JAN L PARÈT
Tèks
Imaj
 • Mezi pou bagay ki likid

 • (10 bat / 60 hin)

  220 lit / 58,1 gal

 • Bat (6 hin)

  22 lit / 5,81 gal

 • Hin (12 lòg)

  3,67 lit

 • Lòg (1⁄12 hin)

  0,31 lit

 • Mezi pou bagay ki pa likid

 • Homè (1 kò / 10 efa)

  220 lit / anviwon 1 barik

 • Efa (3 seya / 10 omè)

  22 lit / anviwon 7 gwo mamit

 • Seya (3 1⁄3 omè)

  7,33 lit / anviwon 2 1⁄2 gwo mamit

 • Omè (1 4⁄5 kab)

  2,2 lit / anviwon 3 1⁄2 ti mamit

 • Kab

  1,22 lit / anviwon 2 ti mamit

 • Ka

  1,08 lit / anviwon 1 1⁄2 ti mamit

 •  Mezi pou longè

 • Wozo ki long (6 koude ki long)

  3,11 m / 10,2 pye

 • Wozo (6 koude)

  2,67 m / 8,75 pye

 • Bras

  1,8 m / 6 pye

 • Koude ki long (7 fwa lajè kat dwèt)

  51,8 sm / 20,4 pous

 • Koude (2 fwa lajè yon men / 6 fwa lajè kat dwèt)

  44,5 sm / 17,5 pous

 • Koude ki kout

  38 sm / 15 pous

 • 1 estad women

  = 185 m / 606,95 pye

 1. 1 Lajè yon dwèt (1⁄4 lajè kat dwèt)

  1,85 sm / 0,73 pous

 2. 2 Lajè kat dwèt (4 fwa lajè yon dwèt)

  7,4 sm / 2,9 pous

 3. 3 Lajè yon men (3 fwa lajè kat dwèt)

  22,2 sm / 8,75 pous