Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Samyèl 2​:​1-36

SA K LADAN L

  • Priyè Ana a (1-11)

  • Peche pitit gason Eli yo (12-26)

  • Jewova jije fanmi Eli (27-36)

2  Annapre, men sa Ana te di nan yon priyè li te fè: “Jewova fè kè m kontan+.Jewova leve kòn* mwen.Bouch mwen ouvri byen laj pou m reponn ènmi m yo,Mwen kontan paske w aji pou w delivre m.   Pa gen pèsonn ki sen tankou w, Jewova,Paske pa gen tankou w+.Epi, pa gen yon wòch ki djanm tankou Bondye nou an+.   Sispann pale avèk ògèy.Pa kite pawòl awogan sot nan bouch nou,Paske Jewova se yon Dye ki konn tout bagay+,Li byen egzamine tout aksyon moun fè.   Gason vanyan ki konn tire flèch yo vin pè,Men, moun k ap bite yo jwenn fòs+.   Moun ki te konn ap byen manje yo dwe al vann jounen pou manje,Men, moun ki te grangou yo pa grangou ankò+.Fi ki pa t ka fè pitit la fè sèt pitit+,Men, fi ki te gen anpil pitit gason an pap fè pitit ankò*.   Jewova konn touye e li konn fè moun ret an vi*.Li fè moun desann nan Tonm* e li leve moun+.   Jewova fè moun vin pòv e li fè moun vin rich+.Li bese moun byen ba e li leve moun byen wo+.   Li retire malere yo nan pousyè,Li fè pòv yo sot nan pil sann+Pou l fè yo chita menm kote ak prens.Li ba yo bèl plas.Se nan men Jewova tout poto ki kenbe tè a ye+E se sou yo li met tè a chita.   Li veye kote moun ki fidèl avè l yo ap met pye yo+,Men, l ap detwi mechan yo e y ap nan fènwa nan tonm yo+,Paske se pa fòs ponyèt yon moun k ap fè l pot laviktwa+. 10  Jewova ap kraze moun ki nan lit avè l yo*+,Detan l nan syèl la, li fè loray tonbe sou yo+.Jewova ap jije tout moun sou tè a nèt+,L ap bay wa l la pouvwa+E l ap leve kòn* moun li chwazi a+.” 11  Apre sa, Èlkana al lakay li nan Rama. Men, tigason an te vin yon sèvitè* Jewova+ anba kontwòl Eli, prèt la. 12  Twouve, pitit gason Eli yo t ap fè sa ki mal+. Yo pa t gen okenn respè pou Jewova. 13  Men sa yo te konn fè ak pòsyon prèt yo te dwe resevwa nan men pèp la+: Kou yon moun vin bay yon sakrifis, gen yon sèvitè prèt la ki vin ak yon fouchèt twa dan byen long nan men l pandan vyann nan ap kuit, 14  epi li foure l swa nan mamit la oswa nan chodyè a oubyen nan bonm nan oswa nan kaswòl la. Prèt la pran tout sa ki monte nan fouchèt la. Se sa yo te konn fè tout Izrayelit ki te konn vin Silo yo. 15  Epitou, menm anvan moun k ap fè sakrifis la te boule grès yo pou fè lafimen monte+, gen yon sèvitè prèt la ki te vin di l: “Bay prèt la vyann pou l griye. Li pap pran vyann bouyi nan men w. Se vyann kri sèlman li vle.” 16  Lè moun nan di l: “Kite yo fin boule grès yo pou fè lafimen monte anvan+, apre sa ou mèt pran sa w vle*”, lè sa a, li reponn li: “Non. Ban mwen l kounye a. Si w pa ban mwen l, m ap pran l ak fòs mwen!” 17  Konsa, peche sèvitè yo te vin anpil devan Jewova+, paske mesye yo pa t gen okenn respè pou ofrann Jewova a. 18  Twouve, Samyèl t ap fè sèvis li+ devan Jewova. Li te gen yon efòd* len sou li*+, aktout li te yon timoun. 19  Epitou, manman l te konn fè yon ti manto san manch pou l pot pou li chak ane lè l ap monte ak mari l pou yo vin bay sakrifis yo abitye bay chak ane a+. 20  Eli te beni Èlkana ak madanm li, epi li te di Èlkana: “Mwen swete pou Jewova fè madanm ou ki avè w la a fè yon pitit pou ou nan plas pitit ou bay Jewova a+.” Apre sa, yo retounen lakay yo. 21  Jewova te vin gen pitye pou Ana, konsa Ana te ka fè pitit+. Epi, li te fè twa pitit gason ankò ak de pitit fi. Epi, ti Samyèl menm te kontinye jwenn favè Jewova+. 