Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Timote 6​:​1-21

SA K LADAN L

  • Esklav yo dwe onore mèt yo (1, 2)

  • Fo anseyan yo ak lanmou pou lajan (3-10)

  • Enstriksyon pou moun Bondye a (11-16)

  • Rich nan fè bèl aksyon (17-19)

  • Konsève sa yo konfye nou an (20, 21)

6  Se pou tout moun ki anba jouk esklavaj kontinye konsidere mèt yo kòm moun ki merite anpil onè+, dekwa pou moun pa janm denigre non Bondye ansanm ak ansèyman l lan+.  Anplis de sa, se pou esklav ki gen mèt ki kwayan yo pa derespekte mèt yo poutèt se frè yo ye. Okontrè, se pou yo dispoze sèvi yo pi byen toujou, paske moun k ap benefisye bon sèvis y ap bay la se kwayan parèy yo e se moun yo renmen. Kontinye anseye bagay sa yo e kontinye bay egzòtasyon sa yo.  Si yon moun ap anseye yon lòt doktrin e li pa dakò ak bonjan ansèyman*+ ki soti nan Jezi Kris, Seyè nou an, oubyen li pa dakò ak ansèyman ki makònen ak atachman moun dwe genyen pou Bondye a+,  se yon moun ki gonfle ak ògèy, ki pa konprann anyen+. Sèl sa k nan tèt li se fè diskisyon ak deba sou mo+. Bagay sa yo lakòz jalouzi, kont ak medizans. Yo lakòz youn sispèk lòt pou anyen,  e yo fè moun ki gen lespri kòwonpi+ e ki pa gen laverite ankò ap fè gwo diskisyon sou bagay ki pa gen valè. Moun sa yo panse atachman pou Bondye se yon mwayen pou yon moun jwenn avantaj+.  Se vre, n ap jwenn gwo avantaj si nou gen atachman pou Bondye+ lè nou kontante nou ak sa nou genyen*.  Paske, nou pa t pote anyen nan monn nan, e nou pa ka ale ak anyen nonplis+.  Se sa k fè, si nou gen manje ak rad*, n ap kontante nou ak bagay sa yo+.  Men, moun ki byen deside pou yo rich yo tonbe nan tantasyon, yo tonbe nan yon pyèj+ ak nan anpil anvi ki san sans e ki fè moun soufri, ki lage moun nan destriksyon ak nan dezas+. 10  Paske, lanmou pou lajan se youn nan rasin tout kalite move bagay, e gen kèk moun, piske yo kiltive lanmou sa a, yo pèdi chemen lafwa a, e yo pèse kò yo toupatou avèk anpil soufrans+. 11  Men, ou menm ki moun Bondye, kouri pou bagay sa yo. Men, se pou w kontinye devlope kalite tankou jistis, atachman pou Bondye, lafwa, lanmou, andirans ak dousè+. 12  Konbat nan bèl konba lafwa a. Kenbe lavi ki pap janm fini an fèm, lavi yo te rele w pou li a, lavi ou te fè bèl deklarasyon pou li devan anpil temwen an. 13  Devan Bondye, ki kenbe tout bagay an vi, e devan Kris Jezi, ki te bay yon bèl temwayaj an piblik devan Pons Pilat+, mwen mande w 14  pou w obsève kòmandman mwen ba w, yon fason ki san fay e ki san repwòch, jiskaske Jezi Kris, Seyè nou an, parèt aklè+. 15  Sila a ki gen kè kontan an e ki sèl Chèf la ap parèt nan tan ki fikse pou sa. Li se Wa moun k ap dirije antanke wa e li se Seyè moun k ap dirije antanke seyè+, 16  li menm sèl ki pa ka mouri+, li menm ki abite nan yon limyè moun pa ka pwoche+, yon limyè pèsonn pami lèzòm pa wè, ni yo pa ka wè+. Onè pou li, pisans pou li pou toutan. Amèn. 17  Anseye moun ki rich nan sistèm* ki la kounye a* pou yo pa awogan*, pou yo pa met espwa yo nan richès ki pa sèten+, men pou yo mete l nan Bondye, ki ban nou tout bagay an kantite pou nou ka jwi yo+. 18  Di yo pou yo travay pou sa ki byen, pou yo rich nan fè bèl aksyon, pou yo donan e pou yo dispoze pataje ak lòt moun+, 19  e konsa, y ap sere yon trezò pou yo menm, sa vle di yon bon baz pou lavni+, dekwa pou yo ka kenbe lavi toutbon an fèm+. 20  Timote, konsève sa yo konfye w la+. Vire do bay pawòl san valè ki dezonore Bondye, e vire do bay kontradiksyon ki genyen nan sa yo swadizan rele “konesans” lan+. 21  Gen moun, nan fè wè yo gen konesans sa a, ki devye kite lafwa. Mwen swete pou favè san parèy la avèk nou.

Nòt anba paj

Oswa: “ak ansèyman ki pwofitab”.
Lit.: “lè nou satisfè ak sa nou genyen”.
Oswa: “manje ak yon kote pou nou rete”. Lit.: “manje ak kouvèti”.
Oswa: “nan tan”. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “Bay moun ki rich nan sistèm ki la kounye a lòd”.
Oswa: “pou yo pa gen ògèy”.