Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

2 Samyèl 23​:​1-39

SA K LADAN L

  • Dènye pawòl David yo (1-7)

  • Gwo aksyon sòlda vanyan David yo fè (8-39)

23  Men dènye pawòl David te di+:“Sa a se pawòl David, pitit gason Jese a+,Pawòl moun yo te leve byen wo a+,Moun Bondye Jakòb la te chwazi a+,Moun ki te chante bèl chante ann Izrayèl+.   Jewova te mete lespri l sou mwen pou m pale+.Pawòl li te sou lang mwen+.   Bondye Izrayèl la t ap pale.Wòch Izrayèl la te di m+:‘Lè moun k ap dirije a jis+,Li dirije ak lakrentif pou Bondye+,   Gouvènman l lan tankou lè l fè klè nan maten, lè solèy klere+,Yon maten kote pa gen nyaj.Li tankou klète ki genyen apre lapli fin tonbePou fè zèb pouse nan tè a+.’   Èske se pa konsa kay mwen ye devan Bondye?Paske, li fè yon alyans ki la pou toutan avè m+,Yon alyans ki byen tabli e ki sèten.Piske alyans sa a delivre m nèt e li se tout plezi m,Èske se pa sa ki fè li respekte alyans sa a+?   Men, y ap voye tout voryen yo jete tankou pikan+,Paske yo pa ka pran yo ak men.   Lè yon moun ap manyen yo,Li dwe gen fè nan men l, li dwe gen yon lans nan men l,Epi li dwe boule yo nèt nan dife kote yo ye a.”  Men non sòlda vanyan ki te avèk David yo+: Jochèbachebèt, yon Takemonit, ki te alatèt twa mesye yo+. Yon lè, li te touye 800 sòlda ak lans li.  Apre l te gen Eleyaza+, pitit gason Dodo+, pitit gason Awoyi, ki te youn nan twa sòlda vanyan ki te avèk David lè yo t al atake moun Filisti yo. Yo te rasanble pou yo fè lagè, e lè mesye Izrayèl yo te rale kò yo, 10  li te kanpe tennfas e li te kontinye touye moun Filisti yo jiskaske bra l te vin fatige, e men l te ret kole ak epe a+. Se konsa, Jewova te pot yon gwo viktwa* jou sa a+, e pèp la te suiv li pou y al pran tout sa k te sou moun ki mouri yo. 11  Apre l te gen Chama, pitit gason Age, Ararit la. Moun Filisti yo te rasanble nan Leyi kote te gen yon moso tè ki chaje pwa, e moun yo te kouri pou moun Filisti yo. 12  Men, li menm li t al kanpe nan mitan moso tè a pou l pwoteje l e li te kontinye touye moun Filisti yo, konsa Jewova te bay pèp la yon gwo viktwa*+. 13  Twa nan 30 mesye ki te alatèt yo te desann al kot David ki te nan gwòt Adoulam nan+ pandan rekòt la e moun Filisti yo te gen yon gwoup sòlda ki te monte kan yo nan Vale* Refayim+. 14  Lè sa a, David te nan gwòt kote l te byen pwoteje a+, e te gen yon gwoup sòlda Filisti nan Betleyèm. 15  Epi, David te fè konnen sa li anvi lè l te di: “Si m te ka jwenn yon ti dlo ki sot nan sitèn ki toupre pòtay vil Betleyèm nan pou m bwè!” 16  Menm kote a, twa sòlda vanyan yo te pase ak fòs nan mitan kan sòlda Filisti yo, yo pran dlo nan sitèn ki toupre pòtay vil Betleyèm nan, epi yo pote dlo a bay David. Men, David te refize bwè dlo a e li te vide l atè pou Jewova+. 17  David di: “O Jewova, sa pa t ap janm vin nan lide m pou m fè yon bagay konsa! Èske m te ka bwè san+ mesye sa yo ki t al riske lavi* yo pou y al pran dlo a?” Se sa k fè li te refize bwè l. Se aksyon sa yo twa sòlda vanyan David yo te fè. 18  Abichayi+, frè Jowab, pitit gason Sewouya+, te alatèt yon lòt gwoup ki te gen twa mesye ladan l. Li te rale lans li li touye 300 sòlda. Li te gen gwo renome menm jan ak twa mesye yo+. 19  Menmsi se li ki te gen pi gwo renome pase lòt twa mesye yo e se li ki te chèf yo. Men, li pa t rive nan nivo twa premye mesye yo. 20  Benaya+, pitit gason Jewoyada a, se te yon gason vanyan* ki te fè anpil gwo aksyon nan Kabseyèl+. Li te touye de pitit gason Ariyèl, yon moun Mowab. Yon jou, pandan nèj t ap tonbe, li te desann nan yon pi dlo kote l te touye yon lyon+. 21  Epitou, li te touye yon Ejipsyen ki te wo anpil. Aktout Ejipsyen an te gen yon lans nan men l, li t al sou li ak yon baton, li te rache lans lan nan men Ejipsyen an, epi li touye l ak menm lans lan. 22  Se aksyon sa yo Benaya, pitit gason Jewoyada a, te fè, e li te gen gwo renome menm jan ak twa sòlda vanyan yo. 23  Byenke li te gen pi gwo renome pase mesye ki nan gwoup trant lan, li pa t rive nan nivo twa mesye yo. Men, David te mete l chèf sekirite l. 24  Asayèl+, frè Jowab, te fè pati gwoup trant lan. Men non kèk nan gason vanyan yo: Elanan, pitit gason Dodo, moun Betleyèm+; 25  Chama, moun Awòd; Elika, moun Awòd; 26  Elèz+, moun Bètpelèt; Ira+ ki pitit gason Ikèch, moun Tekowa; 27  Abyezè+, moun Anatòt+; Mebounayi, moun Oucha; 28  Zalmon, desandan Awoyi; Maharayi+, moun Netofa; 29  Elèb, pitit gason Bana, moun Netofa; Itayi, pitit gason Ribayi, moun Gibeya, ki nan tèritwa tribi Benjamen an; 30  Benaya+, moun Piraton; Idayi, moun zòn ravin Gaach yo+; 31  Abyalbon, moun Bètaraba; Azmavèt, moun Bawourim; 32  Elyaba, moun Chaalbim; pitit gason Jachen yo, Jonatan, 33  Chama, Ararit la; Ayiyam, pitit gason Chara, Ararit la; 34  Elifelèt, pitit gason Asbayi ki pitit gason moun Maakat la; Elyam, pitit gason Ayitofèl+, moun Gilo; 35  Ezwo, moun Kamèl; Parayi, moun Arab; 36  Igal, pitit gason Natan ki moun Soba; Bani, desandan Gad; 37  Zelèk, desandan Amon; Naharayi, moun Beyewòt, ki te konn pot zam Jowab, pitit gason Sewouya a; 38  Ira, desandan Jetè; Garèb, desandan Jetè+ 39  ak Ouri+, desandan Èt. Sa fè 37 moun antou.

Nòt anba paj

Oswa: “delivrans”.
Oswa: “delivrans”.
Oswa: “Plèn”.
Oswa: “nanm”.
Lit.: “pitit gason yon mesye ki te gen kran”.