Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Wa 14​:​1-29

SA K LADAN L

  • Amatsya vin wa Jida (1-6)

  • Lagè ak Edòm e ak Izrayèl (7-14)

  • Lanmò Jewowas, wa Izrayèl (15, 16)

  • Lanmò Amatsya (17-22)

  • Jewobowam II vin wa Izrayèl (23-29)

14  Nan dezyèm ane rèy Jewowas+, pitit gason Jewoyakaz, wa Izrayèl, Amatsya, pitit gason Jewowas, wa Jida a, te vin wa.  Amatsya te gen 25 an lè l te vin wa e li te dirije pandan 29 an detan l Jerizalèm. Manman l te rele Jewoyadin e se te moun Jerizalèm+.  Amatsya te kontinye fè sa ki dwat nan je Jewova, men pa tankou David+, ki te zansèt li. Li te fè tout bagay menm jan ak Jewowas, papa l+.  Men, li pa t retire kote ki wo yo te konn fè adorasyon yo+ e moun yo te kontinye fè sakrifis kote sa yo, yo te kontinye fè lafimen sakrifis yo monte pou dye yo t ap sèvi yo+.  Kou wayòm nan fin byen chita nan men l, li touye sèvitè l te genyen ki te touye papa l lè papa l te wa a+.  Men, li pa t touye pitit moun ki te touye papa l yo akoz kòmandman Jewova ki ekri nan liv Lalwa Moyiz la ki di: “Nou pa dwe touye yon papa pou sa pitit gason l fè, e nou pa dwe touye yon pitit gason pou sa papa l fè. Nou dwe touye yon moun pou peche li menm li fè+.”  Li te kraze moun Edòm yo+ nan Vale Sèl+. Li te touye 10 000 gason e li te pran vil Sela nan lagè+. Yo te vin rele Sela Jokteyèl, e se konsa vil sa a rele jis jodi a.  Apre sa, Amatsya voye moun pote mesaj pou Jewowas, pitit gason Jewoyakaz, ki li menm se pitit gason Jeyi, wa Izrayèl la, e li di l: “Vini non! Ann batay*+!”  Lè sa a, Jewowas, wa Izrayèl la, voye mesaj bay Amatsya, wa Jida a, li di l: “Move zèb ki gen pikan ki Liban an voye mesaj bay pye sèd ki Liban an, li di l: ‘Bay pitit gason m nan pitit fi w la kòm madanm.’ Men, gen yon bèt sovaj nan zòn Liban an ki pase epi li pile move zèb ki gen pikan an. 10  Se vre, ou te kraze moun peyi Edòm+, e sa fè w vin gen ògèy nan kè w. Ou mèt rejwi poutèt viktwa sa a, men, pito w rete lakay* ou. Poukisa pou w ta lakòz malè tonbe sou ou e pou malè tonbe sou Jida tou?” 11  Men, Amatsya pa t koute l+. Se sa k fè, Jewowas, wa Izrayèl la, te monte al batay ak Amatsya, wa Jida a, Bètchemèch+, nan tèritwa Jida+. 12  Izrayèl te pot laviktwa sou Jida, e sòlda Jida yo te sove al lakay* yo. 13  Jewowas, wa Izrayèl la, te pran Amatsya, wa Jida a, pitit gason Jewowas la, ki li menm te pitit gason Ahazya, nan Bètchemèch. Apre sa, li mennen l Jerizalèm. Li te kraze yon pati nan miray Jerizalèm nan soti nan Pòtay Efrayim+ nan rive nan Pòtay Kwen an+, yon distans 400 koude*. 14  Li te pran tout lò, ajan ak lòt bagay li te jwenn nan kay Jewova a ansanm ak tout sa l te jwenn nan trezò ki nan kay* wa a e li te pran yon pakèt prizonye. Apre sa, li tounen Samari. 15  Kanta pou rès bagay ki gen rapò ak Jewowas yo, gwo aksyon li te fè yo, lòt bagay li te fè yo, fason li te fè lagè ak Amatsya, wa Jida a, èske yo pa t ekri bagay sa yo nan liv yo te konn ekri evènman ki te pase nan epòk wa Izrayèl yo? 16  Apre sa, Jewowas al repoze bò kot zansèt li yo, yo antere l Samari+ ansanm ak wa Izrayèl yo, e Jewobowam*, pitit gason l+, te vin wa nan plas li. 17  Amatsya+, pitit gason Jewowas, wa Jida a, te viv 15 an apre lanmò Jewowas+, pitit gason Jewoyakaz, wa Izrayèl la+. 18  Kanta pou rès bagay ki gen rapò ak Amatsya yo, èske yo pa t ekri bagay sa yo nan liv yo te konn ekri evènman ki te pase nan epòk wa Jida yo? 19  Yo te fè yon konplo sou do l+ nan Jerizalèm. Li te sove al Lakis, men yo te voye moun dèyè l Lakis, e se la yo te touye l. 20  Apre sa, yo pote l tounen sou cheval e yo antere l Jerizalèm bò kot zansèt li yo, nan Vil David la+. 21  Apre sa, tout moun Jida yo pran Azarya*+ e yo mete l wa nan plas Amatsya, papa l+. Li te gen 16 an lè sa a+. 22  Li te rebati Elat+ e li te fè l vin pou Jida ankò apre wa a* t al repoze bò kot zansèt li yo+. 23  Nan 15yèm ane rèy Amatsya, pitit gason Jewowas, wa Jida a, Jewobowam+, pitit gason Jewowas, wa Izrayèl la, te vin wa nan Samari. Li te dirije pandan 41 an. 24  Li te kontinye fè sa ki mal nan je Jewova. Li pa t sispann fè peche Jewobowam, pitit gason Nebat la, te fè Izrayèl fè yo+. 25  Li te remete fwontyè ki soti Lebowamat*+ rive nan Lanmè Araba a*+ nan plas li ann Izrayèl, jan Jewova, Bondye Izrayèl la, te di sa pa mwayen sèvitè l Jonas+, pitit gason Amitayi, yon pwofèt ki te moun Gatefè+. 26  Jewova te wè tray Izrayèl+. Pa t gen pèsonn ki te rete pou ede moun Izrayèl yo, menm moun ki pa gen moun pou ede yo oswa malere yo. 27  Men, Jewova te pwomèt li pa t ap efase non Izrayèl sou tè a+. Se sa k fè li te sove yo anba men Jewobowam, pitit gason Jewowas la+. 28  Kanta pou rès bagay ki gen rapò ak Jewobowam yo, tout sa l te fè yo, gwo aksyon li te fè yo, gè li te fè yo ak fason li te fè Damas+ ak Amat+ vin pou Jida ann Izrayèl ankò, èske yo pa t ekri bagay sa yo nan liv yo te konn ekri evènman ki te pase nan epòk wa Izrayèl yo? 29  Apre sa, Jewobowam al repoze bò kot zansèt li yo, bò kot wa Izrayèl yo, e Zakari, pitit gason l+, te vin wa nan plas li.

Nòt anba paj

Oswa: “Ann rankontre fasafas”.
Oswa: “rete nan palè”.
Lit.: “nan tant”.
Anviwon 178 m (584 pye). Gade Apendis B14.
Oswa: “palè”.
Anpalan de Jewobowam II.
Sa vle di: “Jewova bay èd li”. Yo rele l Ozyas nan 2Wa 15:13; 2Kw 26:1-23; Eza 6:1 ak nan Za 14:5.
Anpalan de Amatsya, papa l.
Oswa: “nan antre Amat”.
Anpalan de Lanmè Sale oswa Lanmè Mòt.