22  Eli li menm te vin granmoun anpil. Li te aprann tout sa pitit gason l yo t ap fè tout pèp Izrayèl la+ e jan yo te konn kouche ak fi ki t ap fè sèvis nan antre tant reyinyon an+. 23  Li te konn di yo: “Poukisa nou kontinye ap fè bagay sa yo? Paske bagay mwen tande tout pèp la ap di sou nou yo se bagay mal. 24  Non, pitit gason m yo. Pawòl mwen tande y ap di sou nou pami pèp Jewova a pa bon. 25  Si yon moun ta peche kont yon lòt moun, yon moun ka sipliye Jewova pou li*. Men, si yon moun ta peche kont Jewova+, kiyès ki ka priye pou li?” Mesye yo te refize koute papa yo, se sa k fè Jewova te pran desizyon pou l touye yo+. 26  Pandan tan sa a, ti Samyèl te kontinye grandi, epi li te kontinye jwenn favè nan men Jewova ak nan men moun+. 27  Bondye te voye yon sèvitè l kot Eli, epi sèvitè a di l: “Men sa Jewova di: ‘Èske m pa t fè fanmi papa w byen konnen kiyès mwen ye pandan yo te esklav nan peyi Ejip, lakay Farawon+? 28  Nan tout tribi Izrayèl yo+, mwen te chwazi papa w pou l sèvi m antanke prèt e pou l monte sou lotèl mwen an+ pou l fè sakrifis, pou l ofri lansan*, pou l mete yon efòd sou li devan m, e mwen te bay moun ki sot nan fanmi zansèt ou yo tout sakrifis Izrayelit yo* te bay pou yo boule yo+. 29  Poukisa nou pa respekte ni sakrifis mwen an ni ofrann mwen an mwen te bay lòd pou yo fè lakay mwen an+? Poukisa ou kontinye bay pitit ou yo plis onè pase m, nou pran pi bon moso nan tout ofrann pèp mwen an, Izrayèl, bay yo pou n ka vin gra+? 30  “‘Se poutèt sa, men sa Jewova, Bondye Izrayèl la, di: “Vrèmanvre, mwen te di moun lakay ou ak moun ki sot nan fanmi zansèt ou t ap toujou sèvi m kòm prèt+.” Men, kounye a, men sa Jewova di: “Pou mwen menm, sa pap pase konsa ankò, paske m ap onore+ moun ki onore m, men m ap fè moun ki derespekte m yo wont.” 31  Gade! Gen yon lè k ap rive m ap fè ni ou menm ni moun lakay papa w yo vin san fòs*. Konsa, pa gen yon moun lakay ou k ap viv jiskaske l vin vye granmoun+. 32  Epi, w ap wè yon ènmi lakay mwen an pandan pèp Izrayèl la ap jwi tout bon bagay mwen fè pou yo+. Pap janm gen yon moun lakay ou ankò k ap vin vye granmoun. 33  Moun pa w mwen pa retire nan sèvis k ap fèt bò lotèl mwen an ap lakòz ou pa wè e l ap lage w nan lapenn*, men pifò moun lakay ou ap mouri anba kout epe+. 34  Epitou, sa k pral rive de pitit gason w yo, Ofni ak Fineyas, ap sèvi kòm siy pou ou: Toule de ap mouri yon sèl jou+. 35  Apre sa, m ap chwazi yon prèt ki fidèl pou sèvi m+. L ap fè sa ki fè kè m plezi*. M ap bati yon kay k ap la pou toutan pou li, e l ap toujou sèvi kòm prèt pou moun mwen chwazi a. 36  Nenpòt moun ki rete lakay ou ap vin bese byen ba devan prèt sa a pou l travay pou lajan e pou yon moso pen. Epi, moun nan ap di: “Tanpri, ban m fè youn nan travay prèt yo konn fè yo pou m ka jwenn yon moso pen pou m manje+.”’”

Nòt anba paj

Oswa: “fòs”. Gade Lis mo yo esplike yo.
Lit.: “ap sèch”.
Oswa: “li konn bay lavi”.
Oswa: “Cheyòl”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.
Se kapab tou: “Moun k ap fè kont ak Jewova yo ap pè anpil”.
Oswa: “fòs”. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “t ap fè sèvis”.
Oswa: “sa nanm ou anvi”.
Sanble se yon rad ki te tankou yon tabliye e ki te gen yon pati ki bay sou devan ak yon pati ki bay pa dèyè.
Lit.: “mare nan senti l”.
Se kapab tou: “Bondye ap sèvi kòm jij pou li”.
Se kapab tou: “fè pakèt lafimen sakrifis monte”.
Lit.: “pitit gason Izrayèl yo”.
Lit.: “ponyèt”.
Oswa: “l ap lakòz nanm ou fin deperi”.
Oswa: “sa ki nan kè m e ki nan nanm mwen”.