Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

2 Kwonik 30​:​1-27

SA K LADAN L

  • Ezekyas fete fèt Pak la (1-27)

30  Ezekyas te voye mesaj bay moun ann Izrayèl yo+ ak moun nan Jida yo. Li te menm voye lèt bay moun nan tribi Efrayim ak nan tribi Manase yo+ pou yo vin nan kay Jewova a, nan Jerizalèm, pou yo fete fèt Pak la pou Jewova, Bondye Izrayèl la+.  Men, wa a, chèf li yo ak tout moun ki te Jerizalèm yo te deside pou yo fete fèt Pak la nan dezyèm mwa a+,  paske yo pa t kapab fete l lè yo te dwe fete l la+ lefètke pa t gen ase prèt ki te pirifye tèt yo+ e moun yo pa t vin Jerizalèm.  Wa a ak tout moun nan pèp la te dakò ak dispozisyon sa a.  Se sa k fè yo te deside pou yo fè yon anons nan tout Izrayèl, soti Beyècheba rive Dann+, yon fason pou pèp la te vin fete fèt Pak la pou Jewova, Bondye Izrayèl la, nan Jerizalèm, paske yo pa t konn rasanble pou yo fete fèt Pak la jan Lalwa te mande sa a+.  Se sa k fè, moun ki t ap pote mesaj yo te ale nan tout Izrayèl ak Jida avèk lèt wa a ak chèf li yo te ba yo pote yo. Yo te di moun yo: “Moun Izrayèl, tounen vin jwenn Jewova, Bondye Abraram nan, Bondye Izarak la ak Bondye Izrayèl la, yon fason pou l ka tounen vin jwenn rès moun ki te chape anba men wa Asiri yo+.  Pinga nou fè menm jan ak zansèt nou yo ni menm jan ak frè nou yo ki te montre yo pa fidèl devan Jewova, Bondye zansèt yo a, paske nou wè jan moun yo te pè e jan yo te pase yo nan rizib lè yo te wè sa Bondye te fè yo a+.  Pinga nou fè tèt di menm jan ak zansèt nou yo+. Soumèt devan Jewova epi vin nan tanp li an+ li mete apa pou li pou toutan an pou n sèvi Jewova, Bondye nou an, yon fason pou l pa an kòlè kont nou ankò+.  Lè nou tounen vin jwenn Jewova, moun ki pran frè nou yo ak pitit gason nou yo kòm prizonye yo ap gen pitye pou yo+ e y ap kite yo tounen nan peyi a+, paske Jewova, Bondye nou an, gen kè sansib*+, li gen mizèrikòd e li pap vire do ban nou si nou tounen vin jwenn li+.” 10  Moun ki t ap pote mesaj yo te pase nan yon vil apre yon lòt nan tout tèritwa tribi Efrayim ak tribi Manase+ e yo te menm rive nan tèritwa tribi Zabilon an. Men, moun yo te bat plezi sou do yo, yo te pase yo nan rizib+. 11  Sepandan, gen kèk moun nan tribi Achè a, nan tribi Manase a ak nan tribi Zabilon an ki te imilye tèt yo e ki te vin Jerizalèm+. 12  Mete sou sa, vrè Dye a te avèk moun Jida yo pou l te ka ede yo met tèt yo ansanm* pou yo fè sa wa a ak sa moun ki te chèf yo te di yo fè, dapre sa Jewova te di. 13  Konsa, te gen yon pakèt moun ki te reyini Jerizalèm pou yo selebre fèt Pen san ledven an+ nan dezyèm mwa a+. Se te yon gwo gwo foul moun. 14  Apre sa, yo te retire lotèl ki te Jerizalèm yo+ ak tout lotèl pou yo boule lansan yo+ e yo jete yo nan Vale Kidwon. 15  Annapre, yo touye sakrifis Pak la nan 14yèm jou nan dezyèm mwa a. Prèt yo ak Levit yo te santi yo wont, se sa k fè yo te pirifye tèt yo e yo te pote bèt pou yo ofri kòm sakrifis yo boule nèt nan kay Jewova a. 16  Yo te pran plas yo kote yo te dwe ye a, dapre sa Lalwa Moyiz, sèvitè vrè Dye a, di a. Apre sa, prèt yo wouze lotèl la avèk san+ Levit yo te pote ba yo a. 17  Te gen anpil nan moun ki te rasanble yo ki pa t pirifye tèt yo. Levit yo te gen responsablite pou yo touye sakrifis Pak yo pou moun ki pa t pwòp yo+, yon fason pou yo te ka mete moun sa yo apa pou Jewova. 18  Paske, te gen anpil moun ki pa t pirifye tèt yo, sitou moun ki te soti nan tribi Efrayim, tribi Manase+, tribi Isaka ak tribi Zabilon yo. Malgre sa, yo te manje sakrifis Pak la, kontrèman ak sa Lalwa te mande. Men, Ezekyas te priye Bondye pou yo. Li te di: “Se pou Jewova, Bondye nou an ki bon+, padone 19  tout moun ki te prepare kè yo pou yo chèche vrè Dye a+, Jewova, Bondye zansèt yo a, malgre yo pa t pirifye tèt yo jan sa dwe fèt pou bagay ki sakre yo+.” 20  Vrèmanvre, Jewova te koute Ezekyas e li te padone* moun yo. 21  Kidonk, Izrayelit ki te Jerizalèm yo te selebre fèt Pen san ledven an+ pandan sèt jou. Yo te kontan anpil+. Levit yo ak prèt yo t ap fè louwanj pou Jewova chak jou e yo t ap jwe enstriman yo byen fò pou Jewova+. 22  Mete sou sa, Ezekyas te pran lapawòl e li te ankouraje* tout Levit ki t ap byen sèvi Jewova yo. Pandan sèt jou+ fèt la, yo te manje, yo te fè sakrifis kominyon*+ e yo te remèsye Jewova, Bondye zansèt yo a. 23  Tout moun ki te la yo te deside y ap kontinye fete fèt la pandan sèt jou ankò. Se sa k fè yo te kontinye fete fèt la ak kè kontan pandan sèt lòt jou+. 24  Ezekyas, wa Jida a, te bay 1 000 towo bèf ak 7 000 mouton pou moun ki te la yo e chèf yo te bay 1 000 towo bèf ak 10 000 mouton+. Gen anpil prèt ki t ap pirifye tèt yo+. 25  Tout moun ki te Jida yo, prèt yo, Levit yo, tout moun ki te sot ann Izrayèl yo+, etranje+ ki te sot ann Izrayèl yo ak etranje ki t ap viv nan Jida yo te kontinye fete ak kè kontan. 26  Te gen anpil kè kontan nan Jerizalèm, paske depi epòk Salomon, pitit gason David la, wa Izrayèl la, pa t janm gen yon bagay konsa ki te fèt Jerizalèm+. 27  Finalman, Levit ki te prèt yo kanpe epi yo beni pèp la+. Bondye te tande vwa yo e priyè yo te fè a te rive nan syèl la, kote Bondye abite a ki sakre.

Nòt anba paj

Oswa: “gen pitye”.
Lit.: “pou l ba yo yon sèl kè”.
Lit.: “geri”.
Lit.: “te pale ak kè”.
Oswa: “ofrann lapè”.