Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Kwonik 17​:​1-27

SA K LADAN L

  • David pa gen dwa bati tanp lan (1-6)

  • Alyans ak David pou yon wayòm (7-15)

  • Priyè David fè pou l remèsye Bondye (16-27)

17  Kou David fin abite nan kay li a*, li di pwofèt Natan+: “Gade jan m ap viv nan yon kay ki fèt ak bwa sèd+ alòske lach alyans Jewova a anba tant+.”  Lè sa a, Natan di David: “Ou mèt fè kèlkeswa sa w gen nan kè w la, paske vrè Dye a avè w.”  Nan menm nuit lan, Bondye pale ak Natan, li di l:  “Al di David, sèvitè m nan: ‘Men sa Jewova di: “Se pa ou menm k ap bati kay pou m rete a+.  Paske mwen pa rete nan yon kay depi jou mwen te fè pèp Izrayèl la soti ann Ejip rive jis jodi a, men mwen te kontinye rete nan tant ak nan yon tabènak*, sot yon kote al yon lòt kote+.  Pandan tout tan mwen t ap deplase ak tout pèp Izrayèl la, èske m te janm mande youn nan jij mwen te chwazi pou pran swen pèp Izrayèl la, pèp mwen an: ‘Poukisa nou pa bati yon kay ak bwa sèd pou mwen?’”’  “Kounye a, men sa pou w di David, sèvitè m nan: ‘Men sa Jewova, Chèf lame yo, di: “Se mwen menm ki te pran w nan patiraj kote w t ap pran swen mouton yo pou m fè w vin chèf sou Izrayèl, pèp mwen an+.  M ap avè w kèlkeswa kote w ale+, m ap detwi tout ènmi w yo devan w+ e m ap fè w gen gwo renome menm jan ak yon seri mesye enpòtan sou tè a+.  M ap chwazi yon kote pou Izrayèl, pèp mwen an, m ap fè yo rete la, e pap gen pèsonn k ap fè l tranble ankò. Epi, moun ki mechan pap maltrete* yo ankò, jan yo te konn fè sa lontan+, 10  nan epòk mwen te mete jij pou dirije Izrayèl, pèp mwen an+. M ap lage tout ènmi w yo anba men w+. Mete sou sa, men sa m ap di w: ‘Jewova ap bati yon kay pou ou*.’ 11  “‘“Lè jou w yo rive nan bout yo e w al repoze bò kot zansèt ou yo, m ap fè yon desandan w*+ ranplase w e m ap fè wayòm li an byen chita+. 12  Se li menm k ap bati yon kay pou mwen+, e m ap fè twòn li an byen chita pou toutan+. 13  M ap vin papa l, e l ap vin pitit gason m+. Mwen pap sispann montre lanmou ki fidèl pou li+ jan m te sispann fè sa pou moun ki te la anvan w lan+. 14  M ap mete l chèf nan kay mwen an e nan wayòm mwen an pou toutan+. Twòn li an ap la pou toutan+.”’” 15  Natan te di David tout pawòl sa yo e li te rakonte l tout vizyon an nèt. 16  Lè sa a, wa David chita devan Jewova e li di: “Kiyès mwen ye, o Jewova Dye? Ki sa fanmi m ye pou w fè tout bagay sa yo pou mwen+? 17  Kòmsi sa pa t ase, o Bondye, ou fè konnen tou jan fanmi sèvitè w la pral ye nan tan ki gen pou vini jis apre yo+ e ou trete m tankou yon moun ki merite plis glwa toujou*, o Jewova Dye. 18  Ki sa mwen menm, David, sèvitè w la, ka di w ankò pou tout onè sa a ou fè m, ou menm ki tèlman byen konn sèvitè w la+? 19  O Jewova, se paske w gen sousi pou sèvitè w la e se paske kè w pouse w* ki fè w fè tout gwo bagay sa yo, konsa ou montre jan w gran+. 20  O Jewova, pa gen pèsonn tankou w+ e pa gen Dye sof ou menm+. Tout sa nou tande ak zòrèy nou montre sa. 21  Epitou, ki lòt nasyon sou tè a ki tankou pèp Izrayèl la, pèp ou a+? Antanke vrè Dye a, ou t al delivre l e ou fè l vin pèp ou+. Ou fè konnen non w pa mwayen yon seri gwo aksyon ou te fè ki bay lakrentif+. Ou te mete lòt nasyon deyò devan pèp ou a+ ou te delivre ann Ejip.  22  Ou fè pèp Izrayèl la, pèp ou a, vin pèp ou pou toutan+, e ou menm, o Jewova, ou vin Bondye yo+. 23  Kounye a, o Jewova, se pou w fè pwomès ou fè sèvitè w la ak fanmi l* reyalize pou toutan e se pou w fè egzakteman sa w te pwomèt la+! 24  Se pou non w la pou toutan, se pou yo fè louwanj pou li+ pou toutan, yon fason pou moun ka di: ‘Jewova, Chèf lame yo, Bondye pèp Izrayèl la, se li menm ki Bondye pèp Izrayèl la toutbonvre!’ Se pou kay David, sèvitè w la, rete byen solid devan w+! 25  Paske ou menm Bondye m nan, ou fè sèvitè w la konnen objektif ou genyen pou w fè yon kay pou li*. Se pou rezon sa a sèvitè w la priye w avèk konfyans konsa. 26  Kounye a, o Jewova, se ou menm ki vrè Dye a e se ou ki pwomèt bon bagay sa yo anrapò ak sèvitè w la. 27  Se sa k fè, se pou w kontan beni kay sèvitè w la, se pou l kontinye ret kanpe devan w pou toutan! Paske se ou menm, o Jewova, ki beni l, e l ap ret beni pou toutan.”

Nòt anba paj

Oswa: “palè l la”.
Lit.: “fatige”.
Oswa: “ap fè yon pakèt wa soti nan fanmi w”.
Lit.: “semans ou”.
Oswa: “yon moun ki nan gwo pozisyon”.
Oswa: “paske w vle”.
Lit.: “ak kay li a”.
Oswa: “pou w fè wa soti nan fanmi l”.