Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Wa 3​:​1-27

SA K LADAN L

  • Jeworam vin wa Izrayèl (1-3)

  • Moun Mowab yo revòlte kont pèp Izrayèl la (4-25)

  • Mowab pèdi batay la (26, 27)

3  Jeworam+, pitit gason Ahab, te vin wa ann Izrayèl nan Samari nan 18yèm ane rèy Jozafa, wa Jida a, e li te wa pandan 12 an.  Li te kontinye fè sa ki mal nan je Jewova, men pa nan menm nivo ak papa l ak manman l, paske li te retire poto sakre Baal ki fèt an wòch papa l te fè a+.  Men, li te kontinye fè menm peche Jewobowam, pitit gason Nebat la, te fè Izrayèl fè yo+. Li pa t sispann fè peche sa yo.  Mecha, wa peyi Mowab, te konn fè elvaj mouton. Li te konn peye wa Izrayèl la 100 000 ti mouton ak 100 000 mal mouton yo pa t tonn kòm taks.  Kou Ahab mouri+, wa Mowab la revòlte kont wa Izrayèl la+.  Jou sa a, wa Jeworam kite Samari e li rasanble tout Izrayèl.  Li voye yon mesaj tou bay Jozafa, wa Jida a. Li di l: “Wa Mowab la revòlte kont mwen. Èske w pral avè m pou n al fè lagè ak Mowab?” Kou Jozafa tande sa, li di: “Mwen prale avè w+. Mwen menm avè w, nou se youn. Pèp mwen an ak pèp ou a fè youn. Cheval mwen yo ak cheval ou yo fè youn+.”  Apre sa, li di: “Ki kote nou ta dwe pase pou n monte?” Jeworam di: “N ap pase nan Dezè Edòm nan.”  Se konsa wa Izrayèl la ale ansanm ak wa Jida a ak wa Edòm nan+. Apre yo fin fè sèt jou ap vwayaje, pa t gen dlo ni pou moun ki te ansanm avèk yo ni pou bèt yo te genyen yo. 10  Epi, wa Izrayèl la di: “Ala sa rèd! Jewova reyini nou toule twa pou l lage nou nan men moun Mowab yo!” 11  Lè sa a, Jozafa di: “Èske pa gen okenn pwofèt Jewova la a ki ka parèt devan Jewova pou nou+?” Youn nan sèvitè wa Izrayèl la di: “Wi, gen Elize+, pitit Chafat la, ki te konn vide dlo sou men Eli*+.” 12  Lè sa a, Jozafa di: “Li kapab di nou ki sa Jewova vle nou fè.” Vrèmanvre, Jozafa ak wa Izrayèl la ak wa Edòm nan desann al kote l. 13  Elize di wa Izrayèl la: “Ki rapò m gen avè w+? Al jwenn pwofèt papa w yo ak pwofèt manman w yo+.” Men, wa Izrayèl la di l: “Pa di sa. Se Jewova ki reyini nou toule twa pou l lage nou nan men moun Mowab yo.” 14  Lè sa a, Elize di: “Menm jan li klè Jewova, Chèf lame yo, Bondye m ap sèvi a*, vivan, mwen fè sèman si mwen pa t gen respè pou Jozafa+, wa Jida a, mwen pa t ap menm gade nou, mwen pa t ap menm okipe nou+. 15  Kounye a, mennen yon moun ki konn jwe hap*+ ban mwen.” Kou moun nan kòmanse jwe hap la, pisans Jewova vin sou li+. 16  Li di: “Jewova di: ‘Fouye kanal nan tout vale sa a. 17  Paske, Jewova di: “Nou pap wè van, nou pap wè lapli, men vale sa a ap chaje ak dlo+. E ni nou menm, ni bèt nou yo, ap bwè nan dlo sa a.”’ 18  Nan je Jewova, sa pa anyen+, paske l ap lage Mowab nan men nou san mank+. 19  Nou dwe kraze tout vil ki byen pwoteje yo+ ansanm ak tout vil ki pi enpòtan yo. Nou dwe koupe chak bon pyebwa, nou dwe bouche tout sous dlo yo e nou dwe plen chak bon pòsyon tè ak wòch pou nou gate yo+.” 20  Nan demen maten, nan lè yo konn ofri manje angren yo ofri nan maten an+, dlo te soti nan direksyon Edòm bridsoukou e li te kouvri tout tè nan peyi a. 21  Lè tout moun Mowab yo tande wa yo monte vin goumen ak yo, yo rasanble tout gason ki ka pote zam yo* e yo pran pozisyon yo bò fwontyè a. 22  Lè yo leve byen bonè nan maten, limyè solèy la t ap klere sou dlo a. Pou moun Mowab yo ki te sou lòt bò a, dlo a te wouj tankou san. 23  Lè sa a, yo di: “Gade san! Siman wa yo goumen youn ak lòt e youn touye lòt anba kout epe. Kounye a, Mowab, ann al piye kan yo a+!” 24  Lè moun Mowab yo rive nan kan Izrayelit yo, Izrayelit yo plonje sou yo e yo kòmanse bat yo. Moun Mowab yo kouri pou Izrayelit yo+. Izrayelit yo mache sou Mowab e yo touye moun Mowab yo toutpandan yo t ap vanse sou yo. 25  Apre sa, yo kraze vil yo e chak sòlda voye yon wòch nan chak bon pòsyon tè yo te jwenn. Yo plen yo ak wòch. Yo bouche tout sous dlo yo+ jwenn e yo koupe tout bon pyebwa+. Finalman, se mi nan Kiraresèt yo+ ki te ret kanpe. Men, sòlda ki te avèk flonn yo te antoure l e yo te detwi l. 26  Lè wa Mowab la wè li pèdi batay la, li pran 700 gason avèk epe nan men yo pou l fè wout pou l al pran wa Edòm nan+, men, yo pa t kapab. 27  Finalman, li pran premye pitit gason l lan ki t apral vin wa nan plas li e li ofri l sou mi an kòm yon sakrifis yo boule nèt+. Yo vin an kòlè anpil kont Izrayèl. Se sa k fè sòlda yo t al fè wout yo, yo te tounen nan peyi yo.

Nòt anba paj

Oswa: “ki te sèvitè Eli”.
Lit.: “Bondye mwen kanpe devan l lan”.
Oswa: “yon mizisyen”.
Oswa: “tout moun ki te gen sentiwon nan ren yo”.