Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Revelasyon 4​:​1-11

4  Apre sa, mwen gade, mwen wè yon pòt ki ouvri nan syèl la, e mwen tande yon premye vwa ki tankou yon twonpèt. Li pale avè m, li di: “Monte vin la a, mwen pral montre w bagay ki gen pou rive yo.”  Apre sa, mwen vin anba pouvwa lespri sen an tousuit: epi gade! Mwen wè yon twòn nan syèl la, e gen yon moun ki chita sou twòn nan.  Moun ki chita a gen aparans yon pyè presye yo rele jasp ak yon pyè presye koulè wouj, e toutotou twòn nan gen yon lakansyèl ki sanble ak yon pyè presye yo rele emwòd.  Toutotou twòn nan, gen vennkat twòn, e mwen wè vennkat ansyen ki chita sou twòn sa yo. Yo abiye ak rad blan e yo gen kouwòn annò sou tèt yo.  Gen zèklè, gen vwa ak loray k ap soti nan twòn nan, e gen sèt gwo lanp devan twòn nan ki gen dife k ap boule ladan yo. Yo reprezante sèt espri Bondye yo.  Devan twòn nan gen yon bagay ki sanble ak yon lanmè ki klè tankou kristal. E, ni nan mitan twòn nan ni toutotou twòn nan, gen kat cheriben* ki chaje ak je ni devan ni dèyè.  Premye cheriben an sanble ak yon lyon, dezyèm nan sanble ak yon jèn towo bèf, twazyèm nan gen yon figi ki tankou figi moun, e katriyèm nan sanble ak yon èg k ap vole.  Toule kat cheriben yo gen sis zèl, yo chaje ak je toupatou, ni sou zèl yo, ni anba zèl yo. San pran souf, lajounen kou lannuit, y ap di: “Jewova Dye, li menm ki Toupisan an, li menm ki te la, ki la e k ap vini an, li sen, li sen, li sen.”  Chak fwa cheriben yo bay Moun ki chita sou twòn nan, Moun k ap viv pou toutan gen tan an, glwa ak onè, e chak fwa yo di l mèsi, 10  vennkat ansyen yo met ajenou devan Moun ki chita sou twòn nan, yo adore Moun ki vivan pou toutan gen tan an e yo lage kouwòn yo devan twòn nan, yo di: 11  “Jewova, Bondye nou an, ou diy pou w resevwa glwa, onè ak pisans, paske ou kreye tout bagay, e se paske w te vle ki fè yo vin egziste, e ki fè w te kreye yo.”

Nòt anba paj

Cheriben yo se zanj ki nan gwo pozisyon.