Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 A7-D

Prensipal evènman nan lavi Jezi pandan l te sou tè a — Gwo kanpay predikasyon Jezi te fè nan Galile a (2yèm pati)

JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

DAT

KOTE

EVÈNMAN

MATYE

MAK

LIK

JAN

31 oswa 32

Zòn Kapènawòm

Jezi bay parabòl konsènan Wayòm nan.

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Lanmè Galile

Li kalme tanpèt pandan l sou bato a.

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Zòn Gadara

Li voye demon yo nan yon twoupo kochon.

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Petèt Kapènawòm

Li geri fi ki te gen san k ap koule a; li resisite pitit fi Jayiris la.

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kapènawòm (?)

Li geri de mesye avèg ak yon bèbè.

9:27-34

     

Nazarèt

Yo rejte l ankò nan vil kote l te leve a.

13:54-58

6:1-5

   

Galile

Twazyèm kanpay predikasyon l nan Galile; lefètke l voye apot li yo, sa fè mesaj la gaye plis toujou.

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberyad

Ewòd fè koupe tèt Jan ki konn batize moun nan; Jezi bay Ewòd pwoblèm.

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, fèt Pak pa lwen (Jan 6:4)

Kapènawòm (?); rivaj nòdès Lanmè Galile

Apot yo tounen apre yon kanpay predikasyon; Jezi bay 5 000 gason manje.

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Rivaj nòdès Lanmè Galile; Jenezarèt

Yo eseye fè Jezi wa; li mache sou lanmè; li geri anpil moun.

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kapènawòm

Li di l se “pen ki bay lavi a”; anpil disip estomake e yo kite l.

     

6:22-71

32, apre fèt Pak

Petèt Kapènawòm

Li denonse tradisyon moun yo ap suiv yo.

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenisi; Dekapòl

Li geri pitit fi dam ki moun Fenisi a; li bay 4 000 gason manje.

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Sèl siy li bay se siy Jonas la. 15:39–16:4

15:39–16:4

8:10-12