Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Korentyen 5​:​1-21

SA K LADAN L

  • N ap kouvri ak kay nou an ki nan syèl la tankou yon rad (1-10)

  • Travay k ap fè moun vin rekonsilye ak Bondye a (11-21)

    • Yon nouvo kreyati (17)

    • Anbasadè nan plas Kris (20)

5  Paske, nou konnen kay nou gen sou tè a, tant sa a, gen pou l demoli*+, e Bondye ap ban nou yon kay k ap la pou toutan nan syèl la+, yon kay ki pa fèt ak men moun.  Paske, nan kay sa a*, nou vrèman ap plenn, nou swaf resevwa kay nou an nan syèl la+, e l ap kouvri nou tankou yon rad  dekwa pou yo pa jwenn nou san anyen sou nou, etandone nou mete l sou nou vre.  Anfèt, nou menm ki nan tant sa a, n ap plenn, nou akable. Paske, se pa vle nou vle retire l, men se mete nou vle mete lòt la+, dekwa pou lavi ka fini ak sa ki ka mouri a+.  Ebyen, Sila a ki prepare nou pou bagay sa a se Bondye+, li menm ki ban nou lespri a kòm garanti sou sa ki gen pou vini an*+.  Se poutèt sa, nou toujou gen anpil kouraj e nou konnen, pandan nou abite nan kò sa a, nou lwen Seyè a+.  Sa k fè nou konn sa, se paske n ap mache selon lafwa, nou pap mache selon sa nou wè.  Men, nou gen anpil kouraj, e nou prefere kite kò sa a pou n al abite ak Seyè a+.  Se poutèt sa, kit nou abite avè l, kit nou lwen l, n ap fè tout efò nou tou pou nou fè l plezi. 10  Paske, nou tout dwe parèt devan tribinal Kris la, pou chak moun ka resevwa sa l merite pou bagay li te pratike pandan li nan kò lachè a, kit se sa k bon kit se sa k pa bon+. 11  Kidonk, piske nou konnen nou dwe gen lakrentif pou Seyè a, n ap kontinye konvenk moun. Men, Bondye konnen nou byen. Sepandan, mwen swete pou konsyans nou tou ede nou byen konnen kiyès nou ye. 12  Nou pap rekòmande tèt nou ban nou ankò, men n ap ban nou yon okazyon pou nou fyè anrapò ak nou, dekwa pou nou ka gen yon repons pou nou bay moun ki fyè pou aparans+, men ki pa fyè pou sa k nan kè a. 13  Paske, si nou te pèdi bonsans nou+, se te pou Bondye. Si nou gen tout bonsans nou, se pou nou menm. 14  Anfèt, lanmou Kris la genyen an oblije nou fè sa, paske men sa nou rive konprann: Yon sèl moun te mouri pou tout moun+. Kidonk, tout moun te mouri. 15  Li te mouri pou tout moun, yon fason pou moun k ap viv yo pa viv pou tèt yo ankò+, men pou yo viv pou sila a ki te mouri pou yo a e ki te leve a. 16  Se sa k fè, depi kounye a, nou pa konsidere pèsonn sou baz sa yo ye nan lachè+. Menmsi nou te konnen Kris nan lachè, se sèten kounye a nou pa konnen l konsa ankò+. 17  Se poutèt sa, si yon moun ann inyon ak Kris, li se yon nouvo kreyati+. Ansyen bagay yo disparèt, e se bagay tounèf ki vin egziste. 18  Men, tout bagay soti nan Bondye, li menm ki fè nou rekonsilye avè l grasa Kris+ e ki ban nou misyon pou nou fè moun vin rekonsilye avè l+. 19  Sa vle di, Bondye t ap fè yon monn rekonsilye avè l+ pa mwayen Kris, san li pa t konsidere fot yo+, e li te konfye nou mesaj k ap fè moun rekonsilye avè l la+. 20  Donk, nou se anbasadè+ k ap travay nan plas Kris+, kòmsi Bondye sèvi avèk nou pou l sipliye moun yo. Antanke reprezantan Kris, nou mande nou tanpri: “Vin rekonsilye ak Bondye.” 21  Sila a ki pa t fè peche a+, Bondye te fè l tounen yon sakrifis pou peche nou, dekwa pou nou vin jis nan je Bondye grasa li+.

Nòt anba paj

Oswa: “pou l pa la ankò”.
Oswa: “nan kote nou abite a”.
Oswa: “kòm vèsman (avalwa)”.