Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

2 Korentyen 1​:​1-24

SA K LADAN L

  • Salitasyon (1, 2)

  • Bondye konsole nou nan tout kalite eprèv (3-11)

  • Pwojè vwayaj Pòl chanje (12-24)

1  Mwen menm, Pòl, yon apot Kris Jezi grasa volonte Bondye, ansanm ak Timote+, frè nou an, m ap ekri kongregasyon Bondye ki nan vil Korent lan ansanm ak tout moun ki sen ki nan tout zòn Akayi yo+:  Mwen swete pou nou gen favè san parèy ak lapè ki soti nan Bondye, Papa nou an, ak nan Seyè a, Jezi Kris.  Louwanj pou Sila a ki Bondye Seyè nou an Jezi Kris+, e ki Papa li, Papa ki gen kè sansib la+, Bondye tout konsolasyon an+,  ki konsole*+ nou nan tout eprèv* nou yo, yon fason pou nou ka konsole moun+ ki nan tout kalite eprèv* grasa konsolasyon nou menm nou jwenn nan men Bondye+.  Paske, menm jan nou soufri anpil pou Kris+, se konsa tou nou jwenn anpil konsolasyon grasa Kris.  Donk, si nou jwenn eprèv*, se pou nou ka jwenn konsolasyon ak delivrans, e si nou jwenn konsolasyon, se pou nou menm nou ka jwenn yon konsolasyon k ap ede nou andire menm soufrans avèk nou tou.  Epi, espwa nou gen pou nou an rete fèm, piske nou konnen, menm jan nou pataje soufrans yo, se konsa tou nou pral pataje konsolasyon an+.  Paske, frè m yo, nou pa ta renmen nou pa okouran tribilasyon nou te sibi nan zòn Azi* a+. Sa te rèd pou nou anpil, jiskaske nou pa t ka sipòte ankò, e nou pa t gen espwa n ap soti vivan+.  Anfèt, nou te santi nou te resevwa santans lanmò. Sa te rive dekwa pou nou mete konfyans nou nan Bondye+, li menm ki fè moun mouri leve, men pou nou pa mete konfyans nou nan pwòp tèt nou. 10  Li te sove nou anba yon gwo danje ki te ka menm mennen nou nan lanmò, e l ap kontinye sove nou. Nou gen espwa l ap kontinye fè sa+. 11  Nou menm tou, nou ka pote èd pa nou lè nou sipliye Bondye pou nou+, dekwa pou anpil moun ka remèsye Bondye pou nou poutèt favè li fè nou, paske anpil nan nou te priye l*+. 12  Paske, men bagay ki fè nou fyè a: Konsyans nou klè lefètke nou konpòte nou yon fason ki sen e avèk yon senserite ki soti nan Bondye lè nou avèk moun nan monn nan, e sitou lè nou avèk nou. Nou pa konte sou sajès monn nan+, men nou konte sou favè san parèy Bondye a. 13  Paske vrèmanvre, tout sa n ap ekri nou yo, se bagay nou ka li* e nou ka konprann. Mwen espere n ap kontinye konprann bagay sa yo nèt*, 14  menm jan gen kèk nan nou ki deja konprann yo. Wi, kèk nan nou konprann nou se yon rezon pou fè nou fyè, se konsa nou menm tou n ap fè nou fyè nan jou Seyè nou an, Jezi. 15  Konsa, se avèk konfyans sa a mwen te gen entansyon vin jwenn nou anvan, pou nou te ka gen kè kontan yon dezyèm fwa*. 16  Mwen te gen entansyon vizite nou pandan m sou wout pou m al Masedwàn, pou m retounen vin wè nou lè m sot Masedwàn, epi pou nou voye m al Jide+. 17  Bon, lè m te gen entansyon sa a, èske m te pran sa alalejè? Oswa, èske m planifye sa m ap fè yo tankou lèzòm*, kòmkwa pou m ta fin di: “Wi, san mank”, epi apre, pou m ta di: “Non, jamè”? 18  Men, nou mèt fè Bondye konfyans sa nou di nou yo se laverite. Nou pap fin di nou: “Wi” epi apre sa pou n di nou: “Non”. 19  Paske, Pitit Bondye a, Jezi Kris, li menm mwen menm ak Silven* ak Timote+ te preche nou an, pa t “wi” e apre sa l tounen “non”. Men, nan ka pa l, “wi” se “wi”. 20  Paske, kèlkeswa kantite pwomès Bondye fè, yo vin tounen “wi” grasa li. Kidonk, se grasa li+ tou nou di: “Amèn” pou nou bay Bondye+ glwa. 21  Men, Sila a ki bay garanti nou menm avèk nou se pou Kris nou ye a, Sila a ki chwazi nou an, se Bondye+. 22  Epitou, li mete so l sou nou+, li mete lespri a+ nan kè nou kòm garanti pou sa ki gen pou vini an*. 23  Kounye a, mwen pran Bondye kòm temwen kont pwòp tèt mwen*: Se pou m ka menaje nou ki fè m poko vin Korent. 24  Sa pa vle di n ap domine sou lafwa nou+, men nou se konpayon travay nou pou nou ka gen lajwa, paske se lafwa nou ki fè nou kanpe.

Nòt anba paj

Oswa: “ki ankouraje”.
Oswa: “tribilasyon”.
Oswa: “tribilasyon”.
Oswa: “tribilasyon”.
La a, Azi fè referans ak yon zòn nan Anpi women an ki te anba pouvwa yon gouvènè.
Oswa: “paske te gen anpil figi ki t ap priye”.
Oswa: “se bagay nou deja byen konnen”.
Lit.: “konprann yo jiska lafen”.
Se kapab tou: “pou nou kapab benefisye de fwa”.
Lit.: “sa m ap fè yo selon lachè”.
Yo rele l Silas tou.
Oswa: “kòm vèsman (avalwa)”.
Oswa: “nanm mwen”.