Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Detewonòm 17​:​1-20

SA K LADAN L

  • Bèt pou sakrifis yo pa dwe gen okenn domaj (1)

  • Fason pou yo regle ka moun ki aposta (2-7)

  • Fason pou yo jije ka ki difisil (8-13)

  • Enstriksyon pou yon moun ki vin wa (14-20)

    • Wa a dwe kopye sa k nan liv Lalwa a (18)

17  “Nou pa dwe sakrifye yon towo bèf oswa yon mouton ki gen yon domaj oswa nenpòt pwoblèm nan pou Jewova, Bondye nou an, paske sa ap bay Jewova, Bondye nou an, degoutans+.  “Si gen yon gason oswa yon fi nan vil Jewova, Bondye nou an, ap ban nou yo k ap fè sa ki mal nan je Jewova, Bondye nou an, k ap vyole alyans li an+,  ki vire do bay Bondye pou l al sèvi lòt dye, ki pwostène devan yo, ki pwostène devan solèy la, devan lalin nan oswa devan nenpòt bagay ki gen nan syèl la+, alòske Bondye pa ban nou lòd pou nou fè sa+,  si gen moun ki fè nou konn sa oswa nou tande sa, se pou nou fè bonjan ankèt sou sa. Si nou jwenn prèv se toutbonvre+ yon aksyon ki bay degoutans konsa te fèt nan peyi Izrayèl,  se pou nou mennen gason oswa fi ki te fè move aksyon sa a nan pòtay vil la e se pou nou kalonnen l ak kout wòch jiskaske l mouri+.  Se sou baz temwayaj* de oswa twa temwen+ nou dwe touye moun sa a. Nou pa dwe touye l si se yon sèl moun ki temwaye kont li+.  Se temwen yo ki dwe kòmanse kalonnen l ak kout wòch pou yo touye l, apre sa, tout lòt moun ki nan pèp la ap ede yo. Nou dwe retire sa ki mal nan mitan nou+.  “Si gen yon ka pou nou jije nan youn nan vil nou yo ki twò difisil pou nou jije, kit sa gen rapò ak san moun ki koule+, kit se yon plent moun fè devan yon jij, kit se yon zak vyolans ki fèt oswa yon lòt bagay ki fè moun gen kont, nou dwe al kote Jewova, Bondye nou an, ap chwazi a+,  nou dwe al kot Levit ki prèt yo ak moun ki jij+ nan moman an. Se pou nou prezante ka a devan yo, e y ap fè nou konnen ki desizyon yo pran+. 10  Lè sa a, nou dwe aji selon desizyon y ap pran kote Jewova chwazi a. Fè atansyon pou nou fè tout sa yo di nou fè. 11  Se pou nou obeyi lwa yo montre nou an, se pou nou respekte desizyon yo pran an+. Nou dwe respekte desizyon yo pran an san nou pa devye ni adwat ni agoch+. 12  Si yon moun pran dwa ki pa pou li, lè l pa koute prèt la k ap sèvi Jewova, Bondye nou an, oswa li pa koute jij la, li dwe mouri+. Nou dwe retire sa ki mal ann Izrayèl+. 13  Lè tout moun nan pèp la tande sa, y ap vin pè e yo pap pran dwa ki pa pou yo ankò+. 14  “Apre nou fin antre nan peyi Jewova, Bondye nou an, ban nou an, apre nou fin pran l kòm byen pa nou e nou kòmanse abite ladan l, nou gen pou n di: ‘Ann mete yon moun wa sou nou menm jan ak lòt nasyon ki toutotou nou yo+.’ 15  Men, se wa Jewova, Bondye nou an, chwazi a, n ap ka mete wa sou nou+. Se yon Izrayelit parèy nou nou dwe mete wa sou nou. Nou pa gen dwa pran yon etranje, yon moun ki pa Izrayelit, pou nou mete l wa sou nou. 16  Men, wa a pa dwe chèche gen anpil cheval+. Ni li pa dwe fè pèp la tounen ann Ejip pou y al achte plis cheval+. Paske, Jewova te di nou: ‘Nou pa dwe janm pran wout pou nou retounen ann Ejip.’ 17  Epitou, wa a pa dwe gen anpil madanm, pou sa pa detounen l+. Li pa dwe chèche gen anpil ajan ak lò+. 18  Lè l chita sou twòn nan antanke wa, li dwe kopye sa k nan liv Lalwa a nan yon woulo. Se liv Lalwa ki nan men Levit ki prèt yo l ap itilize pou l fè sa+. 19  “Liv Lalwa li kopye a dwe rete nan men l e li dwe li l pandan tout vi l+, pou l ka aprann gen lakrentif pou Jewova, Bondye l la, e pou l ka obeyi tout pawòl ak tout kòmandman ki nan Lwa sa a+. 20  Konsa, kè l pap pouse l mete tèt li pi wo pase frè l yo, li pap kite kòmandman m yo pou l al ni adwat ni agoch e li menm ak pitit li ap dirije kòm wa nan wayòm li an pandan lontan nan mitan pèp Izrayèl la.

Nòt anba paj

Lit.: “Se dapre bouch”.