Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

1 Wa 3​:​1-28

SA K LADAN L

  • Salomon marye ak pitit fi Farawon (1-3)

  • Jewova parèt devan Salomon nan yon rèv (4-15)

    • Salomon mande sajès (7-9)

  • Salomon jije de manman pitit (16-28)

3  Salomon te antre nan yon alyans ak Farawon, wa peyi Ejip la, lè li te marye ak pitit fi Farawon an+. Salomon te mete madanm li an nan Vil David la+ jis li fin bati kay li a+, kay Jewova a+ ansanm ak gwo miray ki toutotou vil Jerizalèm nan+.  Pèp la te kontinye ofri sakrifis kote ki wo yo te konn fè adorasyon yo+, paske lè sa a, yo potko bati yon kay pou bay non Jewova glwa+.  Salomon te kontinye montre li renmen Jewova, paske li te suiv lòd David, papa l, te ba li yo. Men, li te konn ofri bèt kòm sakrifis kote ki wo yo te konn fè adorasyon yo, li te konn boule yo kote sa yo+.  Wa a t al Gabawon pou l te ka ofri sakrifis, paske pami kote ki wo yo te konn fè adorasyon yo, se kote sa a moun te plis konnen+. Salomon te ofri 1 000 bèt kòm sakrifis yo boule nèt sou lotèl ki la a+.  Pandan Salomon Gabawon, nan aswè li wè Jewova nan yon rèv. Bondye di l: “Di m ki sa w vle m ba ou+.”  Lè Salomon tande sa, li di: “Ou montre yon lanmou ki fidèl pou sèvitè w la, David, papa m, nan yon nivo ki estrawòdinè, paske li te mache devan w avèk fidelite, li te yon moun ki jis e li te konn mache dwat devan w. Ou kontinye montre yon lanmou ki fidèl pou li jis jodi a, paske, ou ba l yon pitit gason pou chita sou twòn li an+.  Kounye a, Jewova, Bondye m nan, ou fè mwen menm, sèvitè w la, vin wa nan plas David, papa m, alòske mwen jèn* e mwen pa gen eksperyans*+.  Sèvitè w la fè pati pèp ou chwazi a+, yon pèp ki tèlman anpil nou pa ka konte konbyen moun ki ladan l.  Kidonk, bay sèvitè w la yon kè ki obeyisan tanpri, pou m ka jije pèp ou a+, pou m ka byen konprann sa ki byen ak sa ki mal+. Paske, kiyès ki kapab jije pèp ou a ki gen tout kantite moun sa a ladan l*?” 10  Jewova te kontan lefètke se sa Salomon te mande l+. 11  Li te di l: “Lefètke se sa w mande, ou mande pou w gen bon konprann pou w ka jije ka ki parèt devan w+, men w pa mande pou w viv lontan*, pou w vin rich oswa pou ènmi w yo mouri, 12  m ap fè sa w mande m nan+. M ap met sajès ak bon konprann nan kè w+, konsa, menm jan pa t gen yon moun tankou w anvan, pap janm gen yon lòt moun tankou w+. 13  Mete sou sa, m ap ba w richès ak glwa+, menmsi ou pa t mande sa+, pou pa gen okenn wa tankou w pandan w vivan an*+. 14  Epitou, si w mache nan chemen m yo lè w suiv lwa m yo ak kòmandman m yo menm jan ak David, papa w+, m ap fè w viv lontan*+.” 15  Lè Salomon leve, li wè se reve li t ap reve. Apre sa, l al Jerizalèm, l al devan lach alyans Jewova a, li ofri bèt kòm sakrifis yo boule nèt, sakrifis kominyon*+ e li prepare yon gwo resepsyon pou tout sèvitè l yo. 16  Nan moman sa a, te gen de pwostitye ki te vin bò kote wa a e ki te vin kanpe devan l. 17  Premye fi a di: “Eskize m, mèt mwen. Fi sa a rete nan menm kay avè m e mwen te fè yon pitit pandan li nan kay la. 18  Twa jou apre m fin fè pitit pa m nan, li menm tou li fè yon pitit. Se nou de a sèlman ki te nan kay la. Pa t gen lòt moun avèk nou. 19  Nan aswè, pandan l ap dòmi, li woule sou pitit gason l lan e pitit la mouri. 20  Li leve nan mitan lannuit, li pran pitit gason pa m nan bò kote mwen menm, esklav ou a, pandan m ap dòmi, li mete l bò kote l* e li pran pitit pa l la, li mete l bò kote m tou mouri. 21  Nan demen maten, lè m leve pou m bay pitit mwen an tete, mwen wè l mouri. Lè sa a, mwen gade l byen e m wè se pa pitit pa m nan, se pa pitit mwen te fè a.” 22  Men, lòt fi a di: “Manti, se pitit pa m nan ki vivan. Se sa k mouri a ki pou ou.” Men, premye fi a di: “Se pa vre, se pa w la ki mouri e se pa m nan ki vivan.” Se konsa yo t ap diskite devan wa a. 23  Finalman, wa a di: “Sa a di: ‘Pitit ki vivan an se pa m, se sa k mouri a ki pou ou!’, lòt la di: ‘Manti, se pa w la ki mouri, se pa m nan ki vivan!’” 24  Epi, wa a di: “Pote yon epe ban mwen.” Vrèmanvre, yo pote yon epe pou wa a. 25  Li di: “Koupe timoun ki vivan an, fè l fè de bout e bay yo chak yon bout.” 26  Menm moman an, manman pitit ki vivan an tonbe sipliye wa a, paske kè l t ap rache pou pitit gason l lan. Li di: “Tanpri, mèt mwen, ou mèt ba l pitit la! Pa touye l.” Men, lòt fi a di: “Li pap ni pou mwen ni pou ou, se pou yo koupe l fè de bout.” 27  Lè wa a wè sa, li di: “Bay premye fi a timoun ki vivan an. Pinga nou touye l, se li ki manman pitit la.” 28  Tout moun ann Izrayèl te aprann fason wa a te trete ka a e yo tout te vin gen anpil lakrentif pou wa a+, paske yo te wè se Bondye ki te ba l sajès pou l ka bay jistis+.

Nòt anba paj

Oswa: “mwen se yon timoun”.
Lit.: “mwen pa konn soti, mwen pa konn antre”.
Se kapab tou: “pèp ou a ki se yon pèp ki difisil”. Lit.: “pèp ou a ki lou”.
Lit.: “ou pa mande yon pakèt jou”.
Lit.: “pandan tout jou w yo”.
Lit.: “m ap fè jou w yo pi long”.
Oswa: “ofrann lapè”.
Oswa: “mete l nan bra l”. Lit.: “mete l sou lestomak li”.