Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

2 Kwonik 20​:​1-37

SA K LADAN L

  • Nasyon ozalantou yo menase Jida (1-4)

  • Jozafa priye Bondye pou l mande l èd (5-13)

  • Jewova reponn (14-19)

  • Jida sove grasa yon mirak (20-30)

  • Rèy Jozafa a fini (31-37)

20  Apre sa, moun Mowab yo+, desandan Amon yo+ ansanm ak kèk nan Amonim* yo te vin fè lagè ak Jozafa.  Gen moun ki vin di Jozafa: “Gen yon gwo foul moun ki vin atake w. Yo sot nan zòn bò lanmè a*, nan zòn Edòm+. Kounye a, yo Azazontama, anpalan de Enngedi+.”  Lè Jozafa tande sa, li vin pè e li pran desizyon* pou l chèche Jewova+. Se sa k fè li te mande tout moun nan tribi Jida yo pou yo fè jèn*.  Apre sa, moun tribi Jida yo rasanble ansanm pou yo mande Jewova ede yo+. Yo te sot nan tout vil nan Jida yo pou yo vin chèche direksyon nan men Jewova.  Lè sa a, Jozafa kanpe devan moun tribi Jida yo ak moun Jerizalèm yo nan nouvo lakou kay Jewova a,  epi li di: “O Jewova, Bondye zansèt nou yo, èske se pa ou ki Bondye nan syèl la+? Èske w pa gen otorite sou tout wayòm ki gen nan nasyon yo+? Ou gen pouvwa ak pisans nan men w, e pa gen pèsonn ki ka kenbe tèt avè w+.  O Bondye nou an, èske w pa t retire moun ki te abite nan peyi sa a devan Izrayèl, pèp ou a? Èske w pa t bay desandans* Abraram, zanmi w lan, peyi sa a kòm byen pa yo pou toutan+?  Yo te abite nan peyi a, yo te bati yon kay pou bay non w glwa+, e yo te di:  ‘Si malè ta tonbe sou nou, kit se lagè, kit se paske w pini nou, kit se maladi oswa grangou, se pou nou vin devan kay sa a, devan w (paske non w makònen ak kay sa a+), se pou nou priye w pou nou mande w èd nan moman sa a, e ou menm se pou w tande nou e se pou w sove nou+.’ 10  Jodi a, men desandan Amon yo, moun Mowab yo ak moun ki abite nan zòn ki gen mòn nan Seyi a+ vin atake nou. Apre Izrayèl te soti nan peyi Ejip, ou pa t kite yo pran peyi moun sa yo. Yo pa t antre nan peyi yo e yo pa t detwi yo+. 11  Kounye a, kòm rekonpans, yo vle antre nan eritaj ou te ban nou an e yo vle mete nou deyò ladan l+. 12  O Bondye nou an, èske w pap jije yo+? Paske, nou pa ka fè anyen kont gwo foul moun sa a ki vin atake nou an. Nou pa konn sa pou n fè+, men je nou fikse sou ou+.” 13  Pandan tan sa a, tout mesye yo nan tribi Jida a te kanpe devan Jewova ansanm ak madanm yo ak pitit* yo. Menm timoun piti yo te la tou. 14  Epi, lespri Jewova desann sou Jayazyèl pandan li te nan mitan pèp la. Jayazyèl se pitit gason Zakari, ki li menm se pitit gason Benaya. Benaya se te pitit gason Jeyiyèl, ki li menm te pitit gason Matànya, yon Levit pami desandan Asaf yo. 15  Lè sa a, Jayazyèl di: “Ou menm wa Jozafa ansanm ak nou menm moun tribi Jida ak moun ki abite nan Jerizalèm yo, men sa Jewova di nou: ‘Pinga nou pè e pinga nou panike poutèt gwo foul moun sa a. Paske, batay la se pa batay pa nou, se batay Bondye li ye+. 16  Se pou nou desann al atake yo demen. Y ap pase nan ti wout ki Sis la pou yo monte e n ap jwenn yo nan pwent vale a, toupre Dezè Jewouyèl la. 17  Nou pap gen pou nou goumen. Pran pozisyon nou, ret kanpe la+, epi gade jan Jewova ap delivre nou+. O Jida, o Jerizalèm, pinga nou pè e pinga nou panike+. Se pou n al atake yo demen e Jewova ap avèk nou+.’” 18  Menm moman an, Jozafa bese byen ba, fas atè, e tout moun Jida ak tout moun ki abite Jerizalèm yo lage kò yo atè devan Jewova pou yo adore Jewova. 