Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

2 Wa 19​:​1-37

SA K LADAN L

  • Ezekyas chèche èd Bondye pa mwayen Ezayi (1-7)

  • Senakerib menase Jerizalèm (8-13)

  • Priyè Ezekyas la (14-19)

  • Ezayi di l repons Bondye bay la (20-34)

  • Yon zanj touye 185 000 sòlda Asiri (35-37)

19  Kou Ezekyas tande sa, li chire rad sou li, li met twal sak sou li epi l antre nan kay Jewova a+.  Apre sa, li voye Elyakim, moun ki te responsab kay* wa a, Chebna, sekretè a, ak prèt ki te pi granmoun yo, ak twal sak sou yo, kot pwofèt Ezayi+, pitit gason Amòz la.  Yo di l: “Men sa Ezekyas voye di w: ‘Jodi a se yon jou tètchaje, yon jou imilyasyon* e yon jou lawont, paske lè a rive pou timoun yo fèt*, men pa gen fòs pou pouse yo+.  Petèt Jewova, Bondye w la, ap tande pawòl Rabchake a di yo, pawòl mèt li a, wa Asiri a, te voye l di pou l manke Bondye vivan an dega+ e Jewova, Bondye w la, ap fè l peye pou pawòl sa yo li tande a. Se sa k fè, se pou w priye+ pou rès moun ki rete nan mitan pèp la.’”  Vrèmanvre, sèvitè wa Ezekyas yo al kot Ezayi+,  epi Ezayi di yo: “Men sa pou nou di mèt nou an: ‘Jewova di: “Pinga w pè+ poutèt pawòl ou te tande yo, pawòl sèvitè wa Asiri yo te di pou yo manke m dega yo+.  M ap mete yon lide nan tèt li*, l ap tande yon nouvèl e l ap tounen nan peyi l. M ap fè yo touye l ak kout epe nan pwòp peyi l+.”’”  Lè Rabchake a tande wa Asiri a kite Lakis+, li tounen al kote l e li jwenn li k ap fè lagè ak moun Libna yo+.  Twouve, wa a te tande yo di Tiraka, wa Etyopi a, te vin fè lagè avè l. Se sa k fè, li voye moun+ kot Ezekyas ankò. Li di yo: 10  “Men sa pou nou di Ezekyas, wa Jida a: ‘Pinga w kite Bondye w la ou met konfyans nan li a twonpe w lè l di w: “Jerizalèm pap tonbe anba men wa Asiri a+.” 11  Gade! Ou te tande sa wa Asiri yo te fè tout peyi yo, jan yo te detwi yo+. Èske w panse ou menm w ap chape? 12  Èske dye nasyon zansèt mwen yo te detwi yo te delivre nasyon sa yo? Kote Gozan, Aran+, Rezèf ak moun Edenn ki te Tèlasa yo? 13  Kote wa Amat la, wa Apad la ak wa vil Sefavayim yo, kote wa Ena a ak wa Iva a+?’” 14  Ezekyas pran lèt yo nan men moun yo epi li li yo. Lè l fini, li monte al nan kay Jewova a epi li ouvri yo devan Jewova+. 15  Apre sa, Ezekyas tonbe priye+ Jewova, li di: “O Jewova, Bondye Izrayèl la, ou menm ki chita sou twòn ou anlè* cheriben yo+, se ou menm sèl ki vrè Dye tout wayòm ki sou tè a+. Se ou menm ki fè syèl la ak tè a. 16  O Jewova, panche zòrèy ou pou w koute+! O Jewova, ouvri je w+ pou w wè! Tande pawòl Senakerib voye di pou l manke w dega, o Bondye vivan an. 17  Vrèmanvre, o Jewova, wa Asiri yo ravaje nasyon yo ak peyi yo+. 18  Yo lage dye peyi sa yo nan dife, paske se pa dye yo te ye vre+, men yo se travay lèzòm fè ak men yo+, yo se wòch ak bwa. Se sa k fè yo te kapab detwi yo. 19  Men, kounye a, o Jewova, Bondye nou an, tanpri, sove nou anba men l, yon fason pou moun nan tout wayòm ki sou tè a ka konnen se ou menm sèl ki Bondye, o Jewova+.” 20  Apre sa, Ezayi, pitit gason Amòz la, voye mesaj bay Ezekyas, li di l: “Men sa Jewova, Bondye Izrayèl la, di: ‘Mwen tande priyè w fè m+ konsènan Senakerib, wa Asiri a+. 