Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Detewonòm 1​:​1-46

SA K LADAN L

  • Yo kite Mòn Orèb (1-8)

  • Yo nome chèf ak jij (9-18)

  • Dezobeyisans nan Kadèsbaneya (19-46)

    • Pèp Izrayèl la refize antre nan peyi a (26-33)

    • Yo pa reyisi pran Kanaran (41-46)

1  Pawòl sa yo se pawòl Moyiz te di pèp Izrayèl la nan dezè ki nan zòn Jouden an, dezè ki anfas Souf, ki ant Paran, Tofèl, Laban, Azewòt ak Dizaab la.  Pou yon moun sot Orèb pou l al Kadèsbaneya+, sa pran 11 jou si l pase pa wout ki mennen Mòn Seyi a.  Nan 40yèm ane a+, nan 11yèm mwa a, nan premye jou nan mwa a, Moyiz te di Izrayelit yo* tout sa Jewova te ba l lòd pou l di yo.  Se te apre li te fin bat Siyon+, wa Amorit yo, ki t ap viv Esbon, ansanm ak Òg+, wa Bazan an, ki t ap viv Astawòt, nan Edreyi+.  Pandan Moyiz te nan zòn Jouden an, nan peyi Mowab, li te pran esplike yo Lwa a+. Li te di yo:  “Lè nou te Orèb, Jewova, Bondye nou an, te di nou: ‘Kantite tan nou pase nan mòn sa yo kont+.  Se pou nou al nan zòn ki gen mòn kote Amorit yo+ rete a ak zòn kote vwazen yo ye nan Araba a+, nan zòn ki gen mòn nan, nan Chefela a, nan Negèb, bò lanmè a+, nan peyi moun Kanaran yo, nan Liban*+, rive jis nan gwo rivyè a, Rivyè Efrat la+.  Tande, mwen met peyi a devan nou. Se pou nou antre nan peyi a e se pou nou pran l, peyi Jewova te fè zansèt nou yo, Abraram, Izarak+ ak Jakòb+, sèman l ap ba yo l e l ap bay desandan* yo li+.’  “Lè sa a, mwen te di nou: ‘Mwen pa kapab dirije nou poukont mwen+. 10  Jewova, Bondye nou an, fè nou vin anpil. Jodi a nou vin anpil menm jan ak zetwal ki nan syèl la+. 11  Se pou Jewova, Bondye zansèt nou yo, fè nou vin mil fwa pi plis+ e se pou l beni nou jan li te pwomèt nou sa a+. 12  Ki jan m ap ka pote chay sa a nou ye a poukont mwen? Ki jan m ap ka sipòte tout chirepit nou yo+? 13  Se pou nou chwazi kèk gason nan tribi nou yo ki gen sajès, ki prevwayan e ki gen eksperyans e m ap mete yo sou tèt nou kòm chèf+.’ 14  Lè sa a, nou te di m: ‘Sa w di nou fè a bon.’ 15  Epi, mwen te pran chèf ki nan tribi nou yo ki te gen sajès ak eksperyans e mwen te mete yo sou tèt nou kòm chèf gwoup ki gen 1 000 moun ladan yo, chèf gwoup ki gen 100 moun ladan yo, chèf gwoup ki gen 50 moun ladan yo, chèf gwoup ki gen 10 moun ladan yo, e kòm moun ki gen otorite nan tribi nou yo+. 16  “Lè sa a, men ki enstriksyon mwen te bay jij nou yo: ‘Lè gen moun nan pèp la ki gen pwoblèm antre yo e yo vin devan nou, nou dwe jije ka a avèk jistis+, kit moun nan gen pwoblèm ak yon Izrayelit parèy li, kit li gen pwoblèm ak yon etranje k ap viv nan mitan nou+. 17  Nou pa dwe gen patipri lè n ap jije+. Nou dwe koute ni moun ki pa enpòtan, ni moun ki enpòtan+. Nou pa dwe kite moun fè nou pè+, paske se pou Bondye n ap jije+. Lè yon ka twò difisil pou nou, n a pote l devan m e m a tande l+.’ 18  Lè sa a, mwen te di nou tout sa pou n fè. 19  “Apre sa, jan Jewova, Bondye nou an, te ban nou lòd pou nou fè a, nou te kite Orèb, nou te mache nan gwo dezè+ ki bay kè kase a, dezè nou te wè lè nou te sou wout pou n al nan zòn ki gen mòn kote Amorit yo+ rete a. Epi, nou te vin rive Kadèsbaneya+. 20  Lè sa a, mwen te di nou: ‘Nou rive nan zòn ki gen mòn kote Amorit yo rete a, zòn Jewova, Bondye nou an, ap ban nou an. 21  Tande, Jewova, Bondye nou an, ban nou peyi a. Monte al pran l, jan Jewova, Bondye zansèt nou yo, te di nou fè sa a+. Pinga nou pè, pinga nou panike.’ 22  “Men, nou tout te vin kote m e nou te di m: ‘Annou voye kèk gason devan pou y al wè jan peyi a ye, konsa, y ap ka fè nou konnen ki wout pou nou fè e ki jan vil yo ye+.’ 