Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Wa 11​:​1-21

SA K LADAN L

  • Atali fè dappiyanp sou twòn nan (1-3)

  • Yo met Jewowas wa an kachèt (4-12)

  • Yo touye Atali (13-16)

  • Refòm Jewoyada yo (17-21)

11  Lè Atali+, manman Ahazya, wè pitit gason l lan mouri+, li touye tout pitit wa a*+.  Men, Jewocheba, pitit fi wa Jeworam, sè Ahazya, te pran Jewowas+, yon pitit gason Ahazya, pou yo pa touye l ansanm ak rès pitit gason wa a. Li te kache ni li menm ni nouris li a anndan yon chanm. Yo te rive kache pitit la pou Atali pa jwenn li. Konsa, yo pa t touye l.  Li te rete kache ansanm ak fi a nan kay Jewova a pandan sizan, pandan Atali t ap dirije peyi a.  Nan setyèm ane a, Jewoyada voye chèche tout chèf gwoup ki te gen 100 gadkò espesyal ladan yo, tout chèf gwoup ki te gen 100 gad palè*+ ladan yo, epi li fè yo vin kote l nan kay Jewova a. Li fè yon kontra* avèk yo epi li fè yo fè sèman y ap respekte sa yo te dakò sou li a nan kay Jewova a, apre sa li montre yo pitit gason wa a+.  Epi, li ba yo lòd sa a: “Men sa nou dwe fè: Yon tyè nan nou ap ret nan pòs nou nan jou saba a e n ap byen veye kay* wa a+.  Yon lòt tyè ap nan Pòtay Fondasyon an, e yon lòt tyè ap nan pòtay ki pa dèyè gad palè yo. N ap veye kay la lè se tou pa nou.  Toude gwoup ki pa t gen pou yo sèvi nan jou saba a ap byen veye kay Jewova a pou yo ka pwoteje wa a.  Se pou nou antoure wa a ak zam nou nan men nou. Se pou nou touye nenpòt moun ki vle antre nan mitan nou. Se pou nou rete ak wa a tout kote l ale*.”  Chèf gwoup ki gen 100 moun ladan yo+ fè egzakteman sa Jewoyada, prèt la, ba yo lòd fè a. Yo chak pran mesye yo te genyen ki t ap sèvi nan jou saba a ansanm ak sa ki pa t ap sèvi nan jou saba a e y al jwenn Jewoyada, prèt la+. 10  Epi, prèt la bay chèf gwoup ki gen 100 moun ladan yo lans ak boukliye won ki te pou wa David yo, ki te nan kay Jewova a. 11  Gad palè yo+ pran pozisyon yo, yo chak te gen zam yo nan men yo, yo te kanpe depi sou bò dwat kay la rive sou bò goch li, toupre lotèl la+ ak kay la. Yo te antoure wa a. 12  Apre sa, Jewoyada soti ak pitit gason wa a+, li met kouwòn nan sou tèt li ansanm ak Lwa a*+ e yo fè l vin wa. Epi, yo vide luil sou tèt li. Apre sa, yo kòmanse bat bravo e yo t ap di: “Se pou wa a viv lontan+!” 13  Lè Atali tande moun yo k ap kouri, lapoula, l al nan kay Jewova a, kote moun yo te ye a+. 14  Lè sa a, li wè wa a ki kanpe bò kot poto a, jan sa abitye fèt la+. Chèf yo ak moun ki t ap jwe twonpèt yo+ te bò kot wa a. Tout moun yo nan peyi a te kontan e yo t ap jwe twonpèt. Lè Atali wè sa, li chire rad li sou li, epi li di byen fò: “Konplo! Konplo!” 15  Men, Jewoyada, prèt la, bay chèf gwoup ki gen 100 moun ladan yo+, anpalan de moun ki te chèf nan lame a, lòd, li di yo: “Retire l nan mitan nou. Si yon moun suiv li, se pou nou touye moun sa a ak kout epe.” Epi, prèt la di: “Pinga nou touye l nan kay Jewova a.” 16  Se sa k fè, yo met men sou li. Lè l rive kote cheval yo konn antre nan kay* wa a+, yo touye l la. 17  Apre sa, Jewoyada fè yon alyans ant Jewova, wa a ak moun yo nan pèp la+, kote yo pwomèt y ap kontinye demontre yo se pèp Jewova. Mete sou sa, li fè yon alyans ant wa a ak pèp la+. 18  Epi, tout moun yo nan peyi a al nan kay* Baal la, yo kraze lotèl li yo+ ak zidòl li yo+, epi yo touye Matan, prèt Baal la+, devan lotèl yo. Apre sa, prèt la chwazi moun pou responsab kay Jewova a+. 19  Mete sou sa, li fè tout chèf gwoup ki gen 100 moun ladan yo+, gadkò espesyal yo, gad palè yo+ ak tout moun nan peyi a sot nan kay Jewova a avèk wa a e yo desann avè l nan kay* wa a. Yo te pase nan pòtay gad palè a. Apre sa, li chita sou twòn wa yo konn chita a+. 20  Tout moun nan pèp la te kontan anpil e vil la te trankil paske yo te touye Atali nan kay wa a ak kout epe. 21  Jewowas+ te gen setan lè l te vin wa+.

Nòt anba paj

Lit.: “tout semans wayòm nan”.
Lit.: “mesye ki konn kouri”.
Oswa: “alyans”.
Oswa: “palè”.
Lit.: “rete avèk wa a lè l soti ak lè l antre”.
Petèt se yon woulo ki te gen Lwa Bondye a.
Oswa: “palè”.
Oswa: “tanp”.
Oswa: “palè”.