Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Wa 6​:​1-38

SA K LADAN L

  • Salomon bati tanp lan (1-38)

    • Pyès ki pi anndan nan tanp lan (19-22)

    • Cheriben yo (23-28)

    • Desen yo grave, pòt yo, lakou ki anndan an (29-36)

    • Tanp lan fini nan anviwon setan (37, 38)

6  Nan 480yèm ane depi pèp Izrayèl la* te kite peyi Ejip+, Salomon te kòmanse bati kay Jewova a*+, nan mwa Ziv*+ (sa vle di dezyèm mwa a). Se te nan katriyèm ane depi Salomon te vin wa sou Izrayèl.  Kay wa Salomon te bati pou Jewova a te mezire 60 koude* longè, 20 koude lajè ak 30 koude wotè+.  Pati+ devan tanp lan* te mezire 20 koude longè*, sa vle di longè l te egal ak lajè kay la*, e li te mezire 10 koude lajè.  Li te met fenèt nan kay la, e ankadreman fenèt yo te pi piti sou deyò pase sou anndan+.  Mete sou sa, li te fè yon konstriksyon ki te kole ak mi kay la. Konstriksyon sa a te fèt toutotou pyès prensipal la* ak pyès ki pi anndan an+, sa vle di sou de bò kay la ak pa dèyè kay la. Li te fè plizyè pyès nan konstriksyon sa a+.  Pyès ki te anba nèt yo te mezire senk koude lajè, pyès yo nan premye etaj la te mezire sis koude lajè e pyès yo nan etaj ki anwo nèt la te mezire sèt koude lajè. Li te fè mi kay la yon fason pou bwa travès yo gen yon kote pou yo chita sou tout longè mi yo, toutotou kay la. Konsa, yo pa t oblije pèse mi kay la+.  Yo te fè kay la ak wòch taye yo te prepare depi kote yo te pran yo a+. Konsa, lè yo t ap bati kay la, moun pa t tande okenn bri mato, bri rach oswa bri lòt zouti an fè.  Pòt pou antre nan pyès ki anba nèt yo te sou bò sid* kay la+, e te gen yon mach eskalye ki te monte an won ki te mennen nan premye etaj la e ki te mennen nan etaj ki anwo nèt la.  Salomon te kontinye bati kay la jiskaske li te fini l+. Li te fè do kay la ak travès ak ranje planch ki te fèt ak bwa sèd+. 10  Li te bati pyès yo toutotou kay la+. Chak pyès te mezire senk koude wotè e li te sèvi ak bwa sèd pou l kole pyès yo ak mi kay la. 11  Apre sa, Jewova pale ak Salomon, li di l: 12  “Konsènan kay w ap bati a, si w mache dapre lòd mwen, si w obeyi lwa m yo ak tout kòmandman m yo e si w toujou suiv yo+, m ap reyalize pwomès mwen te fè David, papa w la, pwomès ki gen rapò avè w la+. 13  M ap rete nan mitan Izrayelit yo+ e mwen pap lage pèp mwen an, pèp Izrayèl la+.” 14  Salomon te kontinye bati kay la pou l fini l. 15  Li te kouvri mi ki anndan kay la ak bwa sèd, li te kouvri yo ak planch depi atè rive nan travès ki nan plafon an. Li te kouvri atè a ak planch jenevriye+. 16  Mete sou sa, nan yon distans 20 koude parapò ak fon kay la, li te fè yon separasyon ak bwa sèd depi atè rive nan travès ki nan plafon an. Se anndan l* pyès ki pi anndan an+ te ye, anpalan de Kote ki pi sen an+. 17  Pati nan tanp lan*+ ki te devan pyès sa a te mezire 40 koude longè. 18  Sou planch sèd ki anndan kay la, yo te taye desen joumou+ ak desen flè ki ouvri nèt+. Se bwa sèd sèlman moun te ka wè, pa t gen okenn wòch ki te parèt. 