Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Samyèl 24​:​1-25

SA K LADAN L

  • David peche akoz resansman li fè a (1-14)

  • Flewo a touye 70 000 moun (15-17)

  • David bati yon lotèl (18-25)

    • Pa ofri sakrifis ki pa koute anyen (24)

24  Jewova te fache kont pèp Izrayèl la+ ankò, lè yo te fè David aji yon fason ki kont pèp la. Yo te di l: “Al konte+ moun ann Izrayèl yo ak moun nan Jida yo+.”  Konsa, wa a di Jowab+, chèf lame a, ki te ansanm avè l: “Tanpri, al nan tout tribi Izrayèl yo, depi Dann rive Beyècheba+, anrejistre pèp la pou m ka konnen kantite moun ki genyen.”  Men, Jowab di wa a: “Se pou Jewova, Bondye w la, fè pèp la vin 100 fwa plis, e ou menm monwa, mèt mwen, se pou w wè sa ak je w. Men, monwa, mèt mwen, poukisa w vle fè yon bagay konsa?”  Men, se sa wa a te di a Jowab ak lòt chèf ki te alatèt nan lame a te oblije fè. Konsa, Jowab ak lòt chèf yo ki te alatèt nan lame a te sot devan wa a pou y al anrejistre pèp Izrayèl la+.  Yo te travèse Rivyè Jouden an, yo monte kan yo Awoyè+, sou bò dwat* vil la, nan mitan vale a, nan zòn ki mennen nan tèritwa desandan Gad yo ak nan zòn ki mennen Jazè a+.  Apre sa, y ale Galaad+ ak nan peyi Tatimodchi, yo te kontinye wout la rive Dannjayan e yo te vire al Sidon+.  Apre sa, y ale nan fò ki nan Ti a+ ak nan tout vil Ivit yo+ ak vil moun Kanaran yo. Finalman, yo rive Beyècheba+, nan zòn Negèb la+, ki nan Jida.  Konsa, yo t ale nan tout peyi a e yo te retounen Jerizalèm apre nèf mwa 20 jou.  Epi, Jowab bay wa a kantite moun yo te anrejistre yo. Yo te jwenn 800 000 gason ki gen epe ann Izrayèl e yo te jwenn 500 000 gason ki gen epe nan Jida+. 10  Men, konsyans* David t ap kale l+ apre l te fin konte pèp la. Epi, David di Jewova: “Sa m fè a se yon peche+ grav. Kounye a, Jewova, tanpri, padone peche sèvitè w la+ fè a, paske se yon bagay moun sòt nèt mwen fè+.” 11  Lè David leve nan maten, Jewova pale ak pwofèt Gad+ ki te konn fè David konnen vizyon Bondye bay yo, li di l: 12  “Al di David: ‘Men sa Jewova di: “M ap ba w twa bagay pou w chwazi youn ladan yo. Chwazi sa pou m lage sou ou a+.”’” 13  Vrèmanvre, Gad al kot David, epi li di l: “Èske w vle pou gen sèt ane grangou nan peyi a+? Oubyen pou w fè twa mwa ap kouri pou advèsè w yo+? Oswa pou maladi tonbe sou peyi a pandan twa jou+? Kounye a, byen reflechi pou w di m ki repons pou m bay Sila a ki voye m nan.” 14  Lè sa a, David di Gad: “Bagay sa a ban m pwoblèm anpil. Tanpri, pito nou tonbe anba men Jewova+, paske li gen anpil mizèrikòd+, men, pa kite m tonbe anba men lòm+.” 15  Annapre, Jewova lage yon maladi sou pèp Izrayèl la+, soti maten rive nan lè l te fikse a, sa te lakòz 70 000 moun nan pèp la mouri+, soti Dann rive Beyècheba+. 16  Lè zanj lan lonje men l nan direksyon Jerizalèm pou l detwi vil la, Jewova te regrèt* chatiman li te bay la+ e li te di zanj ki t ap detwi pèp la: “Ase! Kounye a, bese men w.” Zanj Jewova a te toupre kote yo konn bat manje angren ki pou Awona+, moun Jebis la+. 17  Lè David wè zanj lan ki t ap touye pèp la, li di Jewova: “Se mwen menm ki peche e se mwen menm ki mal aji. Ki sa mouton sa yo fè+? Tanpri, se mwen menm ak moun lakay papa m ki pou tonbe anba men w+.” 18  Konsa, Gad antre al kot David jou sa a, epi li di l: “Monte al fè yon lotèl pou Jewova kote yo konn bat manje angren ki pou Awona, moun Jebis la+.” 19  Vrèmanvre, David monte, jan Gad te di l la, selon lòd Jewova te bay la. 20  Lè Awona gade li wè wa a ak sèvitè l yo k ap monte vin sou li, menm moman an, Awona kite kote l te ye a, epi li bese byen ba devan wa a fas atè. 21  Awona mande wa a: “Monwa, mèt mwen, poukisa w vin kot sèvitè w la?” David reponn: “Mwen vin achte tè kote w konn bat manje angren an nan men w pou m fè yon lotèl pou Jewova pou flewo ki tonbe sou pèp la ka sispann+.” 22  Men, Awona di David: “Monwa, mèt mwen, ou mèt pran l, epi ou mèt ofri sa w vle* kòm sakrifis. Ou mèt pran bèf pou w fè sakrifis y ap boule nèt la ak planch yo konn bat manje angren yo ansanm ak kabwèt bèf yo kòm bwa pou sakrifis la. 23  Monwa, mwen ba w tout bagay sa yo.” Apre sa, Awona di wa a: “Mwen swete pou Jewova, Bondye w la, avè w!” 24  Men, wa a di Awona: “Non, mwen dwe achte l nan men w pou yon kantite kòb. Mwen pap ofri Jewova, Bondye m nan, sakrifis yo boule nèt ki pa koute m anyen.” Konsa, David te achte kote yo konn bat manje angren an ak bèf yo pou 50 chekèl* ann ajan+. 25  Epi, David te fè yon lotèl+ kote sa a pou Jewova, e li te ofri sakrifis yo boule nèt ak sakrifis kominyon*. Epi, Jewova te koute priyè yo te kontinye fè pou peyi a+ e flewo ki t ap frape pèp Izrayèl la te sispann.

Nòt anba paj

Oswa: “nan sid”.
Lit.: “kè”.
Oswa: “te gen lapenn poutèt”.
Lit.: “sa ki bon nan je w”.
Yon chekèl egal 11,4 g. Gade Apendis B14.
Oswa: “ofrann lapè”.