epi nou ta pran vil sa a apre nou fin fè plizyè jou ap goumen, nou pa dwe met kout rach sou pyebwa yo pou nou detwi yo. Nou ka manje fwi nou pran ladan yo, men, nou pa dwe koupe pyebwa yo+. Èske n ta dwe fè pyebwa yo menm sa nou fè moun yo? 20  Se sèlman pyebwa ki pa bay fwi pou moun manje nou dwe detwi. Nou ka koupe pyebwa sa yo pou nou fè lantouray pou nou ansèkle vil k ap fè lagè avèk nou an jiskaske nou pran vil sa a.

Nòt anba paj

Oswa: “pou l pa fè kè frè l yo fonn menm jan ak kè pa l”.