Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Detewonòm 2​:​1-37

SA K LADAN L

  • Yo monte desann nan dezè a pandan 38 an (1-23)

  • Laviktwa sou Siyon, wa Esbon an (24-37)

2  “Lè sa a, nou te kase tèt tounen, nou te pase nan wout Lanmè Wouj la pou n al nan dezè a, jan Jewova te di m sa a+. Nou te fè yon pakèt tan ap monte desann bò Mòn Seyi.  Finalman, Jewova te di m:  ‘Nou monte desann kont nou bò mòn sa a. Kounye a, al nan direksyon nò.  E li te bay pèp la lòd, li te di yo: “Nou pral pase toupre frè nou yo, desandan Ezaou yo+, k ap viv nan Seyi+. Y ap pè nou+, men, nou dwe fè atansyon.  Pinga n al chèche yo kont*, paske mwen pap ban nou okenn pati nan peyi yo a. Nou pap jwenn menm yon ti pati pou n met pla pye nou, paske mwen te bay Ezaou Mòn Seyi kòm byen+ pa l.  Nou dwe peye yo pou manje nou pran nan men yo pou nou manje, e nou dwe peye yo pou dlo nou pran nan men yo pou nou bwè+.  Paske Jewova, Bondye nou an, beni nou nan tout sa n ap fè. Li veye sou nou pandan n ap mache nan gwo dezè sa a. Pandan 40 an sa yo, Jewova, Bondye nou an, te avèk nou e nou pa t janm manke anyen+.”’  Konsa, nou te pase bò kote frè nou yo, desandan Ezaou yo+, k ap viv nan Seyi, nou te pase lwen wout Araba a, lwen Elat ak Ezyongebè+. “Apre sa, nou te vire, nou te pran wout ki mennen nan Dezè Mowab la+.  Lè sa a, Jewova te di m: ‘Pinga nou chèche moun Mowab yo kont, ni pinga nou fè lagè ak yo, paske mwen pap ban nou okenn pati nan peyi yo a kòm byen pa nou. Se desandan Lòt yo+ mwen te bay vil A kòm byen pa yo. 10  (Nan tan lontan, se Emim+ yo ki te konn viv la. Se yon pèp ki te gen anpil fòs, yo te anpil e yo te wo menm jan ak desandan Anak yo. 11  Refayim+ yo te tankou desandan Anak+ yo tou, se pou sa moun Mowab yo te konn rele yo Emim. 12  Anvan sa, se Orit+ yo ki t ap viv nan Mòn Seyi, men, desandan Ezaou yo te pran peyi+ a nan men yo, yo te detwi yo e yo te vin rete ladan l nan plas yo, menm jan pèp Izrayèl la pral fè ak peyi ki pou yo a, peyi Jewova pap manke pa ba yo a.) 13  Kounye a, leve epi travèse Vale Zerèd.’ Se konsa nou te travèse Vale Zerèd+. 14  Nou te fè 38 an ap mache pou nou sot Kadèsbaneya jiskaske nou rive travèse Vale Zerèd, jiskaske jenerasyon gason ki te ka fè lagè yo te mouri, jan Jewova te fè sèman an+. 15  Jewova te aji kont yo pou l te ka elimine yo nan mitan pèp la. Li te fè sa jiskaske li te touye yo tout+. 16  “Kou tout gason ki te ka fè lagè yo te fin mouri+, 17  Jewova te pale avè m ankò, li te di m: 18  ‘Jodi a, nou gen pou n pase toupre tèritwa Mowab, sa vle di toupre vil A. 19  Lè nou rive toupre desandan Amon yo, pinga nou chèche yo kont, ni pinga nou batay ak yo, paske mwen pap ban nou okenn pati nan peyi desandan Amon yo kòm byen pa nou. Se desandan Lòt yo mwen te bay peyi sa a kòm byen+ pa yo. 20  (Yo te konn konsidere peyi sa a kòm peyi Refayim+ yo tou. Anvan sa, se Refayim yo ki te abite la, e desandan Amon yo te konn rele yo Zamzoumim. 21  Pèp sa a te gen anpil fòs, yo te anpil, e yo te wo menm jan ak desandan Anak+ yo. Men, Jewova te fè desandan Amon yo detwi yo, e yo te vin abite nan peyi a nan plas yo. 22  Se sa l te fè pou desandan Ezaou yo, k ap viv nan Seyi+ kounye a. Li te lage Orit+ yo nan men yo, yo te detwi yo e yo te vin abite nan peyi a nan plas yo pou jis jodi a. 23  Se menm bagay la ki te rive Avim yo, ki te rete nan yon seri bouk ki te rive jis nan zòn Gaza+. Yo te rete la jiskaske moun Kaftò*+ yo te detwi yo pou yo abite nan zòn sa a nan plas yo.) 24  “‘Leve, epi travèse Vale Anon+. Gade, mwen lage Siyon+, Amorit ki wa Esbon an, nan men nou. Nou mèt kòmanse fè lagè avè l pou nou ka pran peyi l la nan men l. 25  Jodi a, m ap kòmanse fè tout moun ki anba syèl la ki tande sa n ap fè yo pè nou. Y ap panike e y ap tranble* poutèt nou menm+.’ 26  “Apre sa, pandan nou te nan Dezè Kedemòt+, mwen te voye moun al pote yon mesaj lapè pou Siyon, wa Esbon an. Mwen te di+ l: 27  ‘Kite m pase nan peyi w la. M ap rete sou wout la, mwen pap fè ni adwat ni agoch+. 28  M ap manje e m ap bwè sèlman sa w vann mwen. Sèl sa mwen mande w se kite m pase nan peyi a 29  jiskaske m travèse Rivyè Jouden an pou m antre nan peyi Jewova, Bondye nou an, ban nou an. Desandan Ezaou yo, k ap viv Seyi, ak moun Mowab yo, k ap viv nan vil A, te pèmèt mwen fè sa.’ 30  Men, Siyon, wa Esbon an, pa t kite nou pase paske Jewova, Bondye nou an, te kite l fè tèt di+ e li te kite kè l vin di pou L te ka lage l nan men nou jan li fè sa kounye a+. 31  “Lè sa a, Jewova te di m: ‘Tande, mwen deja kòmanse lage Siyon ak peyi l la nan men w. Se pou nou kòmanse pran peyi+ l la.’ 32  Lè Siyon ansanm ak tout pèp li a te vin batay avèk nou nan Jahaz+, 33  Jewova, Bondye nou an, te lage l nan men nou. Se sa k fè nou te bat li ansanm ak pitit li yo ak tout pèp li a. 34  Lè sa a, nou te pran tout vil li yo e nou te detwi yo. Nou te touye ni gason, ni fi, ni timoun ki t ap viv ladan yo. Nou pa t kite okenn moun chape+. 35  Sèl sa nou te pran se bèt yo ak lòt bagay ki te gen nan vil nou te pran yo. 36  Depi Awoyè+, ki sou arebò Vale Anon (vil ki nan vale a ladan l tou), rive jis Galaad, pa gen yon vil nou pa t ka pran. Jewova, Bondye nou an, te lage tout nan men nou+. 37  Men, nou pa t pwoche bò peyi desandan Amon yo+, ni bò tout zòn ki arebò Vale Jabòk+ la, ni bò vil ki nan zòn ki gen mòn nan ansanm ak lòt kote Jewova, Bondye nou an, te entèdi nou pwoche bò kote yo.

Nòt anba paj

Oswa: “Pinga nou pwovoke yo”.
Anpalan de Krèt.
Oswa: “y ap gen doulè tankou fi k ap akouche”.