19  Lè sa a, Levit ki te desandan Keyat yo+ ansanm ak desandan Kora yo leve pou yo louwe Jewova, Bondye Izrayèl la, byen fò+. 20  Nan demen maten, yo leve byen bonè e y al nan Dezè Tekowa+. Pandan yo prale, Jozafa kanpe epi li di: “O nou menm moun Jida ak moun ki abite Jerizalèm yo, koute sa m ap di nou. Mete konfyans nou nan Jewova, Bondye nou an, pou nou ka kanpe fèm*. Mete konfyans nou nan pwofèt li yo+ e n ap reyisi.” 21  Apre li fin pale ak pèp la, li chwazi moun pou chante+ pou Jewova e pou yo louwe l ak rad sakre sou yo devan sòlda yo ki te gen zam nan men yo. Yo t ap di: “Di Jewova mèsi paske lanmou fidèl li genyen an ap la pou toutan+.” 22  Lè yo kòmanse chante louwanj ak kè kontan, Jewova mete yon anbiskad pou moun ki te vin atake tribi Jida a, anpalan de desandan Amon yo, moun Mowab yo ak moun ki sot nan zòn ki gen mòn nan Seyi a, e youn te touye lòt+. 23  Desandan Amon yo ak moun Mowab yo te pran batay ak moun ki te sot nan zòn ki gen mòn nan Seyi a+. Yo te detwi yo nèt. Apre yo fin touye moun ki te sot nan Mòn Seyi yo, youn te touye lòt+. 24  Lè moun tribi Jida yo rive kote moun yo fè pòs nan dezè a+ epi yo gade foul moun yo, se kadav sèlman yo te wè atè a+. Pa gen yon moun ki te chape. 25  Kidonk, Jozafa ak moun ki te avè l yo te vini pou yo pran tout bagay moun sa yo te genyen. Yo te jwenn tout kalite bagay, anpil rad ak lòt bon bagay. Yo te pran bagay sa yo sou moun yo jiskaske yo pa t ka pote anyen ankò+. Yo te pran twa jou pou yo pote sa yo te pran yo paske yo te jwenn anpil bagay. 26  Nan katriyèm jou a, yo te rasanble ansanm nan Vale Beraka. Se la yo te louwe* Jewova. Se poutèt sa yo rele kote sa a Vale Beraka*+ depi lè sa a. 27  Apre sa, tout mesye Jida yo ak mesye Jerizalèm yo retounen Jerizalèm ak anpil kè kontan e Jozafa te alatèt yo. Yo te kontan paske Jewova te fè yo pot laviktwa sou ènmi yo+. 28  Lè yo te antre Jerizalèm, yo t ap jwe twonpèt+, hap*+ ak lòt enstriman akòd e yo t al nan kay Jewova a+. 29  Lè moun ki nan tout wayòm ki ozalantou yo te aprann Jewova te batay ak ènmi pèp Izrayèl la, yo te vin pè Bondye anpil+. 30  Konsa, wayòm Jozafa a te vin gen lapè, e Bondye l la te kontinye fè tout ènmi l yo kite l an repo+. 31  Jozafa te kontinye dirije Jida. Li te gen 35 an lè l te vin wa, e li te dirije detan l Jerizalèm pandan 25 an. Manman l te rele Azouba. Se te pitit fi Chilki+. 32  Jozafa te kontinye imite Aza+, papa l. Li pa t fè ni adwat, ni agoch. Li te fè sa ki dwat nan je Jewova+. 33  Men, li pa t retire kote ki wo yo te konn fè adorasyon yo+ e pèp la pa t prepare kè yo pou yo chèche Bondye zansèt yo+. 34  Kanta pou rès bagay ki gen rapò ak Jozafa yo, depi nan kòmansman jiska lafen, n ap jwenn yo nan sa Jeyi, pitit gason Anani an+, te ekri yo+ ki nan Liv wa Izrayèl yo. 35  Apre sa, Jozafa, wa Jida a, te fè yon alyans ak Ahazya, wa Izrayèl la, ki t ap fè sa ki mal+. 36  Li te met ansanm avè l pou yo fè bato pou y al Tasis+. Yo te fè bato yo Ezyongebè+. 37  Sepandan, Elyezè, pitit gason Dodavawou, moun Marecha, te bay yon pwofesi konsènan Jozafa. Li te di: “Jewova ap detwi travay ou fè yo akoz alyans ou fè ak Ahazya a+.” Se sa k fè bato yo te koule+, e yo pa t ka al Tasis ankò.

Nòt anba paj

Se kapab tou: “Mewounit”.
Sanble se Lanmè Mòt.
Lit.: “li mete figi l nan pozisyon”.
Lit.: “semans”.
Lit.: “pitit gason”.
Oswa: “pou nou ka andire”.
Lit.: “beni”.
Sa vle di: “Benediksyon”.