23  Mwen te wè sa nou te di m nan te bon, se sa k fè, mwen te chwazi 12 gason pami nou, youn nan chak tribi+. 24  Apre sa, yo te ale, yo te monte nan mòn yo+, yo te rive nan Vale Echkòl e yo te espyone peyi a. 25  Yo te pran kèk fwi nan peyi a pote pou nou, e yo te di nou: ‘Peyi Jewova, Bondye nou an, ap ban nou an se yon bon peyi+.’ 26  Men, nou pa t vle ale, e nou te rebele kont lòd Jewova, Bondye nou an, te ban nou an+. 27  Nou t ap plede bougonnen nan tant nou, e nou t ap di: ‘Se paske Jewova rayi nou ki fè l te fè nou soti nan peyi Ejip pou l lage nou nan men Amorit yo pou yo detwi nou. 28  Kote nou pral la a menm? Frè nou yo te fè nou pè*+, yo te di nou: “Moun ki nan peyi sa a pi fò pase nou, yo pi wo lontan pase nou, vil yo genyen yo men gwosè e yo gen miray ki bare yo ki rive jis nan syèl la*+. Nou te menm wè pitit gason Anak yo+ lòtbò a.”’ 29  “Se sa k fè mwen te di nou: ‘Kè nou pa bezwen kase e nou pa bezwen pè yo+. 30  Jewova, Bondye nou an, ap mache devan nou e l ap goumen pou nou+, menm jan nou te wè+ li te fè sa ann Ejip la. 31  Mete sou sa, nou te wè jan Jewova, Bondye nou an, te pote nou sou bra l tout kote nou te ale nan dezè a pou jis li mennen nou isit la, menm jan ak yon papa k ap pote pitit li.’ 32  Men, malgre sa, nou pa t mete lafwa nan Jewova, Bondye nou an+, 33  ki te pran devan nou sou wout la pou l te ka di nou ki kote pou nou rete. Li te dirije nou nan nuit nan yon dife e lajounen li te fè sa nan yon nyaj, pou l te ka montre nou ki kote pou nou fè+. 34  “Pandan tout tan sa a, Jewova t ap koute sa nou t ap di yo, li te vin fache anpil e li te fè sèman+, li te di: 35  ‘Pa gen youn nan mesye sa yo ki nan jenerasyon pa bon sa a k ap wè bon peyi mwen te fè sèman m ap bay zansèt+ nou yo, 36  eksepte Kalèb, pitit Jefoune a. L ap wè peyi a, e m ap bay ni li menm ni pitit li yo yon pòsyon nan peyi pye l te pile a, paske li te suiv Jewova ak tout kè l*+. 37  (Jewova te vin fache kont mwen poutèt nou menm, e li te di m: ‘Ou menm tou ou pap antre nan peyi+ a. 38  Se Jozye, sèvitè w la, pitit gason Noun nan+, k ap antre nan peyi+ a. Se pou w ba l fòs*+, paske se li k ap fè Izrayelit yo pran peyi a.’) 39  Mete sou sa, pitit nou yo nou te di yo t ap pran+ yo a, pitit gason nou yo ki pa konn sa k bon ak sa k pa bon jodi a, se yo menm k ap antre nan peyi a, e se yo menm m ap fè pran peyi a+. 40  Men nou menm, kase tèt tounen, pase nan wout Lanmè Wouj la pou n al nan dezè a+.’ 41  “Lè sa a, nou te di m: ‘Nou peche kont Jewova. Kounye a, n ap monte e nou pral batay jan Jewova, Bondye nou an, te ban nou lòd la!’ Epi, nou chak nou te pran zam nou pou n al fè lagè e nou te panse li t ap fasil pou nou monte nan mòn nan+. 42  Men, Jewova te di m: ‘Men sa pou w di yo: “Nou pa dwe monte pou n al batay, paske mwen pap avèk nou+. Si nou monte, ènmi nou yo ap bat nou.”’ 43  Se sa k fè, mwen te pale avèk nou, men nou pa t koute m. Olye de sa, nou te dezobeyi lòd Jewova te bay la, nou te fè tèt di e nou te eseye monte mòn nan. 44  Lè sa a, Amorit yo, ki t ap viv nan mòn sa a, te soti pou yo rankontre nou e yo te pati dèyè nou tankou myèl. Yo te fè nou kouri depi Seyi rive jis Òma. 45  Apre sa, nou te retounen e nou te tonbe kriye devan Jewova, men, Jewova pa t koute nou ni l pa t okipe nou. 46  Se sa k fè nou fè tout tan sa a ap viv nan Kadès.

Nòt anba paj

Lit.: “pitit gason Izrayèl yo”.
Sanble se mòn Liban yo.
Lit.: “semans”.
Lit.: “te fè kè nou fonn”.
Sa vle di miray yo te wo anpil anpil.
Lit.: “nèt”.
Se kapab tou: “Bondye ba l fòs”.