Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

1 Wa 10​:​1-29

SA K LADAN L

  • Rèn Cheba vizite Salomon (1-13)

  • Gwo richès Salomon te genyen (14-29)

10  Twouve, rèn Cheba a te tande pale de Salomon e li te tande jan gwo renome Salomon te genyen an te bay non Jewova glwa+. Se sa k fè li te vin teste wa Salomon avèk yon seri kesyon ki difisil*+.  Li te vin Jerizalèm ak yon pakèt moun*+, ak chamo ki te pote luil santi bon+, anpil lò ak pyè ki gen anpil valè. Li t al kot Salomon e li te pale avè l konsènan tout sa k te nan kè l.  Salomon te reponn tout kesyon l yo. Li te ba l esplikasyon pou tout sa l te mande yo, paske pa gen anyen ki te twò difisil* pou wa a esplike l.  Lè rèn nan te wè tout sajès Salomon te genyen+, lè l te wè kay li te bati a+,  manje li te konn gen sou tab li+, jan chèf nan gouvènman l lan te konn chita sou tab li, jan moun ki t ap sèvi manje sou tab yo te konn fè sèvis yo, fason yo te abiye, jan moun ki te konn sèvi wa a bwason te konn fè sèvis yo, sakrifis li te konn boule nèt nan kay Jewova a regilyèman, rèn nan pa t gen bouch pou l pale.  Se sa k fè rèn nan te di wa a: “Sa m te tande nan peyi m konsènan sa w reyalize* e konsènan sajès ou se laverite.  Men, mwen pa t ka kwè sa m te tande a toutotan m pa t vin wè ak je m. Sa m te tande a pa ka parèt devan sa m wè a. Ou gen plis sajès ak plis richès lontan pase sa m te tande.  Byennere moun ki nan pèp ou a e byennere sèvitè w yo ki toujou kanpe devan w ap koute pawòl sajès k ap sot nan bouch ou+!  Se pou Jewova, Bondye w la, ki pran plezi nan ou e ki mete w chita sou twòn Izrayèl la jwenn louwanj pou sa+. Se paske lanmou Jewova gen pou Izrayèl la ap la pou toutan ki fè li mete w wa pou w fè pèp la jwenn jistis e pou w ka fè sa ki dwat.” 10  Apre sa, li bay wa a 120 talan* lò, anpil luil santi bon+ ak pyè ki gen anpil valè+. Pa gen pèsonn ki te janm pote yon kantite luil santi bon nan peyi a tankou kantite luil rèn Cheba a te pote bay wa Salomon an. 11  Bato Iram ki te transpòte lò ki sot Ofi yo+ te transpòte gwo kantite bwa algoumim+ ak pyè ki gen anpil valè ki sot Ofi tou+. 12  Wa a te sèvi ak bwa algoumim nan pou l fè sipò pou kay Jewova a ak sipò pou kay* wa a e pou l fè hap* ak lòt enstriman akòd pou chantè yo+. Depi lè sa a, yo pa janm vin ak yon kantite bwa algoumim konsa nan peyi a ankò. 13  Wa Salomon te bay rèn Cheba a kèlkeswa sa l te vle ak kèlkeswa sa l te mande, san konte tout sa wa Salomon li menm te deside ba li. Apre sa, rèn nan ale, li tounen nan peyi l ansanm ak sèvitè l yo+. 14  Chak ane, wa a te konn resevwa 666 talan lò+, 15  san konte taks li te konn resevwa nan men komèsan yo ak negosyan yo, nan men tout wa Arab yo e nan men gouvènè yo nan peyi a. 16  Wa Salomon te fè 200 gwo boukliye avèk lò ki te melanje ak yon lòt metal+ (yo te sèvi ak 600 chekèl* lò pou chak boukliye sa yo+), 17  e li te fè 300 ti boukliye* ak menm kalite lò sa a (yo te sèvi ak twa min* lò pou chak ti boukliye). Apre sa, wa a mete yo nan Kay Forè Liban an+. 18  Mete sou sa, wa a te fè yon gwo twòn ann ivwa+ e li te kouvri l ak lò bon kalite+. 19  Te gen sis mach eskalye pou rive nan twòn nan, twòn nan te gen yon bagay ki sanble ak yon ti plafon won pa dèyè l, li te gen yon manch sou chak bò e te gen yon estati lyon+ bò kot chak manch. 20  Te gen 12 lyon sou sis mach yo, youn nan chak pwent mach yo. Pa gen okenn lòt wa ki te janm fè yon twòn konsa. 21  Tout bagay wa Salomon te konn itilize pou l bwè bwason yo te fèt annò e tout veso yo te konn itilize nan Kay Forè Liban an+ te fèt ak bon kalite lò. Pa gen anyen ki te fèt ann ajan, paske yo pa t pran ajan pou anyen nan epòk Salomon an+. 22  Wa a te gen yon pakèt bato Tasis+ sou lanmè ki te ansanm ak bato Iram yo. Yon fwa chak twazan, bato Tasis yo te konn tounen plen ak lò, ajan, ivwa+, makak ak pan. 23  Wa Salomon te gen plis richès+ pase tout lòt wa ki te gen sou tè a e li te gen plis sajès+ pase yo tout. 24  Moun toupatou sou tè a te konn vini pou yo pale ak* Salomon pou yo ka tande pawòl sajès k ap sot nan bouch li, sajès Bondye te ba li+. 25  Yo chak te konn pote kado pou li, yo te konn ba l bagay ki fèt ann ajan, bagay ki fèt annò, rad, ekipman pou fè lagè, luil santi bon, cheval ak milèt. Yo te kontinye fè sa chak ane. 26  Wa Salomon te kontinye gen plis charyo ak cheval*. Li te gen 1 400 charyo ak 12 000 cheval*+. Li te mete yo nan vil pou charyo yo e li te mete yo toupre l, nan Jerizalèm+. 27  Wa a te fè ajan vin tankou wòch nan vil Jerizalèm tèlman te gen anpil ajan e li te fè bwa sèd vin tankou pye sikomò ki nan Chefela yo tèlman te gen anpil bwa sèd+. 28  Yo te achte cheval pou Salomon ann Ejip e komèsan Salomon te voye yo te konn achte yon pakèt cheval pou yon pri*+. 29  Chak charyo yo te achte ann Ejip te koute 600 pyès ann ajan e chak cheval te koute 150 pyès ann ajan. Apre sa, yo te konn revann wa desandan Èt yo+ ak wa Siri yo bagay sa yo.

Nòt anba paj

Oswa: “yon seri devinèt”.
Oswa: “yon gwo kòtèj”.
Lit.: “anyen ki te kache”.
Oswa: “konsènan pawòl ou”.
Yon talan egal 34,2 kg. Gade Apendis B14.
Oswa: “palè”.
Yon chekèl egal 11,4 g. Gade Apendis B14.
Jeneralman, se moun k ap tire flèch yo ki te konn pote yo.
Nan Liv ki te ekri ann ebre yo, yon min egal 570 g. Gade Apendis B14.
Lit.: “te konn chèche figi”.
Oswa: “kavalye”.
Oswa: “kavalye”.
Se kapab tou: “ann Ejip ak nan peyi Kou; e moun ki te konn vann wa a cheval yo te konn achte yo nan peyi Kou”. Peyi Kou se petèt Silisi.