Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Korentyen 8​:​1-24

SA K LADAN L

  • Don pou kretyen Jide yo (1-15)

  • N ap voye Tit al Korent (16-24)

8  Kounye a, frè nou yo, nou vle fè nou konnen sa favè san parèy Bondye a reyalize nan kongregasyon Masedwàn+.  Pandan yo t ap pase tray anba yon gwo eprèv, yo te gen gwo kè kontan e yo te montre yo donan anpil*, malgre yo pòv anpil.  Paske, sa yo te fè a, yo te fè l selon posiblite reyèl yo+, wi, m ap sètifye sa, yo te fè plis pase sa yo te kapab+,  e se yo menm ankò ki t ap plede mande nou pou yo jwenn privilèj pou yo bay ak tout kè yo, pou yo ka patisipe nan èd y ap voye bay* moun ki sen yo+.  Yo pa t annik fè sa nou te espere a. Men toudabò, yo te ofri tèt yo bay ni Seyè a ni nou menm grasa volonte Bondye.  Sa te pouse nou ankouraje Tit+ pou l fin fè menm travay ranmase don nan men nou an, etandone se li ki te kòmanse l nan mitan nou.  Sepandan, menm jan nou gen tout bagay ann abondans lan, kit se lafwa, kit se kapasite pou nou pale, kit se konesans, kit se anpil dilijans, kit se lanmou nou gen pou nou an, nou swete pou nou bay don sa a ann abondans tou ak tout kè nou+.  Se pa pou m pase nou lòd ki fè m pale konsa, men se pou m fè nou konnen dilijans lòt moun yo genyen, e pou m ka teste si lanmou nou sensè.  Paske, nou konnen Seyè nou an, Jezi Kris, te fè nou yon favè ki san parèy: Alòske li te rich, li te vin pòv pou nou+, pou povrete l la ka fè nou vin rich. 10  M ap bay opinyon m sou sa+: Travay fin ranmase don an ap fèt nan enterè nou, piske sa gentan gen ennan depi nonsèlman nou te kòmanse l, men tou, depi nou te vle fè l. 11  Kidonk, kounye a, fini sa nou te kòmanse a tou, dekwa pou, menm jan nou te gen volonte pou nou fè l la, nou ka fini l selon mwayen nou. 12  Paske, si volonte a la anvan, Bondye ap aksepte l sitou selon sa yon moun genyen+, se pa selon sa yon moun pa genyen. 13  Paske, mwen pa ta renmen pou sa fasil pou lòt moun, epi pou l difisil pou nou. 14  Men, mwen ta renmen pou bagay yo vin egal, pou sa nou gen anplis la ka kouvri pou sa yo manke kounye a, dekwa pou sa yo gen anplis la ka vin kouvri tou pou sa nou manke a. Konsa, bagay yo ap ka vin egal. 15  Tankou sa ekri: “Moun ki te gen anpil la pa t gen twòp, e moun ki pa t gen anpil la pa t gen twò piti+.” 16  N ap di Bondye mèsi poutèt li mete menm devouman an nan kè Tit pou nou+, 17  paske, se vre li te dakò ak ankourajman l te jwenn nan, men, etandone l gen anpil devouman, se li menm ankò ki deside al jwenn nou. 18  Men, n ap voye yon frè ansanm avè l. Se pou frè sa a yo te fè lwanj anrapò ak bon nouvèl la, e lwanj sa a gaye nan tout kongregasyon yo. 19  E se pa sa sèlman, kongregasyon yo nome l tou pou l ka sèvi kòm konpayon vwayaj nou, toutpandan n ap jere don sa a nou fè ak tout kè nou an pou glwa Seyè a, e pou nou pwouve nou dispoze ede lòt moun. 20  Konsa, nou pap bay pèsonn okazyon pou yo jwenn anyen pou yo repwoche nou anrapò ak gwo ofrann sa a n ap jere a+. 21  Paske, n ap “veye pou bagay yo fèt yon fason ki dwat, nonsèlman nan je Jewova*, men tou nan je lèzòm+”. 22  Anplis de sa, n ap voye frè nou an avèk yo, li menm ki abitye bay prèv li gen dilijans nan anpil bagay. Men, l ap fè sa plis toujou kounye a, piske li fè nou anpil konfyans. 23  Antouka, si nou ta gen kèk dout sou Tit, konnen se konpayon m* li ye e l ap travay ansanm avè m nan enterè nou. E si nou ta gen kèk dout sou frè nou yo, konnen se kongregasyon yo ki voye yo*, e y ap bay Kris glwa. 24  Kidonk, montre yo nou renmen yo+, e fè kongregasyon yo wè rezon ki fè nou t ap fè lwanj pou nou.

Nòt anba paj

Oswa: “yo donan depase”.
Lit.: “nan sèvis pou”.
Lit.: “se moun k ap patisipe avè m”.
Lit.: “konnen yo se apot kongregasyon yo”.