Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Travay 6​:​1-15

6  Twouve, nan jou sa yo, kantite disip yo t ap vin pi plis. E disip ki Juif ki pale grèk yo te kòmanse ap plenyen kont disip ki Juif ki pale ebre yo, paske yo te neglije vèv ki pale grèk yo nan distribisyon manje ki te konn fèt chak jou a.  Se poutèt sa, douz apot yo rasanble tout disip yo, e yo di: “Nou pa wè li bon pou nou kite pawòl Bondye a pou n al distribye manje sou tab.  Se sa k fè, frè nou yo, se pou NOU chwazi sèt gason nan mitan NOU ki gen bon repitasyon, ki ranpli ak lespri sen ak sajès, pou nou mete yo fè travay sa a ki nesesè.  Men nou menm, n ap konsakre nou nan lapriyè e n ap kontinye anseye pawòl la.”  Tout moun yo te dakò ak sa yo di a. Konsa, yo chwazi Etyèn, yon moun ki te gen anpil lafwa e ki te ranpli ak lespri sen, e yo chwazi Filip, Pwokò, Nikanò, Timòn, Pamenas ak Nikola, yon moun Antyòch ki te konvèti nan relijyon Juif yo.  Yo prezante yo devan apot yo. Apot yo priye, e apre sa, yo poze men yo sou yo.  Kòm rezilta, pawòl Bondye a te kontinye ap gaye, kantite disip yo te kontinye ap ogmante rapidman nan Jerizalèm, e te gen anpil prèt ki te vin gen lafwa.  Twouve, Etyèn, ki te plen ak favè Bondye ak pisans, t ap fè yon seri bagay etonan, e li t ap reyalize siy estrawòdinè nan mitan pèp la.  Men, te gen kèk mesye ki te vin leve yon diskisyon ak Etyèn. Gen ladan yo ki te fè pati gwoup yo rele sinagòg Afranchi yo, e genyen ki te soti pami moun Sirèn, moun Aleksandri, moun Silisi ak moun Azi*. 10  Men, yo pa t ka kenbe tèt ak li, paske li te gen sajès, e lespri sen t ap dirije l nan sa l t ap di. 11  Lè yo wè sa, yo monte tèt kèk moun anba anba pou fè yo di: “Nou te tande l k ap blasfeme kont Moyiz e kont Bondye.” 12  Yo chofe pèp la, ansyen yo ansanm ak espè nan Lalwa yo, e moun sa yo vin sou Etyèn sanzatann, yo met men sou li, e yo mennen l devan Sanedren an. 13  Yo vin ak fo temwen k ap di: “Mesye sa a pa sispann di yon bann bagay kont kote sa a ki sakre e kont Lalwa. 14  Pa egzanp, nou tande l k ap di: ‘Jezi, moun Nazarèt la, pral kraze kote sa a e li pral chanje koutim Moyiz te ban nou yo.’” 15  Tout moun ki te chita nan Sanedren an te fikse je yo sou li, e yo te wè figi l te tankou figi yon zanj.

Nòt anba paj

Gade nòt ki pou Tr 2:9 la.