Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Samyèl

Chapit

Sa k ladan l

 • 1

  • Èlkana ak madanm li yo (1-8)

  • Ana, ki pa gen pitit, ap priye pou l gen yon pitit gason (9-18)

  • Samyèl fèt e yo bay Jewova li (19-28)

 • 2

  • Priyè Ana a (1-11)

  • Peche pitit gason Eli yo (12-26)

  • Jewova jije fanmi Eli (27-36)

 • 3

  • Bondye rele Samyèl pou l vin pwofèt (1-21)

 • 4

  • Moun Filisti yo pran Lach la (1-11)

  • Eli ak pitit gason l yo mouri (12-22)

 • 5

  • Lach la nan tèritwa moun Filisti yo (1-12)

   • Bondye imilye Dagon (1-5)

   •  Malediksyon tonbe sou moun Filisti yo (6-12)

 • 6

  • Moun Filisti yo voye Lach la tounen bay pèp Izrayèl la (1-21)

 • 7

  • Lach la Kiriyatjeyarim (1)

  • Samyèl ankouraje moun yo, li di yo: ‘Se Jewova sèl pou n sèvi’ (2-6)

  • Pèp Izrayèl la pot laviktwa nan Mispa (7-14)

  • Samyèl jije pèp Izrayèl la (15-17)

 • 8

  • Izrayèl mande pou yo gen yon wa (1-9)

  • Samyèl avèti pèp la (10-18)

  • Jewova bay pèp la wa li mande a (19-22)

 • 9

  • Samyèl rankontre ak Sayil (1-27)

 • 10

  • Bondye chwazi Sayil kòm wa (1-16)

  • Samyèl prezante Sayil bay pèp la (17-27)

 • 11

  • Sayil pot laviktwa sou moun Amon yo (1-11)

  • Yo fè konnen ankò se Sayil ki wa (12-15)

 • 12

  • Dènye diskou Samyèl (1-25)

   • ‘Pa al sèvi dye ki san valè’ (21)

   • Jewova pap abandone pèp li (22)

 • 13

  • Sayil chwazi yon lame (1-4)

  • Sayil pran dwa ki pa pou li (5-9)

  • Samyèl blame Sayil (10-14)

  • Izrayèl pa gen zam (15-23)

 • 14

  • Jonatan fè gwo aksyon nan Mikmach (1-14)

  • Bondye fè ènmi Izrayèl yo kouri (15-23)

  • Sayil fè sèman san l pa reflechi (24-46)

   • Pèp la manje vyann ak tout san (32-34)

  • Lagè Sayil yo; fanmi l (47-52)

 • 15

  • Sayil dezobeyi; li pa touye Agag (1-9)

  • Samyèl blame Sayil (10-23)

   • “Obeyi gen plis valè pase fè sakrifis” (22)

  • Bondye pa vle Sayil kòm wa ankò (24-29)

  • Samyèl touye Agag (30-35)

 • 16

  • Samyèl vide luil sou tèt David kòm pwochen wa (1-13)

   • ‘Jewova wè sa k nan kè yon moun’ (7)

  • Bondye retire lespri l sou Sayil (14-17)

  • David vin ap jwe hap pou Sayil (18-23)

 • 17

  • David touye Golyat (1-58)

   • Golyat bay pèp Izrayèl la defi (8-10)

   • David aksepte leve defi a (32-37)

   • David al batay nan non Jewova (45-47)

 • 18

  • David ak Jonatan se de bon zanmi (1-4)

  • Viktwa David yo fè Sayil jalou (5-9)

  • Sayil eseye touye David (10-19)

  • David marye ak Mikal, pitit fi Sayil (20-30)

 • 19

  • Sayil kontinye rayi David (1-13)

  • David kouri pou Sayil (14-24)

 • 20

  • Jonatan fidèl ak David (1-42)

 • 21

  • David manje pen yo prezante devan Bondye a nan Nòb (1-9)

  • David pran pòz moun fou l nan vil Gat (10-15)

 • 22

  • David nan Adoulam ak Mispe (1-5)

  • Sayil fè touye prèt vil Nòb yo (6-19)

  • Abyata chape (20-23)

 • 23

  • David sove vil Keyila (1-12)

  • Sayil ap kouri dèyè David (13-15)

  • Jonatan bay David fòs (16-18)

  • Sayil manke touye David (19-29)

 • 24

  • David pa vle touye Sayil (1-22)

   • David respekte moun Jewova chwazi a (6)

 • 25

  • Lanmò Samyèl (1)

  • Nabal mal resevwa mesye David yo (2-13)

  • Abigayil aji avèk sajès (14-35)

   • ‘Sak lavi ki nan men Jewova a’ (29)

  • Jewova touye Nabal, yon moun sòt (36-38)

  • Abigayil vin madanm David (39-44)

 • 26

  • Yon lòt fwa ankò, David pa vle touye Sayil (1-25)

   • David respekte moun Jewova chwazi a (11)

 • 27

  • Moun Filisti yo bay David Ziklag (1-12)

 • 28

  • Sayil vizite yon dam ki konn pale ak mò nan Enndò (1-25)

 • 29

  • Moun Filisti yo pa fè David konfyans (1-11)

 • 30

  • Moun Amalèk yo atake Ziklag e yo boule l (1-6)

   • David jwenn fòs nan Bondye (6)

  • David pot laviktwa sou moun Amalèk yo (7-31)

   • David repran moun yo te pran yo (18, 19)

   • David di jan pou yo separe sa yo pran nan lagè (23, 24)

 • 31

  • Lanmò Sayil ansanm ak twa pitit gason l yo (1-13)