Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

2 Kwonik 32​:​1-33

SA K LADAN L

  • Senakerib menase Jerizalèm (1-8)

  • Senakerib bay Jewova defi (9-19)

  • Yon zanj frape lame Asiri a (20-23)

  • Maladi Ezekyas la ak ògèy li te genyen (24-26)

  • Sa Ezekyas te reyalize; Ezekyas mouri (27-33)

32  Apre Ezekyas te fin fè tout bagay sa yo ki te montre jan li fidèl+, Senakerib, wa Asiri a, vini epi li anvayi Jida, li ansèkle vil nan Jida ki te byen pwoteje yo avèk entansyon pou l kraze yon pati nan miray yo epi pran vil yo+.  Lè Ezekyas wè Senakerib vini e li gen entansyon atake Jerizalèm,  li pran desizyon pou l bouche sous dlo ki deyò vil la+ apre l fin pale ak chèf li yo ak sòlda l yo sou sa. Vrèmanvre, yo ede l fè sa.  Anpil moun te rasanble, yo bouche sous dlo yo e yo bare ti rivyè ki pase nan zòn nan. Yo t ap di: “Èske l t ap bon pou wa Asiri a vin isit la e pou l jwenn yon pakèt dlo?”  Mete sou sa, avèk detèminasyon, li repare tout miray ki te tonbe a e li bati kote pou moun veye sou miray la. Epitou, li repare Milo*+, nan Vil David la, e li fè yon pakèt zam ak boukliye.  Apre sa, li chwazi sòlda e li mete yo chèf sou moun yo nan pèp la, li rasanble yo sou plas ki bò pòtay vil la, li ankouraje yo*, li di yo:  “Mete kouraj sou nou e mete kran sou nou. Pinga nou pè e pinga nou panike akoz wa Asiri a+ ansanm ak tout moun ki avè l yo paske kantite moun ki avèk nou yo plis pase kantite ki avè l yo+.  Li menm se sou moun li konte. Men, nou menm se sou Jewova, Bondye nou an, nou konte. L ap ede nou e l ap goumen pou nou+.” Pawòl Ezekyas, wa Jida a, te di moun yo te ba yo fòs+.  Apre sa, pandan Senakerib, wa Asiri a, te Lakis+ ansanm ak sòlda l yo, li voye sèvitè l yo Jerizalèm pou y al pale ak Ezekyas, wa Jida a, ak moun Jide ki t ap viv Jerizalèm yo+ pou yo di yo: 10  “Men sa Senakerib, wa Asiri a, voye di nou: ‘Nan ki sa nou met konfyans nou konsa a ki fè nou rete Jerizalèm malgre gen moun ki ansèkle vil la+? 11  Lè Ezekyas di nou: “Jewova, Bondye nou an, ap sove nou anba men wa Asiri a,” se twonpe l ap twonpe nou pou l fè nou mouri akoz grangou ak swaf+. 12  Èske se pa menm Ezekyas sa a ki te kraze tout kote ki wo ki te pou Bondye nou an*+, ki te kraze tout lotèl Li yo+, e ki te di moun Jida ak moun Jerizalèm yo: “Se devan yon sèl lotèl pou nou pwostène e se sou li sèl pou n boule sakrifis nou yo+”? 13  Èske nou pa konnen ki sa mwen menm ak zansèt mwen yo te fè pèp ki nan peyi ki ozalantou yo+? Èske dye pèp sa yo te anpeche m pran peyi moun sa yo nan men yo+? 14  Kiyès nan dye nasyon zansèt mwen yo te detwi yo ki te rive fè nasyon sa yo chape anba men m ki fè nou panse Bondye pa nou an ap fè nou chape anba men m+? 15  Pinga nou kite Ezekyas twonpe nou+! Pinga nou kwè l. Paske, pa gen okenn dye nan okenn nasyon oswa wayòm ki te rive fè pèp k ap sèvi yo a chape anba men m oswa anba men zansèt mwen yo, alewè pou Dye pa nou an+!’” 