Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Matye 7​:​1-29

7  “Sispann jije dekwa pou yo pa jije NOU.  Paske, jan ap jije a, se konsa y ap jije NOU. E se ak mezi NOU mezire pou moun y ap mezire pou NOU.  Donk, poukisa w ap gade pay ki nan je frè w la, men ou pa wè gwo bout bwa* ou gen nan je w la?  Oubyen, kòman w ka fè di frè w la: ‘Kite m retire pay ki nan je w la’, alòske ou menm ou gen yon gwo bout bwa nan je pa w?  Ipokrit! Retire gwo bout bwa ki nan je w la anvan, apre sa, w a wè klè ki jan pou w retire pay ki nan je frè w la.  “Pa bay chen bagay ki sakre, nitou pa lage grenn pèl NOU devan kochon, dekwa pou yo pa pilonnen yo anba pye e pou yo pa vire vin dechire NOU.  “Kontinye mande, e y ap ban NOU. Kontinye chèche, e ap jwenn. Kontinye frape, e y ap ouvri pou NOU.  Paske, tout moun k ap mande ap resevwa. Tout moun k ap chèche ap jwenn. E tout moun k ap frape, y ap ouvri pou yo.  Vrèmanvre, kiyès nan NOU la a, si pitit li mande l yon pen, k ap lonje yon wòch ba li? 10  Oswa, petèt, si l mande l yon pwason, k ap lonje yon sèpan ba li? 11  Kidonk, si NOU menm, aktout NOU se pechè*, NOU konnen pou NOU bay pitit NOU sa k bon, NOU pa bezwen mande si Papa NOU ki nan syèl la ap bay moun bon bagay si yo mande l! 12  “Se sa k fè, tout sa NOU ta renmen moun fè pou NOU, NOU menm tou, NOU dwe fè l pou yo. An reyalite, se ansèyman sa a ki nan Lalwa ak nan pawòl pwofèt yo*. 13  “Pase nan pòt ki jis la. Paske, wout ki mennen nan destriksyon an se yon wout ki laj e ki gran, e anpil moun pase ladan l. 14  Alòske pòt ki mennen nan lavi a se yon pòt ki jis, e wout ki mennen nan lavi a se yon wout ki jennen, e se kèk grenn moun ki jwenn li. 15  “Fè atansyon ak fo pwofèt yo k ap vin sou NOU ak po mouton sou yo, tandiske se lou voras yo ye pa anndan. 16  Se aksyon* yo k ap fè NOU rekonèt yo. Moun pa janm rekòlte rezen sou pye pikan, ni fig frans sou pye chadwon, pa vre? 17  Menm jan an tou, tout bon pyebwa bay bon fwi, men tout pyebwa ki pa bon bay fwi ki san valè. 18  Yon bon pyebwa pa ka donnen fwi ki san valè. Konsa tou, yon pyebwa ki pa bon pa ka bay bon fwi. 19  Tout pyebwa ki pa bay bon fwi, y ap koupe yo e y ap jete yo nan dife. 20  Vrèmanvre, se aksyon mesye sa yo k ap fè NOU rekonèt yo. 21  “Se pa tout moun k ap di m: ‘Seyè, Seyè’, k ap antre nan wayòm syèl la, men se moun ki fè volonte Papa m ki nan syèl la k ap antre ladan l. 22  Jou sa a, anpil moun pral di m: ‘Seyè, Seyè, èske se pa nan non w nou te pwofetize? Èske se pa nan non w nou te chase demon? Èske se pa nan non w nou te fè anpil zèv pisans?’ 23  Epoutan, lè sa a m ap di yo: Mwen pa t janm konnen NOU! Rale kò NOU sou mwen, NOU menm k ap pratike sa ki mal. 24  “Se sa k fè, yon moun ki tande pawòl mwen di la yo e ki obeyi yo ap sanble ak yon moun ki prevwayan ki bati kay li sou karyann. 25  Epi lapli vide, gwo dlo desann, e van k ap soufle frape kay la ak anpil fòs, men li pa tonbe, paske li te bati sou karyann. 26  Yon lòt bò, yon moun ki tande pawòl mwen di la yo e ki pa obeyi yo ap sanble ak yon moun sòt ki bati kay li sou sab. 27  Epi lapli vide, gwo dlo desann, e van k ap soufle frape kay la ak anpil fòs, li tonbe, e li kraze nèt.” 28  Lè Jezi fin di pawòl sa yo, foul moun yo rete bouch ouvè devan fason l anseye. 29  Paske, li pa t anseye yo jan espè nan Lalwa yo te konn anseye, men li te anseye yo antanke moun ki gen otorite.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “travès”.
Mo pou mo: “mechan”.
Ekspresyon ‘Lalwa ak pawòl pwofèt yo’ fè referans ak tout Ekriti ann ebre yo.
Mo grèk la vle di “fwi”, men, nan sans senbolik, li vle di “aksyon”.