JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

Sa k gen nan Tabènak la

 1. 1 Lach la (Eg 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Rido (Eg 26:31-33)

 3. 3 Poto yo met rido (Eg 26:31, 32)

 4. 4 Kote ki sen an (Eg 26:33)

 5. 5 Kote ki pi sen an (Eg 26:33)

 6. 6 Lòt rido a (Eg 26:36)

 7. 7 Poto pou lòt rido a (Eg 26:37)

 8. 8 Sipò an kuiv pou poto yo (Eg 26:37)

 9. 9 Lotèl pou lansan (Eg 30:1-6)

 10. 10 Tab yo met pen yo konn prezante yo (Eg 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Pòtlanp (Eg 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Twal tant ki fèt ak fil len (Eg 26:1-6)

 13. 13 Twal tant ki fèt ak plim kabrit (Eg 26:7-13)

 14. 14 Kouvèti ki fèt ak po mouton (Eg 26:14)

 15. 15 Kouvèti ki fèt ak po fòk (Eg 26:14)

 16. 16 Ankadreman (Eg 26:15-18, 29)

 17. 17 Sipò ann ajan pou poto yo ak sipò ki anba ankadreman an (Eg 26:19-21)

 18. 18 Baton (Eg 26:26-29)

 19. 19 Sipò ann ajan pou poto yo (Eg 26:32)

 20.  20 Basen an kuiv (Eg 30:18-21)

 21. 21 Lotèl pou boule sakrifis (Eg 27:1-8)

 22. 22 Lakou (Eg 27:17, 18)

 23. 23 Kote pou yo antre (Eg 27:16)

 24. 24 Rido ki fèt ak bon fil len (Eg 27:9-15)

Gran prèt la

Egzòd chapit 28 bay detay sou rad ki te sou gran prèt ann Izrayèl la.

 • Gwo mouchwa espesyal la (Eg 28:39)

 • Plak annò ki sakre a (Eg 28:36; 29:6)

 • Pyè oniks (Eg 28:9)

 • Chèn (Eg 28:14)

 • Pòch ki gen 12 pyè ki gen anpil valè sou li e ki gen bagay y ap itilize pou fè konnen desizyon Bondye pran (Eg 28:15-21)

 • Efòd la ak senti efòd la (Eg 28:6, 8)

 • Gwo rad long san manch ki fèt ak fil ble a (Eg 28:31)

 • Woulèt rad la ki gen yon seri ti klòch ak grenad (Eg 28:33-35)

 • Wòb akawo ki fèt ak bon fil len (Eg 28:39)