Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

1 Kwonik 4​:​1-43

SA K LADAN L

  • Lòt desandan Jida yo (1-23)

    • Jabèz ak priyè li te fè a (9, 10)

  • Desandan Simeyon yo (24-43)

4  Pitit gason Jida yo se te Perès+, Ezwon+, Kami, Ou+ ak Chobal+.  Reyaja, pitit gason Chobal, se te papa Jayat. Jayat se te papa Awoumayi ak Laad. Se yo menm ki fòme fanmi moun Sora yo+.  Men non pitit gason papa* Etam te genyen yo+: Jizreyèl, Ichma, Idbach (sè yo a te rele Azelèlponi),  Pénwèl, papa Gedò, ak Ezè, papa Oucha. Mesye sa yo se te pitit Ou+, premye pitit Efrata e papa Betleyèm+.  Achou+, papa Tekowa+, te gen de madanm: Ela ak Naara.  Naara te fè Awouzam, Efè, Temeni ak Ayachtari pou Achou. Mesye sa yo se te pitit Naara.  Pitit gason Ela yo se te Zerèt, Izeya ak Etan.  Koz se te papa Anoub ak Zobeba. Mete sou sa, se li ki zansèt desandan Aharèl yo. Aharèl se te pitit gason Awoum.  Jabèz te merite plis onè pase frè l yo. Manman l te rele l Jabèz*, paske li te di: “Mwen fè l nan doulè.” 10  Jabèz te priye Bondye Izrayèl la. Li te di l: “Se pou w beni m, se pou w fè m jwenn plis tèritwa, se pou w toujou avè m, se pou w anpeche malè tonbe sou mwen pou bagay mal pa rive m.” Vrèmanvre, Bondye te fè sa l te mande l la. 11  Keloub, frè Chouwa, se te papa Meyi, ki li menm te papa Echton. 12  Echton se te papa Betrafa, Paseya ak Teyina ki te papa Inagach. Mesye sa yo se te moun Reka. 13  Pitit gason Kenaz yo se te Otnyèl+ ak Seraya. Pitit gason Otnyèl la* te rele Atat. 14  Mewonotayi se te papa Ofra. Seraya se te papa Jowab ki li menm te papa Geyarachim* yo. Yo te rele moun sa yo konsa paske se atizan yo te ye. 15  Kalèb+, pitit gason Jefoune, te gen plizyè pitit gason: Iwou, Ela ak Naam. Pitit gason Ela a* se te Kenaz. 16  Pitit gason Jeyalelèl yo se te Zif, Zifa, Tirya ak Asarèl. 17  Pitit gason Esdras yo se te Jetè, Merèd, Efè ak Jalon. Li* te fè Miryam, Chamayi ak Ichba pou li. Ichba se te papa Echtemowa. 18  (Madanm li te genyen ki te Juif la te fè Jerèd, papa Gedò, Ebè, papa Soko ak Jekoutyèl, papa Zanowa.) Mesye sa yo se te pitit Bitya ki te marye ak Merèd. Bitya se te pitit fi Farawon. 19  Pitit gason madanm Odya te genyen yo se te papa Keyila, moun Gèrèm, ak papa Echtemowa, moun Maakat. Madanm Odya a se te sè Naham. 20  Pitit gason Chimon yo se te Amnon, Rina, Bennanan ak Tilon. Pitit gason Ichi yo se te Zowèt ak Bennzowèt. 21  Pitit gason Chela+ te genyen yo se te È, papa Leka, Layada, papa Marecha. Chela se te pitit gason Jida. Fanmi ki te konn fè bon twal yo, desandan Achbeya yo, se te desandan Chela tou. 22  Jokim, mesye Kozeba yo, Jowas ak Saraf, lòt pitit gason li te genyen yo, te marye ak fi ki te moun Mowab. Yachoubileyèm se te pitit gason l tou. Rejis sa yo la lontan*. 23  Tout mesye sa yo se te atizan ki konn travay ak ajil ki t ap viv Netayim ak Gedera. Yo te abite la e yo te konn travay pou wa a. 24  Pitit gason Simeyon yo+ se te Nemwèl, Jamin, Jarib, Zera ak Chayil+. 25  Chaloum se te pitit gason Chayil, Mibsam se te pitit gason Chaloum e Michma se te pitit gason Mibsam. 26  Amwèl se te pitit gason Michma, Zakou se te pitit gason Amwèl, e Chimeyi se te pitit gason Zakou. 27  Chimeyi te gen 16 pitit gason ak 6 pitit fi. Frè l yo pa t gen anpil pitit gason e pa gen youn nan fanmi yo ki te gen menm kantite pitit gason ak mesye Jida yo+. 28  Yo te rete Beyècheba+, Molada+, Azachwal+, 29  Bila, Ezèm+, Tolad, 30  Betwèl+, Òma+, Ziklag+, 31  Bètmakabòt, Azasouzim+, Bètbiri ak Chaarayim. Se pou yo vil sa yo te ye rive jis nan epòk David te wa a. 32  Lòt vil yo te genyen yo se te Etam, Ayin, Rimon, Tochenn ak Achan+, senk vil, 33  ansanm ak tout bouk yo te genyen ki te antoure vil sa yo rive jis Baal. Se kote sa yo yo te rete e non sa yo se non ki te nan rejis fanmi yo. 34  Lòt desandan Simeyon yo se te Mechobab, Jamlèk, Jocha, pitit gason Amatsya, 35  Jowèl, Jeyi, pitit gason Jochibya, ki li menm se pitit gason Seraya, ki li menm se pitit gason Asiyèl. 36  Mete sou sa, li te gen Eliyoyenayi, Jayakoba, Jechoyayiya, Asaya, Adyèl, Jezimyèl, Benaya, 37  Ziza, pitit gason Chifi, ki li menm se pitit gason Alon, ki li menm se pitit gason Jedaya, ki li menm se pitit gason Chimri, ki li menm se pitit gason Chemaya. 38  Moun sa yo non yo site yo se te chèf fanmi, e desandan zansèt moun sa yo te kontinye vin pi plis. 39  Yo t al nan antre Gedò, nan direksyon lès vale a, pou yo chèche patiraj pou twoupo yo. 40  Finalman, yo te jwenn bon patiraj ki chaje manje, e peyi a te gen anpil espas, li te pezib e li te trankil. Se desandan Kam yo ki t ap viv la anvan sa+. 41  Moun non yo nan lis la te vini nan epòk Ezekyas+, wa Jida a, e yo te detwi tant desandan Kam yo ak Mewounim ki te la yo jan nou kapab wè sa jis jodi a. Yo te abite nan plas yo paske te gen patiraj pou twoupo yo kote sa a. 42  Kèk nan desandan Simeyon yo, 500 gason, te al Mòn Seyi+ ansanm ak Pelatya, Neharya, Refaya ak Ouzyèl, pitit gason Ichi yo, alatèt yo. 43  Yo te touye rès moun Amalèk+ ki te sove yo e se la y ap viv jis jodi a.

Nòt anba paj

Nan chapit sa a, gen kèk non se pa non moun yo ye men se non yon kote. Nan ka sa yo, mo “papa” a ka vle di “moun ki fonde”.
Petèt non Jabèz la soti nan yon mo ebre ki vle di “doulè”.
Lit.: “yo”.
Sa vle di: “Vale atizan”.
Lit.: “yo”.
Petèt y ap pale de Bitya ki nan vèsè 18 la.
Oswa: “Pawòl sa yo se pawòl moun tan lontan”.