Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Jan 1​:​1-13

SA K LADAN L

  • Salitasyon (1-3)

  • Kontinye mache nan laverite (4-6)

  • Fè atansyon ak blofè yo (7-11)

    • Pa salye yon moun konsa (10, 11)

  • Pwojè apot la pou l vizite frè yo ak salitasyon (12, 13)

 Mwen menm, ansyen an, m ap ekri dam Bondye chwazi a ansanm ak pitit li yo, yo menm mwen renmen toutbon, e se pa mwen menm sèlman ki renmen yo, men se tout moun ki vin konnen laverite ki renmen yo tou  paske verite a nan kè nou e l ap avèk nou pou toutan.  N ap gen favè san parèy, mizèrikòd ak lapè ki soti nan Bondye, Papa a, ak nan Jezi Kris, Pitit Papa a, e n ap gen laverite ak lanmou.  Mwen kontan anpil paske mwen aprann gen kèk nan pitit ou yo k ap mache nan laverite+, jan nou te resevwa kòmandman nan men Papa a.  Donk, kounye a, dam Bondye chwazi a, m ap ekri w pou m mande w pou nou youn renmen lòt. (Se pa yon nouvo kòmandman, men se yon kòmandman nou genyen depi okòmansman+.)  E men sa lanmou vle di: se pou nou kontinye mache selon kòmandman l yo+. Men kòmandman an, jan nou te tande l depi okòmansman an: se pou nou kontinye mache nan lanmou.  Paske, gen anpil blofè ki lage nan monn nan+, yon seri moun ki pa rekonèt Jezi Kris kòm sila a ki te vini nan lachè a+. Se yo menm ki blofè a e ki antikris* la+.  Fè atansyon pou nou pa pèdi bagay nou travay pou nou fè yo, men okontrè, pou nou ka jwenn yon rekonpans total+.  Tout moun ki pran devan e ki pa rete nan ansèyman Kris la pa ann inyon avèk Bondye+. Yon moun ki rete nan ansèyman sa a, se li ki ann inyon ni ak Papa a, ni ak Pitit la+. 10  Si yon moun vin kote nou e li pa pote ansèyman sa a, pa resevwa l lakay nou+, e pa salye l. 11  Paske, yon moun ki salye l patisipe nan move aksyon l yo. 12  Mwen gen anpil bagay pou m di nou, men, mwen pa vle ekri yo nan yon lèt. Anfèt, mwen espere vin jwenn nou pou m pale avèk nou fasafas, pou lajwa nou ka total. 13  Pitit sè w yo, sè w Bondye chwazi a, voye salye w.

Nòt anba paj

Sa vle di: “e ki sila a ki kont Kris la”.