21  Men sa mwen menm, Jewova, mwen di kont li: “Vil Siyon* pa vle wè w, l ap pase w nan rizib.Jerizalèm* ap souke tèt li sou ou. 22  Kiyès w ap manke dega konsa a? Kiyès w ap derespekte konsa a+?Kont ki moun w ap leve vwa w konsa a+?Kiyès ou leve je gade avèk awogans konsa a?Se kont Bondye Izrayèl la, Bondye ki sen an, w ap aji konsa+. 23  Ou voye moun+ pote mesaj pou ou pou w manke Jewova dega+ e ou di:‘Avèk pakèt charyo mwen genyen pou m fè lagè yo,M ap monte sou tèt mòn yo,Kote ki pi lwen nan Liban yo.M ap koupe pye sèd li genyen ki byen wo yo ak pi bèl pye jenevriye l yo.M ap antre kote li genyen ki pi lwen yo, nan forè li genyen ki gen plis pyebwa yo. 24  M ap fouye pi e m ap bwè dlo nan yon peyi etranje,M ap seche tout rivyè* Ejip yo ak pla pye m.’ 25  Èske nou pa t tande sa? Mwen te pran desizyon sa a* depi lontan+.Mwen gen lontan depi mwen planifye sa*+.Kounye a, m ap fè sa m te deside a+.W ap fè vil ki byen pwoteje yo tounen pil dekonm+. 26  Moun ki rete nan vil sa yo pap gen pèsonn pou pote yo sekou.Y ap pè anpil e y ap vin wont.Y ap vin tankou plant ki nan savann, tankou zèb vèt+,Tankou zèb ki sou do kay van lès la seche. 27  Men, mwen byen konnen lè w chita, lè w soti, lè w antre+Ak lè w an kòlè anpil kont mwen+. 28  Paske, mwen tande jan w an kòlè anpil kont mwen+ e jan w ap fè bri+.Se sa k fè m ap mete kwòk mwen an nan nen w, m ap mete baboukèt+ mwen an nan bouch ou,E m ap fè w tounen kote w soti a+.” 29  “‘Men yon siy k ap montre w* sa ap fèt: Ane sa a, w ap manje bagay ki pouse poukont yo. Ane apre a, grenn ki pouse yo ap fè w jwenn manje angren pou w manje+. Men, nan twazyèm ane a, w ap simen semans e w ap rekòlte, w ap plante pye rezen e w ap manje fwi yo bay+. 30  Moun Jida ki chape yo, sa k rete yo+, ap pouse rasin pa anba e y ap bay fwi pa anlè. 31  Paske, ap gen yon rès moun k ap soti Jerizalèm ak moun k ap chape soti nan Mòn Siyon. Jewova, Chèf lame yo, byen deside fè sa+. 32  “‘Se sa k fè, men sa Jewova di konsènan wa Asiri a+: “Li pap antre nan vil sa a+,Li pap tire yon flèch nan vil la,Li pap leve yon boukliye pou l mache sou vil la,Ni li pap fè yon ranp pou l atake l+. 33  Menm wout li te pran pou l vini an, se ladan l l ap tounen.Li pap antre nan vil sa a.” Se sa Jewova di. 34  “M ap defann vil sa a+ e m ap delivre l poutèt non m+E poutèt David, sèvitè m nan+.”’” 35  Nan menm nuit sa a, zanj Jewova a soti e li touye 185 000 gason nan kan moun Asiri yo+. Nan demen, lè moun yo leve byen bonè, yo wè tout kadav yo+. 36  Se sa k fè Senakerib, wa Asiri a, t al fè wout li, li te retounen Niniv+ e li te rete la+. 37  Pandan li t ap pwostène nan kay* Niswòk, dye l t ap sèvi a, pwòp pitit gason l, Adramelèk ak Charezè, touye l ak kout epe+. Apre sa, yo sove al nan peyi Arara+. Epi, Esaradon+, yon pitit gason l, vin wa nan plas li.

Nòt anba paj

Oswa: “palè”.
Oswa: “yon jou kote yo manke n dega”.
Lit.: “paske timoun yo rive nan bouch matris la”.
Lit.: “yon lespri nan li”.
Se kapab tou: “nan mitan”.
Lit.: “Pitit fi Siyon an ki vyèj”.
Lit.: “Pitit fi Jerizalèm nan”.
Oswa: “tout kanal Rivyè Nil”.
Lit.: “te fè sa”.
Oswa: “depi m ba l fòm”.
Anpalan de Ezekyas.
Oswa: “tanp”.