JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

Babilòn

Dànyèl 2:32, 36-38; 7:4

607 anv. e. n. Wa Nebikadneza detwi Jerizalèm

Medi ak Pès

Dànyèl 2:32, 39; 7:5

539 anv. e. n. Yo pran Babilòn

537 anv. e. n. Siris pase yon dekrè pou Juif yo retounen Jerizalèm

Lagrès

Dànyèl 2:32, 39; 7:6

331 anv. e. n. Aleksann Legran pran peyi Pès

Wòm

Dànyèl 2:33, 40; 7:7

63 anv. e. n. Li dirije Izrayèl

70 e. n. Li detwi Jerizalèm

Grann Bretay ak Etazini

Dànyèl 2:33, 41-43

1914-1918 e. n. Pandan Premye Gè mondyal la, Grann Bretay ak Etazini vin yon pisans mondyal