Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

2 Korentyen 12​:​1-21

SA K LADAN L

  • Vizyon Pòl te fè yo (1-7a)

  • ‘Pikan nan chè’ Pòl la (7b-10)

  • Pòl pa pi ba pase gwo apot yo (11-13)

  • Pòl enkyete pou frè Korent yo (14-21)

12  Mwen oblije ap vante tèt mwen. E byenke sa pa itil, mwen pral pale sou vizyon+ ak revelasyon Seyè a bay+.  Mwen konnen yon moun ki ann inyon ak Kris, ki te transpòte jis nan twazyèm syèl sa gen 14 an. Èske se te ak tout kò l? Èske se pa t ak tout kò l? Mwen pa konnen. Se Bondye ki konnen.  Wi, mwen konnen moun sa a. Èske se te ak tout kò l oswa se pa t ak tout kò l? Mwen pa konnen. Se Bondye ki konnen.  Li te transpòte nan paradi, e li te tande pawòl moun pa ka pale, pawòl moun pa gen dwa pale.  Se pou moun sa a mwen pral fè lwanj, men mwen pa pral fè lwanj pou tèt mwen, sof si se anrapò ak feblès mwen.  Paske, si mwen vle vante tèt mwen, mwen pap manke bonsans, paske se laverite m ap di. Men, mwen evite fè sa, dekwa pou pèsonn pa kwè mwen plis pase sa li wè mwen ye oswa sa li tande mwen di,  tou senpleman paske mwen resevwa kokenn revelasyon sa yo. Pou m pa leve tèt mwen depase, yo ban mwen yon pikan nan chè m+, yon zanj Satan, pou frape m san rete*, yon fason pou m pa leve tèt mwen depase.  Pandan twa fwa, mwen sipliye Seyè a sou sa, yon fason pou l retire l pou mwen.  Men, li di m: “Favè san parèy mwen an ase pou ou, paske pisans mwen ap vin pafè pou ou lè w fèb+.” Kidonk, m ap byen kontan vante tèt mwen pito anrapò ak feblès mwen, pou pisans Kris la ka rete sou mwen tankou yon tant. 10  Se sa k fè mwen kontan anpil lè m fèb, lè y ap joure m, lè mwen nan detrès, lè y ap pèsekite m, lè m nan difikilte, poutèt Kris. Paske lè m fèb, se atò m gen pisans+. 11  Mwen vin pa gen bonsans. Se nou menm ki fè sa, paske nou te dwe pale an favè m. Paske, mwen pa pi ba pase gwo apot nou yo nan anyen, menmsi mwen pa anyen nan je nou+. 12  Vrèmanvre, tout andirans mwen te demontre+, ansanm ak siy ak mèvèy ak mirak*+ mwen te reyalize, tout bagay sa yo ban nou prèv mwen se yon apot. 13  Paske, nan ki sa nou vin gen mwens privilèj pase rès kongregasyon yo+? Genlè se paske m pa t vin yon chay pou nou. Nou mèt padone m pou fot sa a. 14  Gade! Sa fè twazyèm fwa mwen pare pou m vin lakay nou, e mwen pap vin yon chay pou nou. Paske, se pa byen nou ki enterese m+, men se nou menm. Paske, yo pa atann pou se pitit+ ki sere pou paran, men yo atann pou se paran ki sere pou pitit. 15  Bò kote pa m, m ap byen kontan bay tout bagay, e m ap byen kontan bay tèt mwen nèt pou nou*+. Si mwen renmen nou anpil konsa, èske nou menm nou dwe renmen m mwens? 16  Antouka, mwen pa t yon chay pou nou+. Men, nou di mwen te aji an “mètdam”, e mwen te sèvi ak “riz” pou m pran nou. 17  Èske m te sèvi ak youn nan moun mwen te voye kote nou yo pou m eksplwate nou? 18  Mwen te ankouraje Tit pou l al lakay nou, e mwen te voye frè a avèk li. Èske Tit te janm eksplwate nou+? Èske se pa menm fason nou panse? Èske nou pa mache nan menm chemen? 19  Èske nou panse se defann n ap defann tèt nou devan nou tout tan sa a? Se devan Bondye n ap pale ann inyon ak Kris. Men, byenneme, tout sa n ap fè yo se pou n ka fòtifye nou. 20  Paske, lè m rive, mwen pè pou, yon fason oswa yon lòt, mwen pa jwenn nou jan m ta vle l la, e pou mwen pa ta jan nou ta vle l la, men okontrè, pou ta gen hinghang, jalouzi, gwo kòlè, diskisyon, medizans, tripotay, ògèy ak dezòd nan mitan nou. 21  Petèt, lè m ap retounen ankò, Bondye m nan ap rabese m devan nou, e petèt, m ap vin nan lapenn akoz anpil nan moun ki te peche anvan sa, men ki pa repanti pou konduit ki pa pwòp ak imoralite seksyèl* ak konduit derespektan* yo t ap pratike.

Nòt anba paj

Oswa: “pou bat mwen”.
Lit.: “aksyon ki pisan”.
Oswa: “pou nanm nou”.
Mo grèk la se pòneya. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “konduit ki montre yon moun pa konn wont”. Mo grèk la se aseljeya. Gade Lis mo yo esplike yo.