Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Revelasyon 9​:​1-21

9  Senkyèm zanj lan sonnen twonpèt li a. Epi, mwen wè yon zetwal ki sot nan syèl la ki tonbe sou tè a, e yo ba l kle pi ki mennen nan twou san fon an.  Li ouvè pi ki mennen nan twou san fon an, e lafimen monte sot nan pi a. Lafimen an te tankou lafimen yon gwo founèz, e li te fè ni solèy la, ni lè a vin tou nwa.  Gen krikèt ki sot nan lafimen an ki vin sou tè a, e yo ba yo menm pouvwa ak eskòpyon ki gen sou tè a.  Yo di yo pou yo pa atake okenn plant ki sou tè a, ni okenn zèb vèt ni okenn pyebwa, men se sèlman moun ki pa gen so Bondye a sou fwon yo pou yo atake.  Yo pa t bay krikèt yo pèmisyon pou yo touye moun sa yo, men pito pou yo toumante yo pandan senk mwa, e touman sa a te tankou touman yon moun genyen lè yon eskòpyon pike l.  E nan jou sa yo, moun sa yo pral chèche lanmò, men yo pap jwenn li. Y ap anvi mouri, men lanmò ap kouri pou yo.  Krikèt yo te sanble ak cheval ki pare pou lagè. Yo te gen bagay sou tèt yo ki sanble ak kouwòn ki fèt annò, figi yo te tankou figi moun,  e cheve yo te tankou cheve fi. Dan yo te tankou dan lyon,  e yo te gen pwotèj pwatrin tankou pwotèj pwatrin ki fèt an fè. Bri zèl yo te tankou bri charyo ki gen cheval k ap rale yo e k ap kouri pou y al nan lagè. 10  Epitou, yo te gen ke ki gen pikan tankou eskòpyon, e se nan ke yo pouvwa pou yo fè moun yo mal pandan senk mwa a te ye. 11  Yo te gen yon wa alatèt yo, se te zanj twou san fon an. Ann ebre, non l se Abadòn*, men an grèk, non l se Apolyòn*. 12  Gen yon malè ki pase. Gade! Gen de lòt malè k ap vini apre sa. 13  E sizyèm zanj lan sonnen twonpèt li a. Epi, mwen tande yon vwa ki soti nan kòn lotèl annò ki devan Bondye a 14  ki di sizyèm zanj ki te gen twonpèt la: “Lage kat zanj ki mare bò gwo rivyè Efrat la.” 15  Yo lage kat zanj yo te prepare pou lè a, jou a, mwa a ak ane a, dekwa pou yo touye yon moun sou chak twa moun. 16  E mwen te tande kantite kavalye ki te gen nan lame a: se te 20 000 fwa 10 000. 17  Men ki jan mwen te wè cheval yo ansanm ak moun ki te chita sou yo nan vizyon an: moun yo te gen pwotèj pwatrin sou yo ki te gen koulè wouj dife, ble ak jòn souf. Tèt cheval yo te tankou tèt lyon, e te gen dife, lafimen ak souf ki t ap sot nan bouch yo. 18  Avèk twa kalamite sa yo, anpalan de dife, lafimen ak souf ki t ap sot nan bouch yo a, yo touye yon moun sou chak twa moun. 19  Paske, pouvwa cheval yo genyen an se nan bouch yo ak nan ke yo li ye, paske ke yo tankou sèpan e ke yo gen tèt, e se avèk yo yo fè moun yo mal. 20  Men, rès moun kalamite sa yo pa t touye yo pa t repanti pou zak yo te fè ak men yo, yo pa t sispann adore demon yo ak zidòl ki fèt ak lò, ak ajan, ak kuiv, ak wòch ak bwa, yon seri zidòl ki pa ka ni wè, ni tande, ni mache. 21  E yo pa t repanti pou krim yo fè, ni pou sa yo konn ap pratike ki gen rapò ak movèzespri, ni pou fònikasyon yo konn fè, ni pou vòl yo fè.

Nòt anba paj

Non sa a vle di: “destriksyon”.
Non sa a vle di: “destriktè”.