19  Li te prepare pyès ki pi anndan+ nan kay la pou yo mete lach alyans Jewova a anndan l+. 20  Pyès ki pi anndan an te mezire 20 koude longè sou 20 koude lajè sou 20 koude wotè+. Li te kouvri l ak bon lò. Li te kouvri lotèl la+ ak bwa sèd. 21  Salomon te kouvri tout anndan kay la ak bon kalite lò+ e li te pase chenn annò sou devan pyès ki te pi anndan an+ ki te kouvri ak lò. 22  Li te kouvri tout anndan kay la nèt ak lò e li te kouvri lotèl+ ki te toupre pyès ki pi anndan an ak lò tou. 23  Li te fè de cheriben+ ak bwapen e li te mete yo nan pyès ki pi anndan an. Yo te mezire dis koude wotè+. 24  Chak zèl cheriben yo te mezire senk koude longè. Distans ki te genyen ant pwent yon zèl rive nan pwent lòt zèl la te egal ak dis koude. 25  Dezyèm cheriben an te mezire dis koude wotè tou. Toule de cheriben yo te menm gwosè e yo te gen menm fòm. 26  Chak cheriben te mezire dis koude wotè. 27  Apre sa, li mete cheriben yo+ anndan pyès ki pi anndan an*. Zèl cheriben yo te ouvri. Chak cheriben te gen yon zèl ki te touche youn nan mi yo e lòt zèl la te touche zèl lòt cheriben an nan mitan kay la. 28  Mete sou sa, li te kouvri cheriben yo ak lò. 29  Li te taye desen cheriben+, desen pye palmye+ ak desen flè ki ouvri nèt+ nan tout mi kay la, ni nan pyès ki te pi anndan an ni nan lòt pyès la*. 30  Li te kouvri tout atè anndan kay la ak lò, ni pyès ki pi anndan an, ni lòt pyès la. 31  Nan antre pyès ki pi anndan an, li te fè yon pòt ak planch bwapen, poto akote yo ak chanbrann pòt la. Sa reprezante yon senkyèm*. 32  De batan pòt la te fèt avèk planch bwapen. Li te taye desen cheriben, desen pye palmye ak desen flè ki ouvri nèt sou pòt yo e li kouvri desen yo ak lò. Li te mete lò sou cheriben yo ak palmye yo ak yon zouti. 33  Apre sa, li fè chanbrann pou antre tanp* lan ak bwapen. Sa te reprezante yon ka*. 34  Li te fè de pòt ak bwa jenevriye. Chak pòt yo te gen de batan ki te vire sou pivo+. 35  Li te taye desen cheriben, desen pye palmye ak desen flè ki ouvri nèt sou kat batan pòt la e li te kouvri desen sa yo ak fèy lò. 36  Apre sa, li te fè mi lakou ki anndan an+ avèk twa ranje wòch taye ak yon ranje travès ki te fèt ak bwa sèd+. 37  Nan katriyèm ane a, nan mwa Ziv*, yo te poze fondasyon kay Jewova a+. 38  Nan 11yèm ane a, nan mwa Boul* (sa vle di uityèm mwa a), kay la te fin bati nèt dapre tout ti detay ki nan plan an+. Kidonk, li te pran setan pou l fin bati kay la.

Nòt anba paj

Lit.: “depi pitit gason Izrayèl yo”.
Yon koude egal 44,5 sm (17,5 pous). Gade Apendis B14.
Lit.: “tanp kay la”.
Oswa: “20 koude lajè”.
Oswa: “8,90 m sot sou yon bò al sou lòt bò kay la”.
Lit.: “toutotou tanp lan”. La a, y ap pale de Kote ki sen an.
Lit.: “dwat”.
Anpalan de anndan kay la.
Anpalan de Kote ki sen an ki devan Kote ki pi sen an.
Anpalan de Kote ki pi sen an.
Lit.: “ni anndan, ni deyò”.
Petèt y ap pale de ankadreman pòt la oswa de gwosè batan yo.
La a, y ap pale de Kote ki sen an.
Petèt y ap pale de ankadreman pòt la oswa gwosè batan yo.