JAN L PARÈT
Tèks
Imaj
 1.  Sa k gen nan tanp lan

 2. 1 Kote ki pi sen an

 3. 2 Kote ki sen an

 4. 3 Lotèl pou ofri sakrifis y ap boule yo

 5. 4 Basen an kuiv

 6. 5 Lakou prèt yo

 7. 6 Lakou moun Izrayèl yo

 8. 7 Lakou medam yo

 9. 8 Lakou moun nasyon yo

 10. 9 Mi (Sorèg)

 11. 10 Galri ki rele Kolonad wa a

 12. 11 Galri ki rele Kolonad Salomon an

 13. 12 Fòtrès Antónya