Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Detewonòm 11​:​1-32

SA K LADAN L

  • Nou wè jan Jewova montre l gran (1-7)

  • Peyi Bondye pwomèt la (8-12)

  • Rekonpans pou obeyisans (13-17)

  • Nou dwe kenbe pawòl Bondye yo nan kè nou (18-25)

  • “Benediksyon ak malediksyon” (26-32)

11  “Nou dwe renmen Jewova, Bondye nou an+, nou dwe toujou fè sa l mande nou fè, nou dwe toujou obeyi lwa l yo, lòd li yo ak kòmandman l yo.  Nou menm ki konnen disiplin Jewova, Bondye nou an, te bay la oswa ki te wè disiplin li te bay la, nou konnen byen jodi a se avèk nou m ap pale. Mwen pap pale avèk pitit nou yo ki pa t konnen disiplin+ sa a, ki pa t wè jan Bondye te montre l gran+, e jan l gen pisans+.  Yo pa t wè mirak ak aksyon li te fè ann Ejip kont Farawon, wa Ejip la, ak tout peyi l la+,  ni sa l te fè lame Ejip la, cheval Farawon yo ak charyo l yo, lè dlo ki nan Lanmè Wouj la te kouvri yo tout lè yo t ap kouri dèyè nou an. Jewova te detwi yo nèt*+.  Yo pa t wè sa l te fè pou nou* depi lè n te nan dezè a pou jis nou rive isit la,  ni sa li te fè devan je tout Izrayelit yo lè tè a te ouvri bouch li e li te vale Datan ak Abiram, pitit gason Elyab, ki li menm se pitit gason Ribenn, ansanm ak moun lakay yo, ak tant yo, ansanm ak tout moun ak tout bèt ki t ap suiv yo+.  Nou te wè ak je nou tout gwo aksyon Jewova te fè yo.  “Nou dwe obeyi tout kòmandman m ap ban nou jodi a, pou nou ka vin yon pèp ki gen fòs, pou nou ka travèse antre nan peyi nou pral pran kòm byen pa nou an,  e pou nou ka viv lontan+ nan peyi Jewova te fè zansèt nou yo sèman li t ap ba yo l e li t ap bay desandan yo li+, yon peyi kote lèt ak siwo myèl ap koule+. 10  “Peyi nou pral pran kòm byen pa nou an pa tankou peyi Ejip, kote nou soti a, kote nou te abitye simen semans e nou te konn travay di pou n wouze jaden nou*, jan yo konn fè pou jaden legim. 11  Peyi n ap travèse antre ladan l pou n al pran kòm byen pa nou an se yon peyi ki gen mòn ak vale+, se lapli ki sot nan syèl la ki wouze l+, 12  e se Jewova, Bondye nou an, k ap pran swen l. Je Jewova, Bondye nou an, toujou sou li ap veye l, soti premye jou nan ane a rive nan dènye jou a. 13  “Si nou toujou obeyi kòmandman m ap ban nou jodi a, si nou renmen Jewova, Bondye nou an, epi nou sèvi l ak tout kè nou e ak tout nanm*+ nou, 14  m ap fè lapli tonbe nan peyi nou an nan lè pou l tonbe a, premye sezon lapli a ak dezyèm sezon lapli a, pou nou ka rekòlte danre nou yo e pou nou ka gen diven ak luil+. 15  M ap fè zèb pouse nan savann nou yo pou bèt nou yo ka gen manje pou yo manje, e nou menm n ap manje jiskaske nou satisfè+. 16  Sèl bagay, fè atansyon pou nou pa kite kè nou fè n al adore lòt dye e pou l fè nou pwostène devan yo+. 17  Si sa ta rive, Jewova ap fache anpil kont nou, l ap fèmen syèl la pou lapli pa tonbe+, pou tè a pa pwodui, yon fason pou nou ka peri byen vit nan bon peyi Jewova ap ban nou an+. 18  “Nou dwe fè pawòl sa yo mwen di nou yo antre nan kè nou, nou dwe fè yo antre byen fon anndan nou, e nou dwe mare yo sou men nou pou nou ka sonje yo. Y ap tankou yon bando sou fwon nou*+. 19  Mete sou sa, nou dwe anseye pitit nou yo pawòl sa yo, nou dwe pale avèk yo sou yo lè nou chita lakay nou, lè n ap mache sou wout yo, lè nou kouche ak lè nou leve+. 20  Se pou nou ekri yo sou chanbrann pòt kay nou ak sou pòtay vil nou yo, 21  yon fason pou nou menm ak pitit nou yo ka viv lontan+ nan peyi Jewova te fè zansèt nou yo sèman l ap ba yo a+, pou nou ka kontinye viv nan peyi sa a toutotan syèl la pi wo pase tè a. 22  “Si nou byen suiv kòmandman m ban nou yo, si nou obeyi yo, si nou renmen Jewova, Bondye nou an+, si nou mache nan chemen l yo e si nou atache avè l+, 23  Jewova ap fè tout nasyon sa yo kouri pou nou+, e n ap pran peyi yon seri nasyon ki gen plis fòs pase nou e ki gen plis moun pase nou+. 24  Kèlkeswa kote nou met pye nou an, kote sa a ap pou nou+. Peyi nou an ap soti nan dezè a rive nan Liban, soti nan Rivyè a, Rivyè Efrat, pou rive nan lanmè ki nan direksyon lwès la*+. 25  Pèsonn pap ka kenbe tèt ak nou+. Jewova, Bondye nou an, ap fè tout moun ki abite nan peyi nou pral antre ladan yo a panike, l ap fè yo pè nou+, jan l te pwomèt nou l ap fè sa a. 26  “Gade, jodi a m ap mete benediksyon ak malediksyon devan nou+: 27  N ap jwenn benediksyon si nou obeyi kòmandman Jewova, Bondye nou an, ban nou yo, kòmandman m ap fè nou konnen jodi a+. 28  Men, malediksyon ap tonbe sou nou si nou pa obeyi kòmandman Jewova+, Bondye nou an, ban nou yo, si nou vire kite chemen mwen ban nou pou nou suiv la, e si n al suiv yon seri dye nou pa t konnen anvan. 29  “Lè Jewova, Bondye nou an, fin fè nou antre nan peyi nou pral pran kòm byen pa nou an, se sou Mòn Gerizim n ap fè konnen* benediksyon yo e se sou Mòn Ebal n ap fè konnen* malediksyon yo+. 30  Èske mòn sa yo pa sou lòt bò Rivyè Jouden an, nan direksyon lwès*, nan peyi moun Kanaran yo k ap viv nan Araba, anfas Gilgal, toupre gwo pyebwa More yo+? 31  Paske, n ap travèse Rivyè Jouden an pou nou antre nan peyi Jewova, Bondye nou an, ap ban nou an, pou nou pran l kòm byen pa nou+. Lè nou fin pran l e lè nou kòmanse viv ladan l, 32  nou dwe veye pou nou obeyi tout lòd ak tout lwa m ap mete devan nou jodi a+.

Nòt anba paj

Oswa: “detwi yo jiska jodi a”.
Oswa: “te fè nou”.
Oswa: “wouze tè a ak pye nou”. Sa vle di, yo te itilize pye yo swa pou yo fè yon ponp dlo mache swa pou yo fè kanal pou dlo a pase oubyen pou yo ouvri kanal yo.
Lit.: “yon bando nan mitan de je nou”.
Anpalan de Gwo Lanmè a, Lanmè Meditèrane.
Oswa: “n ap bay”.
Oswa: “n ap bay”.
Oswa: “solèy kouche”.