Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Liv 2 Wa

Chapit

Sa k ladan l

 • 1

  • Eli anonse lanmò Ahazya (1-18)

 • 2

  • Yon van tanpèt monte ak Eli (1-18)

   • Elize vin gen rad espesyal Eli te genyen an (13, 14)

  • Elize fè dlo Jeriko a vin bon (19-22)

  • Lous touye yon seri tigason ki sot Betèl (23-25)

 • 3

  • Jeworam vin wa Izrayèl (1-3)

  • Moun Mowab yo revòlte kont pèp Izrayèl la (4-25)

  • Mowab pèdi batay la (26, 27)

 • 4

  • Elize fè luil yon vèv vin anpil (1-7)

  • Yon dam Chounèm byen akeyi Elize (8-16)

  • Dam nan vin gen yon pitit gason; pitit la mouri (17-31)

  • Elize resisite tigason ki mouri a (32-37)

  • Elize fè yo vin ka bwè bouyon an (38-41)

  • Elize fè pen vin anpil (42-44)

 • 5

  • Elize geri lèp Naaman an (1-19)

  • Tanta lakòz Geyazi vin gen lèp (20-27)

 • 6

  • Elize fè yon tèt rach monte sou dlo (1-7)

  • Elize kont moun Siri yo (8-23)

   • Je sèvitè Elize a ouvri (16, 17)

   • Bondye fè moun Siri yo pa wè nan je yo (18, 19)

  • Yo ansèkle Samari, e gen yon gwo grangou ladan l (24-33)

 • 7

  • Elize anonse grangou a ap fini (1, 2)

  • Yo jwenn manje nan kan moun Siri yo abandone a (3-15)

  • Pwofesi Elize a reyalize (16-20)

 • 8

  • Yo rebay dam Chounèm nan tè l (1-6)

  • Elize, Bennadad ak Azayèl (7-15)

  • Jeworam vin wa Jida (16-24)

  • Ahazya vin wa Jida (25-29)

 • 9

  • Yo chwazi Jeyi kòm wa Izrayèl (1-13)

  • Jeyi touye Jeworam ak Ahazya (14-29)

  • Yo touye Jezabèl; chen manje chè l (30-37)

 • 10

  • Jeyi touye moun lakay Ahab (1-17)

   • Jonadab vin jwenn Jeyi (15-17)

  • Jeyi touye moun k ap adore Baal yo (18-27)

  • Sa k te pase sou rèy Jeyi (28-36)

 • 11

  • Atali fè dappiyanp sou twòn nan (1-3)

  • Yo met Jewowas wa an kachèt (4-12)

  • Yo touye Atali (13-16)

  • Refòm Jewoyada yo (17-21)

 • 12

  • Jewowas vin wa Jida (1-3)

  • Jewowas repare tanp lan (4-16)

  • Moun Siri yo atake Jerizalèm (17, 18)

  • Yo touye Jewowas (19-21)

 • 13

  • Jewoyakaz vin wa Izrayèl (1-9)

  • Jewowas vin wa Izrayèl (10-13)

  • Elize teste Jewowas pou l wè si l chofe pou batay la (14-19)

  • Elize mouri; zosman l resisite yon mesye (20, 21)

  • Dènye pwofesi Elize a reyalize (22-25)

 • 14

  • Amatsya vin wa Jida (1-6)

  • Lagè ak Edòm e ak Izrayèl (7-14)

  • Lanmò Jewowas, wa Izrayèl (15, 16)

  • Lanmò Amatsya (17-22)

  • Jewobowam II vin wa Izrayèl (23-29)

 • 15

  • Azarya vin wa Jida (1-7)

  • Dènye wa Izrayèl yo: Zakari (8-12), Chaloum (13-16), Menayèm (17-22), Pekaya (23-26), Peka (27-31)

  • Jotam vin wa Jida (32-38)

 • 16

  • Ahaz vin wa Jida (1-6)

  • Ahaz peye moun Asiri yo (7-9)

  • Ahaz fè yon lotèl menm jan ak pa moun lòt nasyon yo (10-18)

  • Lanmò Ahaz (19, 20)

 • 17

  • Oze vin wa Izrayèl (1-4)

  • Izrayèl tonbe anba men ènmi (5, 6)

  • Pèp Izrayèl la al ann egzil paske l vin aposta (7-23)

  • Yo mennen etranje vin abite nan vil Samari yo (24-26)

  • Moun Samari yo sèvi plizyè dye (27-41)

 • 18

  • Ezekyas vin wa Jida (1-8)

  • Rezime sou jan nasyon Izrayèl la te tonbe anba men ènmi (9-12)

  • Senakerib anvayi Jida (13-18)

  • Rabchake a bay Jewova defi (19-37)

 • 19

  • Ezekyas chèche èd Bondye pa mwayen Ezayi (1-7)

  • Senakerib menase Jerizalèm (8-13)

  •  Priyè Ezekyas la (14-19)

  • Ezayi di l repons Bondye bay la (20-34)

  • Yon zanj touye 185 000 sòlda Asiri (35-37)

 • 20

  • Ezekyas malad, apre sa li refè (1-11)

  • Gen mesaje ki soti Babilòn (12-19)

  • Lanmò Ezekyas (20, 21)

 • 21

  • Manase vin wa Jida; li fè anpil san koule (1-18)

   • Yo gen pou yo detwi Jerizalèm (12-15)

  • Amon vin wa Jida (19-26)

 • 22

  • Jozyas vin wa Jida (1, 2)

  • Enstriksyon pou reparasyon tanp lan (3-7)

  • Yo jwenn liv Lalwa a (8-13)

  • Oulda anonse malè (14-20)

 • 23

  • Refòm Jozyas yo (1-20)

  • Yo fete fèt Pak la (21-23)

  • Lòt refòm Jozyas fè (24-27)

  • Lanmò Jozyas (28-30)

  • Jewoyakaz vin wa Jida (31-33)

  • Jewoyakim vin wa Jida (34-37)

 • 24

  • Rebelyon Jewoyakim nan ak lanmò l (1-7)

  • Jewoyakin vin wa Jida (8, 9)

  • Premye gwoup Juif yo mennen ann egzil Babilòn yo (10-17)

  • Sedesyas vin wa Jida; rebelyon li te fè (18-20)

 • 25

  • Nebikadneza ansèkle Jerizalèm (1-7)

  • Yo detwi Jerizalèm ak tanp li an; dezyèm gwoup Juif yo mennen ann egzil yo (8-21)

  • Yo met Gedalya gouvènè (22-24)

  • Yo touye Gedalya; moun yo kouri al ann Ejip (25, 26)

  • Yo retire Jewoyakin nan prizon nan Babilòn (27-30)