Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

1 Korentyen 16​:​1-24

SA K LADAN L

  • Yo ranmase lajan pou kretyen ki Jerizalèm yo (1-4)

  • Pwojè vwayaj Pòl (5-9)

  • Pòl fè yo konnen Timote ak Apolòs ap vin vizite yo (10-12)

  • Konsèy ak salitasyon (13-24)

16  Kounye a, konsènan lajan n ap ranmase pou moun ki sen yo+, fè menm jan mwen te mande kongregasyon ki nan Galasi yo fè a.  Premye jou nan chak semèn, se pou nou chak mete yon ti bagay apa, selon mwayen nou, dekwa pou se pa lè m vini an n ap ranmase lajan.  Men lè m vini, m ap voye mesye nou di m nou chwazi nan lèt n ap voye+ pou mwen yo al pote don nou bay ak tout kè nou an Jerizalèm.  Sepandan, si l nesesè pou m ale tou, m a akonpaye yo.  Men, m ap vin jwenn nou lè m fin travèse Masedwàn, paske mwen gen pou m travèse Masedwàn+.  E petèt m ap rete avèk nou, oubyen m ka menm pase sezon fredi a avèk nou, konsa n ap ka akonpaye m mete m nan wout pou m al kote m prale a.  Paske, mwen pa ta renmen vin wè nou kounye a pou m annik pase m ale, men m swete pase yon bon ti tan avèk nou+, si Jewova* pèmèt sa.  Men, m ap rete Efèz+, pou jis fèt Pannkòt la.  Paske, gen yon gwo pòt ki mennen nan aktivite ki ouvri pou mwen+, men gen anpil opozan. 10  Si Timote+ vini, fè yon jan pou l pa gen okenn krent lè l nan mitan nou, paske se travay Jewova* l ap fè+, menm jan avè m. 11  Kidonk, pinga pèsonn meprize l. Voye l ale anpè pou l ka vin kote m, paske mwen menm ak frè yo ap tann li. 12  Kounye a, konsènan Apolòs+, frè nou an, se pa ti sipliye mwen te sipliye l pou l al jwenn nou ansanm ak frè yo. Li pa t gen entansyon ale kounye a, men, l ap vini lè l jwenn okazyon. 13  Rete je klè+. Kenbe fèm nan lafwa+. Mete gason sou nou*+. Vin djanm+. 14  Tout sa n ap fè, se pou nou fè l ak lanmou+. 15  Kounye a, men ankourajman m ap ban nou, frè m yo: Nou konnen moun lakay Estefanas yo se premye fwi Akayi bay, e nou konnen yo toujou devwe pou yo sèvi moun ki sen yo, 16  ebyen, se pou nou kontinye soumèt devan moun konsa e devan tout moun k ap kolabore e k ap travay di+. 17  Men, mwen rejwi dèske Estefanas+ ak Fòtinatis ak Akayikis la bò kote m, paske yo fè m pa santi si nou pa la. 18  Paske, yo te soulaje ni lespri m, ni lespri nou. Donk, se pou nou apresye moun konsa. 19  Kongregasyon ki ann Azi* yo voye salye nou. Akila ak Priska ansanm ak kongregasyon ki lakay yo a+ voye salye nou ak tout kè yo nan Seyè a. 20  Tout frè yo voye salye nou. Se pou youn salye lòt ak yon bo ki demontre lanmou. 21  Men salitasyon pa m, mwen menm Pòl, mwen ekri ak pwòp men m. 22  Si yon moun pa gen afeksyon pou Seyè a, se pou malediksyon tonbe sou li. O Seyè nou an, vini non! 23  Mwen swete pou favè san parèy Seyè Jezi a ansanm avèk nou. 24  Mwen swete pou lanmou m avèk nou tout, ann inyon ak Kris Jezi.

Nòt anba paj

Oswa: “Mete kouraj sou nou”.
La a, Azi fè referans ak yon zòn nan Anpi women an ki te anba pouvwa yon gouvènè.