Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

1 Wa 19​:​1-21

SA K LADAN L

  • Eli kouri pou kòlè Jezabèl (1-8)

  • Jewova parèt devan Eli nan Orèb (9-14)

  • Bondye voye Eli chwazi Azayèl, Jeyi ak Elize (15-18)

  • Elize ap ranplase Eli (19-21)

19  Annapre, Ahab+ di Jezabèl+ tout sa Eli te fè, jan l te touye tout pwofèt yo ak kout epe+.  Lè Jezabèl tande sa, li voye yon moun al di Eli: “Se pou dye yo pini m, e se pou yo pini m ankò, si demen, vè lè konsa, mwen pa fè w vin menm jan ak pwofèt ou te touye yo*!”  Lè Eli tande sa, laperèz anvayi l. Se sa k fè li te chape poul li pou l sove lavi l*+. Lè l rive Beyècheba+, nan tribi Jida+, li kite sèvitè l la la.  Li fè yon jou ap vwayaje nan dezè a e li vin chita anba yon ti pyebwa. Epi, li mande Bondye pou l* mouri. Men sa l te di: “Mwen pa kapab ankò! O Jewova, se pou w pran lavi m* kounye a+, paske mwen pa pi bon pase zansèt mwen yo.”  Apre sa, li kouche epi dòmi pran l anba ti pyebwa a. Men, bridsoukou, gen yon zanj ki touche l+ e ki di l: “Leve, manje+.”  Lè l gade, bò tèt li a te gen yon pen sou wòch yo chofe, e te gen yon veso ki gen dlo. Li manje, li bwè e li dòmi ankò.  Annapre, zanj Jewova a retounen yon dezyèm fwa, li touche l e li di l: “Leve, manje, paske vwayaj la ap twòp pou ou.”  Vrèmanvre, li leve, li manje e li bwè. Grasa fòs manje sa a te ba li, li te fè 40 jou, 40 nuit ap mache pou l rive Orèb, mòn vrè Dye a+.  Lè l rive nan mòn nan, li antre nan yon gwòt+, e li pase nuit lan la. Epi, Jewova pale avè l, li di l: “Ki sa w ap fè la a, Eli?” 10  Eli reponn: “Mwen te chofe anpil pou m defann Jewova, Bondye ki Chèf lame yo+, paske pèp Izrayèl la rejte alyans ou a+, yo kraze lotèl ou yo e yo touye pwofèt ou yo ak kout epe+. Se mwen menm sèl ki rete. Kounye a, y ap chèche touye m*+.” 11  Men, Bondye di l: “Soti, kanpe sou mòn nan devan Jewova.” Epi, gade, Jewova t ap pase+, te gen yon gwo van ki t ap soufle, ki t ap fann mòn yo, e ki t ap kraze mas wòch yo devan Jewova+. Men, Jewova pa t nan van an. Apre van an, te gen yon tranblemanntè+. Men, Jewova pa t nan tranblemanntè a. 12  Apre tranblemanntè a, te gen yon dife+, men, Jewova pa t nan dife a. Apre dife a, te gen yon vwa kalm ki te byen ba+. 13  Kou Eli tande vwa a, li vlope figi l avèk rad li a+, li soti deyò e l al kanpe nan bouch gwòt la. Epi, gen yon vwa ki mande l: “Ki sa w ap fè la a, Eli?” 14  Eli reponn: “Mwen te chofe anpil pou m defann Jewova, Bondye ki Chèf lame yo, paske pèp Izrayèl la rejte alyans ou an+, yo kraze lotèl ou yo e yo touye pwofèt ou yo ak kout epe. Se mwen menm sèl ki rete. Kounye a, y ap chèche touye m*+.” 15  Jewova di Eli: “Ou mèt retounen, al nan Dezè Damas. Lè w rive, mete Azayèl+ wa nan peyi Siri. 16  Mete sou sa, se pou w mete Jeyi+, pitit pitit gason Nimchi a, wa* ann Izrayèl e se pou w chwazi Elize*, pitit gason Chafat la, moun Abèlmewola a, pou l vin pwofèt nan plas ou+. 17  Nenpòt moun ki chape anba epe Azayèl+, Jeyi ap touye l+, e nenpòt moun ki chape anba epe Jeyi, Elize ap touye l+. 18  Mwen gen 7 000 moun ann Izrayèl toujou+, moun ki pa t met ajenou devan Baal+ e ki pa t bo l+.” 19  Vrèmanvre, Eli ale e li jwenn Elize, pitit gason Chafat la, ki t ap vire tè. Li te gen 12 pè towo bèf devan l e li menm li t ap dirije 12yèm pè a. Eli al kote l, e li voye rad pwofèt la+ sou li. 20  Lè sa a, Elize kite bèf yo e li kouri dèyè Eli, li di l: “Tanpri, kite m al bo papa m ak manman m. Apre sa, m a suiv ou.” Eli di l: “Ou mèt ale. Èske m anpeche w fè sa?” 21  Donk, Elize tounen, li pran de towo bèf e li touye yo. Li sèvi ak jouk ki te sou do bèf yo pou l kuit vyann bèf yo, li bay moun yo vyann nan epi yo manje l. Apre sa, li leve, li suiv Eli e li kòmanse sèvi l+.

Nòt anba paj

Oswa: “mwen pa fè nanm ou vin menm jan ak nanm pwofèt ou te touye yo”.
Oswa: “nanm li”.
Oswa: “pou nanm li”.
Oswa: “pran nanm mwen”.
Oswa: “chèche nanm mwen”.
Oswa: “chèche nanm mwen”.
Oswa: “se pou w vide luil sou tèt Jeyi, pitit pitit gason Nimchi a, pou l vin wa”.
Sa vle di: “Bondye se delivrans”.