Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Samyèl 12​:​1-31

SA K LADAN L

  • Natan reprimande David (1-15a)

  • Pitit gason Batcheba a mouri (15b-23)

  • Batcheba vin fè Salomon (24, 25)

  • Yo pran Raba, yon vil moun Amon yo (26-31)

12  Se sa k fè Jewova te voye Natan+ kot David. Natan antre kot David+, li di l: “Te gen de mesye nan yon vil, youn te rich e lòt la te pòv.  Mesye ki te rich la te gen anpil mouton ak anpil bèf+.  Men, mesye ki te pòv la pa t gen anyen, sof yon sèl ti femèl mouton li te achte+. Li te pran swen ti mouton an e ti mouton an te grandi lakay li ansanm ak pitit li yo. Ti mouton an te konn manje nan ti manje mèt li te genyen, li te konn bwè nan gode mèt li e li te konn dòmi nan bra l. Li te vin tankou yon pitit fi pou li.  Yon lè, te gen yon moun ki vin vizite mesye rich la. Men, mesye rich la pa t pran okenn nan mouton l yo ak bèf li yo pou l prepare manje pou moun ki te vin wè l la. Li te pito pran ti mouton mesye pòv la, li prepare l pou mesye ki te vin lakay li a manje+.”  Kou David tande sa, li vin an kòlè anpil kont mesye a, epi li di Natan: “Menm jan li klè Jewova vivan+, mwen fè sèman mesye ki fè bagay sa a merite mouri!  Poutèt zak mechanste sa a li fè a, poutèt li pa t montre l gen pitye, li dwe peye kat fwa lavalè pou ti mouton an+.”  Epi, Natan di David: “Se ou menm ki mesye sa a! Men sa Jewova, Bondye Izrayèl la, di: ‘Se mwen menm ki te chwazi w kòm wa pou w dirije pèp Izrayèl la+, e mwen te delivre w anba men Sayil+.  Mwen te dispoze ba w byen mèt ou yo+ ak madanm li yo+, e mwen te ba w tout sa k ann Izrayèl ak tout sa k nan Jida+. E kòmsi sa pa t ase, mwen te dispoze fè plis pou ou toujou+.  Poukisa w te meprize pawòl Jewova pou w fè sa ki mal devan je l? Ou touye Ouri, yon desandan Èt, ak epe+! Epi, ou pran madanm li ou fè l vin madanm ou+ apre w fin touye mari l ak epe desandan Amon yo+. 10  Kounye a, ap toujou gen malè* nan fanmi w+ paske w pa t gen respè pou mwen lè w te pran madanm Ouri, desandan Èt la, pou l vin madanm ou.’ 11  Men sa Jewova di: ‘M ap lage yon malè sou ou k ap soti nan pwòp fanmi w+, epi m ap pran madanm ou yo devan je w pou m bay yon lòt gason*+ k ap kouche avèk yo gwo lajounen*+. 12  Byenke se an kachèt ou te fè sa+, m ap fè sa rive devan je tout pèp Izrayèl la gwo lajounen*.’” 13  Lè sa a, David di Natan: “Mwen peche kont Jewova+.” Epi, Natan di David: “Jewova, li menm, padone peche w fè a*+. Ou pap mouri+. 14  Men, paske w pa t montre w gen okenn respè pou Jewova nan ka sa a, pitit gason ou fèk genyen an ap mouri san mank.” 15  Apre sa, Natan al lakay li. Epi, Jewova te frape pitit madanm Ouri te fè pou David la, e pitit la te vin malad. 16  David pa t sispann priye vrè Dye a pou tigason an. David te ret san manje, li te antre nan chanm li e li te pase tout nuit lan kouche atè+. 17  Twouve, ansyen ki lakay David yo te vin kanpe bò kote l, yo t ap eseye fè l leve atè a, men li te refize koute yo e li pa t vle manje ak yo. 18  Sou sèt jou, pitit la mouri, e mesye David yo te pè di l sa. Yo te di tèt yo: “Pandan pitit la te vivan an, nou te konn pale ak wa David, men li pa t koute nou. Kounye a, ki jan n ap fè di l pitit la mouri? Li ka fè yon move aksyon.” 19  Lè David wè mesye l yo ap pale tou ba youn ak lòt, li vin konprann pitit la mouri. Epi, David mande yo: “Èske pitit la mouri?” Yo reponn li: “Wi, li mouri.” 20  Epi, David leve atè a. Li benyen, li pase luil santi bon sou kò l+, li met yon lòt rad sou li, l al nan kay Jewova a+, epi li lage kò l fas atè. Apre sa, l al lakay* li, li mande pou yo pot manje ba li, epi li manje. 21  Mesye l yo te mande l: “Poukisa w fè sa? Lè pitit la te vivan, ou te ret san manje e w pa t sispann kriye, men kou pitit la mouri, ou leve, epi w manje.” 22  Li reponn yo: “Pandan pitit la te vivan, mwen te ret san manje+ e m pa t sispann kriye, paske m te di tèt mwen: ‘Ou pa janm konnen, petèt Jewova gendwa fè m favè epi l kite pitit la viv+.’ 23  Kounye a, pitit la mouri, poukisa pou m pa manje? Èske m ka fè l leve+? Se mwen menm ki pral jwenn li+, men li menm, li pap tounen vin jwenn mwen+.” 24  Apre sa, David konsole Batcheba, madanm li+. David antre kote l e li antre nan relasyon avè l. Madanm nan te vin fè yon pitit gason, e David te rele pitit la Salomon*+. Jewova te renmen pitit la+ 25  e li te voye pwofèt Natan+ al di pou yo rele pitit la Jedidya*, paske Jewova te renmen l. 26  Jowab te kontinye fè lagè ak peyi desandan Amon yo+, epi li te pran Raba+, kapital peyi yo a*+. 27  Se sa k fè, Jowab voye moun al di David: “Mwen batay ak moun nan vil Raba yo+, e vil ki chaje ak dlo a* anba kontwòl mwen. 28  Kounye a, rasanble rès gwoup sòlda yo, monte kan w pou w atake vil la epi pran l. Si w pa fè sa, se mwen menm k ap pran vil la e y ap di se mwen ki te pran l*.” 29  Se konsa, David rasanble tout gwoup sòlda yo, l al Raba, li batay ak moun nan vil la e li pran vil la. 30  Apre sa, li pran kouwòn ki te sou tèt Malkam nan. Lò nan kouwòn nan te peze yon talan* e kouwòn nan te gen pyè ki gen anpil valè ladan l. Yo te mete l sou tèt David. Mete sou sa, David te pran yon pakèt bagay+ nan vil la+. 31  Li te mennen moun nan vil la deyò vil la, li ba yo taye wòch e li ba yo travay ak zouti an fè ki file ansanm ak rach, epi li ba yo fè brik. Se sa l te fè moun nan tout vil desandan Amon yo. Alafen, David ak tout gwoup sòlda yo retounen Jerizalèm.

Nòt anba paj

Lit.: “epe”.
Oswa: “yon gason parèy ou”.
Lit.: “devan je solèy sa a”.
Lit.: “devan solèy la”.
Oswa: “kite peche w la pase”.
Oswa: “l al nan palè”.
Non sa a soti nan yon mo ebre ki vle di “lapè”.
Sa vle di: “Moun Ja renmen anpil la”.
Oswa: “vil wayòm nan”.
Petèt y ap pale de kote ki gen dlo nan vil la.
Lit.: “e y ap nonmen non m sou li”.
Yon talan egal 34,2 kg. Gade Apendis B14.