Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Women 14​:​1-23

14  Se pou NOU akeyi moun lafwa l fèb la, men NOU pap fè sa pou NOU jije opinyon l.  Gen moun lafwa l pèmèt li manje tout bagay, men moun lafwa l fèb la se legim li manje.  Se pou moun ki manje tout bagay la pa meprize moun ki pa manje tout bagay la, e se pou moun ki pa manje tout bagay la pa jije moun ki manje tout bagay la, paske Bondye aksepte moun sa a.  Kiyès ou ye pou w ap jije moun k ap travay lakay yon lòt moun? Se mèt li ki pou deside si pou l ret kanpe oswa si pou l tonbe. Wi, l ap ret kanpe, paske Jewova ka fè l ret kanpe.  Gen moun ki konsidere yon jou pi enpòtan pase yon lòt jou, gen lòt moun ki konsidere tout jou se menm. Se pou chak moun ret ak konviksyon pa yo.  Moun ki obsève jou a, li obsève l pou Jewova. Moun ki manje a, li manje pou Jewova, paske li di Bondye mèsi, e moun ki pa manje a, li pa manje pou Jewova, epoutan li di Bondye mèsi.  Anfèt, pa gen youn nan nou k ap viv pou tèt li sèlman, e pèsonn pa mouri pou tèt li sèlman.  Paske, si n ap viv, n ap viv pou Jewova, e si nou mouri, nou mouri pou Jewova. Se sa k fè, kit n ap viv, kit nou mouri, se byen Jewova nou ye.  Paske, men pou ki sa Kris te mouri e li vin gen lavi ankò: pou l ka vin Seyè ni moun ki mouri ni moun ki vivan. 10  Men, poukisa w ap jije frè w? Oswa poukisa w ap meprize frè w? Anfèt, nou tout nou gen pou n parèt devan tribinal Bondye a. 11  Paske, men sa ki ekri: “‘Menm jan pa gen dout mwen vivan’, se sa Jewova di, ‘se konsa tou tout jenou ap pliye devan m e tout moun ap rekonèt aklè se mwen ki Bondye.’” 12  Kidonk, nou chak pral rann Bondye kont pou tèt nou. 13  Se sa k fè, annou sispann jije youn lòt, men pito, se pou NOU pran desizyon pou NOU pa met yon obstak devan yon frè ki ka fè l bite oswa yon bagay ki ka lakòz li fè yon fo pa. 14  Mwen konnen e mwen gen konviksyon nan Seyè Jezi, pa gen anyen ki fèt tou kontamine. Se sèlman lè yon moun konsidere yon bagay kontamine, li kontamine pou li. 15  Paske, si w fè frè w lapenn poutèt yon manje, ou pap mache nan lanmou ankò. Pa kite manje w ap manje a lakòz moun sa a pèdi, li menm Kris te mouri pou li a. 16  Se sa k fè, pa kite byen NOU fè a fè yo pale NOU mal. 17  Paske, wayòm Bondye a se pa yon kesyon manje ak bwè, men li gen rapò ak sa ki jis, ak lapè ak lajwa, grasa lespri sen. 18  Anfèt, nan sans sa a, moun k ap sèvi Kris kòm esklav la fè Bondye plezi, e lèzòm respekte l. 19  Kidonk, annou kontinye chèche bagay k ap fè nou viv anpè ak bagay k ap fòtifye youn lòt. 20  Sispann kraze travay Bondye pou yon senp kesyon manje. Se vre, tout bagay pwòp, men se yon move bagay lè yon moun ap manje e sa lakòz moun bite. 21  Li bon pou w pa manje vyann, pou w pa bwè diven oubyen pou w pa fè anyen ki kapab fè frè w bite. 22  Lafwa w genyen an, kenbe l pou tèt ou devan Bondye. Byennere moun ki pa kondane tèt li ak sa li twouve ki bon an. 23  Men, si l gen dout epi li manje, li deja kondane, paske li pa manje ak lafwa. Wi, tout sa ki pa fèt ak lafwa se peche.

Nòt anba paj