Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Wa 6​:​1-33

SA K LADAN L

  • Elize fè yon tèt rach monte sou dlo (1-7)

  • Elize kont moun Siri yo (8-23)

    • Je sèvitè Elize a ouvri (16, 17)

    • Bondye fè moun Siri yo pa wè nan je yo (18, 19)

  • Yo ansèkle Samari, e gen yon gwo grangou ladan l (24-33)

6  Pwofèt yo*+ di Elize: “Tande, kote nou rete avè w la twò piti.  Tanpri, kite n al bò Rivyè Jouden an. Kite nou chak al pran bwa bò Rivyè Jouden an pou nou bati yon kote pou n rete.” Li di yo: “Nou mèt ale.”  Youn nan yo di l: “Tanpri, èske w ka vin ak sèvitè w yo?” Li di: “Mwen prale avèk nou.”  Epi, li ale avèk yo. Lè yo rive bò Rivyè Jouden an, yo kòmanse koupe pyebwa.  Pandan youn nan yo t ap koupe yon pyebwa, tèt rach la al tonbe nan dlo a. Epi, sèvitè a di byen fò: “O, mèt mwen, se yon rach mwen te prete wi!”  Lè sa a, sèvitè vrè Dye a di: “Kote l tonbe?” Pwofèt la montre l kote a. Elize koupe yon moso bwa, li voye l kote a, epi li fè tèt rach la monte sou dlo.  Epi li di: “Pran l.” Pwofèt la lonje men l e li pran l.  Wa Siri a te vin fè lagè ak Izrayèl+. Li te reyini ak sèvitè l yo e li di: “Nou pral avè m tèl kote e n ap tabli kan nou la.”  Men, sèvitè vrè Dye a+ voye di wa Izrayèl la: “Pinga w pase nan zòn sa a, paske se la moun Siri yo ap vini.” 10  Kidonk, wa Izrayèl la voye avèti moun ki te nan zòn kote sèvitè vrè Dye a te di l pa pase a. Elize te kontinye avèti wa Izrayèl la, e wa a te evite zòn nan. Se pa ni youn ni de fwa sa te fèt+. 11  Sa te fè wa* Siri a fache anpil. Se sa k fè li rele sèvitè l yo, li di yo: “Di mwen, kiyès nan nou k ap kolabore ak wa Izrayèl la?” 12  Epi, gen youn nan sèvitè l yo ki di: “Monwa, mèt mwen, se pa youn nan nou. Se Elize, pwofèt Izrayèl la, k ap di wa Izrayèl la sa w di nan chanm ou+.” 13  Wa a di: “Al chèche kote l ye pou m voye met men sou li.” Annapre yo di l: “Li Dotan+.” 14  Menm moman an, li voye cheval ak charyo ansanm ak yon gwo lame Dotan. Yo rive nan nuit epi yo ansèkle vil la. 15  Lè sèvitè pwofèt vrè Dye a leve granmmaten e li soti deyò, li wè yon gwo lame ki gen cheval ak charyo ki antoure vil la. Menm moman an, li di Elize: “O, mèt mwen, ki sa pou n fè?” 16  Men, Elize di l: “Ou pa bezwen pè+ paske nou gen plis moun avèk nou pase yo+.” 17  Epi, Elize kòmanse priye, li di: “O Jewova, ouvri je l tanpri pou l wè+.” Menm moman an, Jewova ouvri je sèvitè Elize a e sèvitè a wè yon pakèt cheval ak charyo ki te tankou dife+ toutotou Elize+ nan zòn ki gen mòn nan. 18  Lè moun Siri yo desann pou yo vin pran Elize, Elize priye Jewova epi li di: “Tanpri, fè tout moun sa yo pa wè nan je yo+.” Vrèmanvre, Bondye fè yo pa wè nan je yo jan Elize te mande l la. 19  Lè sa a, Elize di yo: “Se pa wout la sa. Se pa vil sa a n ap chèche. Suiv mwen, kite m mennen nou bay moun n ap chèche a.” Men, li mennen yo Samari+. 20  Lè yo rive Samari, Elize di: “O Jewova, ouvri je yo pou yo kapab wè.” Vrèmanvre, Jewova ouvri je yo epi yo wè yo nan mitan Samari. 21  Lè wa Izrayèl la wè yo, li di Elize: “Èske se pou m touye yo mèt mwen? 22  Men, Elize di: “Pinga w touye yo. Èske w konn touye moun ou fin pran kòm prizonye yo ak kout epe ak kout flèch? Se pou w ba yo pen ak dlo pou yo manje pou yo bwè+ e pou yo ka tounen al jwenn mèt yo.” 23  Vrèmanvre, li fè yon gwo resepsyon pou yo. Yo manje, yo bwè epi li voye yo tounen al jwenn mèt yo. Depi lè sa a, gwoup bandi Siri yo+ pa janm antre nan peyi Izrayèl ankò. 24  Annapre, Bennadad, wa Siri a, rasanble tout lame l la* e yo monte al ansèkle Samari+. 25  Se sa k fè te vin gen yon gwo grangou+ Samari. Yo te kontinye ansèkle Samari jiskaske yon tèt bourik+ te vin koute 80 pyès ajan e yon ka nan yon kab* poupou pijon te koute 5 pyès ajan. 26  Pandan wa Izrayèl la t ap pase sou mi vil la, gen yon fi ki di l byen fò: “O monwa, mèt mwen, ede nou!” 27  Lè sa a, li di l: “Si Jewova pa ede nou, ki kote m pral jwenn èd sa a? Èske w panse mwen ka ban nou manje, diven oswa luil?” 28  Epi, wa a mande l: “Sa w genyen?” Li di l: “Dam sa a te di m: ‘Se pou w bay pitit gason w lan jodi a pou nou manje, demen n a manje pitit gason pa m nan+.’ 29  Vrèmanvre, nou kuit pitit gason m nan e nou manje l+. Nan demen, mwen di l: ‘Bay pitit gason w lan pou nou manje l.’ Men, li sere pitit li a.” 30  Kou wa a tande sa fi a di l la, li chire rad sou li+. Pandan l ap pase sou mi vil la, moun yo wè li gen twal sak sou li anba rad ki sou li a*. 31  Lè sa a, wa a di: “Se pou Bondye pini m, e se pou l pini m ankò, si jodi a mwen pa fè koupe tèt Elize, pitit gason Chafat la+.” 32  Elize te chita lakay li e ansyen yo te chita avèk li. Wa a voye yon moun devan pou l al kot Elize. Men, anvan moun nan rive, Elize di ansyen yo: “Èske nou wè jan nonm sa a ki pitit yon asasen+ voye moun vin koupe tèt mwen? Veye lè moun nan vini, epi fèmen pòt la. Kenbe pòt la byen di pou l pa antre. Paske, wa a pye pou pye dèyè l.” 33  Elize potko fin pale avèk yo lè moun wa a te voye a rive. Wa a di Elize: “Kalamite sa a soti nan Jewova. Poukisa pou m ap ret tann Jewova toujou?”

Nòt anba paj

Lit.: “Pitit pwofèt yo”. Sanble se te yon lekòl pou fòme pwofèt oubyen se te yon gwoup pwofèt.
Lit.: “kè wa”.
Lit.: “tout kan l lan”.
Oswa: “yon vyepti kantite”. Yon kab egal 1,22 lit. Gade Apendis B14.
Oswa: “sou li pa anba, toupre po l”.