Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Korentyen 12​:​1-31

SA K LADAN L

  • Don Bondye bay pa mwayen lespri a (1-11)

  • Kò a se youn, men li gen anpil manm ladan l (12-31)

12  Kounye a, frè m yo, mwen pa ta renmen nou nan inyorans konsènan don Bondye bay yo+.  Nou konnen lè nou te fè pati moun ki nan nasyon yo*, yo te konn enfliyanse nou e yo te konn rale nou mennen kote yo vle pou n al adore yon seri zidòl ki pa ka pale+.  Se poutèt sa mwen ta renmen nou konnen pa gen pèsonn k ap di: “Jezi modi!” lè l ap pale grasa lespri Bondye, e pa gen pèsonn ki ka di: “Jezi se Seyè!” si se pa lespri sen ki fè l di l+.  Gen divès don, men se menm lespri a ki bay yo+.  Gen divès sèvis+, epoutan se yon sèl Seyè a ki genyen.  Gen divès travay k ap fèt, epoutan se menm Bondye a k ap fè yo tout nan tout moun+.  Men, lespri a ap travay nan chak moun pou byen tout moun+.  Paske, yon moun resevwa don pou l pale* avèk sajès grasa lespri a, yon lòt resevwa don konesans* selon menm lespri a,  yon lòt resevwa lafwa+ grasa menm lespri a, yon lòt resevwa don gerizon+ grasa yon sèl lespri a, 10  yon lòt menm resevwa kapasite pou l fè mirak*+, yon lòt resevwa don pou l pwofetize, yon lòt resevwa don pou l konprann pawòl enspire yo+, yon lòt resevwa don pou l pale divès lang+, e yon lòt resevwa don pou l entèprete lang+. 11  Men tout travay sa yo, se yon sèl lespri a ki fè yo. Li distribye don sa yo bay chak moun apa, jan li vle. 12  Paske, menm jan kò a se youn, alòske li gen anpil manm, e tout manm ki nan kò a, byenke yo anpil, yo fòme yon sèl kò+, se konsa sa ye tou pou Kris la. 13  Paske, se nan yon sèl lespri nou tout te batize pou n fè yon sèl kò, kit se Juif kit se Grèk*, kit se esklav kit se moun ki lib, e yo te fè nou tout resevwa yon sèl lespri a. 14  Paske, an reyalite, kò a pa gen yon sèl manm, men li gen anpil manm+. 15  Si pye a ta di: “Poutèt mwen pa yon men, mwen pa fè pati kò a”, sa pa t ap fè l pa fè pati kò a poutèt sa. 16  E si zòrèy la ta di: “Poutèt mwen pa yon je, mwen pa fè pati kò a”, sa pa t ap fè l pa fè pati kò a poutèt sa. 17  Si tout kò a se te je, ki kote nou t ap tande? Si tout kò a se te zòrèy, ki kote nou t ap pran sant? 18  Men, Bondye bay chak manm yo plas yo nan kò a, jan sa fè l plezi. 19  Si tout manm yo te menm, èske t ap gen yon kò? 20  Men, gen anpil manm, epoutan gen yon sèl kò. 21  Je a pa ka di men an: “Mwen pa bezwen w.” Oubyen tou, tèt la pa ka di pye yo: “Mwen pa bezwen nou.” 22  Okontrè, menm manm ki parèt pi fèb nan kò a nesesè. 23  Dayè, pati nan kò a nou panse ki gen mwens onè yo, se yo menm nou bay plis onè+. Konsa, pati nan kò nou ki pa prezantab yo, nou ba yo plis konsiderasyon, 24  tandiske, pati nan kò nou ki prezantab yo pa bezwen anyen. Poutan, Bondye ranje kò a yon fason pou l bay pati ki manke onè a pi plis onè, 25  dekwa pou pa gen divizyon nan kò a, men pou manm li yo gen sousi youn pou lòt+. 26  Si yon manm ap soufri, tout lòt yo ap soufri avè l+. E si yon manm jwenn glwa, tout lòt yo rejwi avè l+. 27  Anfèt, nou se kò Kris+, e nou chak, nou se yon manm+. 28  Bondye mete divès manm nan kongregasyon an: premyèman, apot yo+; dezyèmman, pwofèt yo+; twazyèmman, anseyan yo+; apre sa, moun ki konn fè mirak*+; ansuit, moun ki gen don gerizon+, moun k ap ede lòt moun, moun ki gen kapasite pou yo dirije+, ak moun ki pale divès lang+. 29  Èske se tout moun ki apot? Èske se tout moun ki pwofèt? Èske se tout moun ki anseyan? Èske se tout moun ki konn fè mirak*? 30  Èske se tout moun ki gen don gerizon? Èske se tout moun ki gen don pou yo pale nan lòt lang+? Èske se tout moun ki entèprèt*+? 31  Kontinye fè efò* pou nou jwenn don ki pi enpòtan yo+. Men, mwen pral montre nou yon chemen estrawòdinè+.

Nòt anba paj

Anpalan de moun ki pa kwayan.
Oswa: “pou l bay mesaj”.
Lit.: “resevwa pawòl konesans”. Sanble sa fè referans ak konesans moun nan genyen grasa yon mirak.
Lit.: “fè aksyon ki pisan”.
Sanble sa fè referans ak tout moun ki pa Juif e ki pale grèk.
Lit.: “fè aksyon ki pisan”.
Lit.: “fè aksyon ki pisan”.
Oswa: “moun ki tradiktè”.
Oswa: “Kontinye chèche avèk dilijans”.