Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Wa 5​:​1-27

SA K LADAN L

  • Elize geri lèp Naaman an (1-19)

  • Tanta lakòz Geyazi vin gen lèp (20-27)

5  Naaman, chèf lame wa Siri a, te yon moun enpòtan e wa a, mèt li a, te renmen l anpil paske Jewova te sèvi avè l pou l fè Siri pote laviktwa sou ènmi l yo*. Naaman te yon sòlda vanyan, malgre li te gen lèp*.  Yon jou, pandan moun Siri yo antre sou tèritwa Izrayèl la pou yo fè kèk aksyon, yo pran yon tifi izrayelit kòm prizonye. Tifi a te vin sèvant madan Naaman.  Yon lè, tifi a di madan Naaman: “Si mèt mwen an al kot pwofèt ki Samari a+, pwofèt la ap geri lèp li a+.”  Annapre, l* al kot wa a e li fè l konnen sa tifi izrayelit la te di a.  Apre sa, wa Siri a di Naaman: “Ou mèt ale kounye a, m ap voye yon lèt bay wa Izrayèl la.” Vrèmanvre, li ale. Li pote dis talan* ajan, 6 000 pyès lò ak dis rad.  Li pote lèt la bay wa Izrayèl la. Men sa lèt la te di: “Mwen voye Naaman, sèvitè m nan, kote w ansanm ak lèt sa a pou w ka geri maladi lèp li a.”  Kou wa Izrayèl la fin li lèt la, li chire rad sou li e li di: “Èske m se Bondye, ki bay lavi e ki pran lavi, pou wa a twouve li voye yon moun kote m pou l mande m geri moun nan anba maladi lèp li a+? Èske nou pa wè se kont misye ap chèche m?”  Lè Elize, sèvitè vrè Dye a, aprann wa Izrayèl la chire rad sou li, menm kote a li voye di wa a: “Poukisa w chire rad sou ou? Tanpri, voye mesye a kote m pou l ka konnen gen yon pwofèt ann Izrayèl+.”  Se konsa Naaman ale ak cheval li yo ansanm ak charyo l yo epi li kanpe devan kay Elize a. 10  Elize voye yon moun al di l: “Al lave kò w sèt fwa+ nan Rivyè Jouden an+ e chè w ap vin nòmal ankò. W ap geri.” 11  Lè Naaman tande sa, li fache anpil. Pandan l t aprale, li te di: “Gade mwen menm ki te di tèt mwen: ‘L ap soti vin kote m, l ap kanpe devan m, l ap rele Jewova, Bondye l la, l ap pase men l pa anlè kote ki malad la e l ap geri lèp la.’ 12  Èske Rivyè Abana ak Rivyè Fapa, ki nan Damas+, pa pi bon pase tout rivyè ki gen ann Izrayèl yo? Èske m pa ka lave kò m ladan yo pou m geri?” Epi, li vire, l al fè wout li byen fache. 13  Men, sèvitè l yo pwoche kote l e yo di l: “Mèt mwen, si pwofèt la te di w fè yon gwo bagay, èske w pa t ap fè l? Sèl sa li di w se: ‘Lave kò w epi w ap geri’, poukisa w pa fè sa l di w la?” 14  Lè sa a, li desann e li plonje sèt fwa nan Rivyè Jouden an, jan sèvitè vrè Dye a te di l la+. Epi, chè l vin nòmal ankò tankou chè yon tigason+. Se konsa li te geri+. 15  Apre sa, Naaman tounen kot sèvitè vrè Dye a+ ansanm ak tout moun ki te avè l yo*, li kanpe devan l e li di l: “Kounye a, mwen konnen pa gen Bondye okenn lòt kote sou tè a sof ann Izrayèl+. Souple, aksepte pou sèvitè w la ba w yon kado*.” 16  Men, Elize di l: “Menm jan li klè Jewova, Bondye m ap sèvi a*, vivan, mwen fè sèman mwen pap aksepte okenn kado+.” Naaman te pèsiste, men Elize te refize. 17  Finalman, Naaman di l: “Kòm ou pa vle, tanpri, bay sèvitè w la yon kantite tè nan peyi sa a, yon kantite tè de milèt ap kapab pote, paske mwen pap ofri okenn lòt dye sakrifis yo boule nèt oswa nenpòt lòt sakrifis ankò. Sof pou Jewova m ap fè sa. 18  Men, se pou Jewova padone m pou yon bagay: Lè mèt mwen ap antre nan tanp Rimon pou l pwostène devan Rimon, se mwen menm ki soutni l ak bra m. Donk, mwen oblije pwostène nan tanp Rimon an. Lè m pwostène anndan tanp Rimon an, se pou Jewova padone m sa tanpri.” 19  Lè sa a, Elize di l: “Ale anpè.” Apre sa, l ale. Li te gentan fè yon bon bout wout 20  lè Geyazi+, sèvitè Elize, pwofèt vrè Dye a+, te di tèt li: ‘Apa mèt mwen kite Naaman+, moun Siri a, ale san l pa pran kado l te pote a. Menm jan li klè Jewova vivan, mwen fè sèman m ap kouri dèyè l e m ap pran yon bagay nan men l.’ 21  Vrèmanvre, Geyazi kouri dèyè Naaman. Lè Naaman wè gen yon moun k ap kouri dèyè l, li desann charyo l la, l al rankontre l epi li di l: “Èske tout bagay anfòm?” 22  Geyazi di l: “Tout bagay anfòm. Mèt mwen voye di w: ‘Gen de mesye pami pwofèt yo ki sot nan zòn ki gen mòn nan Efrayim nan, ki fèk vin bò kote m. Tanpri, fè yo jwenn yon talan ajan ak de rad+.’” 23  Naaman di l: “Monchè, pran de talan pito.” Li fòse l pran yo+. Li mete de talan ajan nan de sak pou li ansanm ak de rad. Epi li bay de nan sèvitè l yo pote yo devan Geyazi. 24  Lè Geyazi rive Ofèl*, li pran bagay yo nan men mesye yo, li mete yo lakay li epi li voye mesye yo ale. Lè yo fin ale, 25  li antre l al kanpe bò kot mèt li. Elize di l: “Kote w soti Geyazi?” Geyazi di l: “Sèvitè w la pa t al okenn kote+.” 26  Elize di l: “Èske w panse m pa konnen ou t al kot mesye a e l te desann charyo l la pou l pale avè w? Èske se moman pou w ap aksepte ajan, rad oswa jaden oliv, jaden rezen, mouton, bèf, gason oswa fi kòm esklav+? 27  Poutèt sa, lèp Naaman an+ ap tonbe sou ou ak desandan w yo pou toutan.” Lapoula, Geyazi soti devan Elize a. Li te vin blan kou nèj paske lèp la te tonbe sou li+.

Nòt anba paj

Oswa: “pou l sove Siri”.
Oswa: “te gen yon maladi po”.
Petèt se Naaman.
Yon talan egal 34,2 kg. Gade Apendis B14.
Lit.: “tout kan l lan”.
Lit.: “yon benediksyon”.
Lit.: “Bondye mwen kanpe devan l lan”.
Yon kote nan Samari. Petèt se te yon mòn oubyen yo kote yo te bati pou defann zòn nan.