16  Sèvitè Senakerib yo te kontinye di lòt move bagay toujou sou Jewova, vrè Dye a, e sou Ezekyas, sèvitè l la. 17  Met sou sa, Senakerib te ekri lèt+ pou l joure Jewova, Bondye Izrayèl la+, e pou l di move bagay sou li. Li te di: “Menm jan dye lòt nasyon yo pa t ka sove pèp ki t ap sèvi yo anba men m+, se konsa Dye Ezekyas la pap ka sove pèp li a anba men m.” 18  Yo te kontinye ap pale byen fò ak moun Jerizalèm ki te sou miray la, nan lang Juif yo pale a, pou yo te ka fè yo pè, yon fason pou yo te ka pran vil la+. 19  Yo te di move bagay sou Bondye moun Jerizalèm yo kòmsi se ak dye lòt nasyon yo yo t ap pale, yon seri dye moun fè ak men yo. 20  Men, wa Ezekyas ak pwofèt Ezayi+, pitit gason Amòz la, te kontinye priye, yo te kontinye rele Bondye nan syèl la pou l ede yo+. 21  Jewova te voye yon zanj ki te touye tout sòlda vanyan+, tout ofisye ak lòt chèf ki te nan kan wa Asiri a. Sa te fè wa Asiri a tounen lakay li nan lawont. Annapre, li antre nan kay* dye li t ap sèvi a e se la kèk nan pitit gason l yo te touye l ak kout epe+. 22  Se konsa Jewova te sove Ezekyas ak moun ki t ap viv Jerizalèm yo anba men Senakerib, wa Asiri a, e anba men tout lòt moun yo. Li te fè tout ènmi yo te genyen yo kite yo an repo. 23  Anpil moun te vin Jerizalèm e yo te pote kado pou Jewova ak bon bagay pou Ezekyas, wa Jida a+. Apre sa, tout nasyon yo te vin gen anpil respè pou Ezekyas. 24  Nan epòk sa a, Ezekyas te vin malad e li te prèske mouri. Li te priye Jewova+ ki te reponn li e ki te ba l yon siy+. 25  Men, Ezekyas pa t montre li apresye tout bon bagay Bondye te fè pou li yo, paske li te vin gen ògèy nan kè l. Sa te lakòz Bondye fache kont li, kont Jida e kont Jerizalèm. 26  Sepandan, Ezekyas ak moun ki t ap viv Jerizalèm yo te imilye tèt yo+. Se sa k fè Jewova pa t fache kont yo ankò nan epòk Ezekyas t ap dirije a+. 27  Ezekyas te vin gen anpil richès ak anpil glwa+. Li te fè bati depo+ pou l mete ajan, lò, pyè ki gen anpil valè, luil santi bon, boukliye ak tout lòt bon bagay li te genyen yo. 28  Li te fè bati depo tou pou l mete manje angren, diven ak luil. Li te fè yo fè pak pou tout kalite bèt li te genyen san wete pak pou mouton l yo. 29  Mete sou sa, li te bati kèk vil e li te achte anpil bèt: mouton ak bèf. Paske, Bondye te fè l posede anpil bagay. 30  Se Ezekyas ki te fè bouche sous dlo+ Giyon an+, sa ki te sou anwo a, e ki te fè dlo a pase desann tou dwat sou bò lwès Vil David la+. Ezekyas te reyisi nan tout sa l te fè. 31  Men, lè chèf nan Babilòn yo te voye moun vin mande l enfòmasyon konsènan siy+ ki te reyalize nan peyi a+, vrè Dye a te kite l poukont li pou l te ka teste l+, pou l te ka konnen tout sa li gen nan kè l+. 32  Kanta pou rès bagay ki gen rapò ak Ezekyas yo, aksyon li te fè ki te montre jan li gen yon lanmou ki fidèl+, bagay sa yo ekri nan vizyon pwofèt Ezayi+, pitit gason Amòz la, e yo ekri nan Liv wa Jida ak wa Izrayèl yo+. 33  Apre sa, Ezekyas t al repoze bò kot zansèt li yo e yo te antere l sou pant ki mennen kote yo antere pitit gason David yo+. Tout moun Jida ak moun k ap viv Jerizalèm yo te onore l lè l te mouri. Epi, Manase, pitit gason l, te vin wa nan plas li.

Nòt anba paj

Yon mo ebre ki vle di “ranblè”.
Lit.: “li pale ak kè yo”.
Lit.: “kote ki wo li yo”.
Oswa: “tanp”.