Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Matye 3​:​1-17

3  Twouve, Jan ki te konn batize moun nan te vin ap preche nan dezè Jide a.  Li t ap di: “Se pou NOU repanti, paske wayòm syèl la vin pi pre.”  Annefè, se de li pwofèt Izayi t ap pale lè l te di: “Koute! Gen yon moun k ap di byen fò nan dezè a: ‘Prepare chemen an pou Jewova! Fè wout yo vin dwat pou li.’”  Jan sa a y ap pale a, rad li te fèt ak plim chamo. Li te gen yon sentiwon po nan tay li, e li te konn manje krikèt ak siwo myèl li jwenn nan bwa.  Moun te konn soti Jerizalèm ak nan tout Jide ak nan tout zòn ki ozalantou rivyè Jouden an pou y al jwenn li,  e li te konn batize yo nan rivyè Jouden an, toutpandan y ap konfese peche yo devan tout moun.  Lè l wè anpil Farizyen ak Sadiseyen ap vin nan zòn kote l ap fè batèm nan, li di yo: “Ras vipè, kiyès ki di NOU NOU ka kouri pou kòlè Bondye a k ap vini?  Ebyen, se pou NOU pwodui fwi ki montre NOU repanti.  E pinga NOU konprann pou ap di nan kè NOU: ‘Se Abraram ki papa nou.’ Paske, m ap di NOU sa, Bondye kapab fè pitit sot nan wòch sa yo pou Abraram. 10  Rach la deja nan rasin pyebwa a. Kidonk, tout pyebwa ki pa bay bon fwi, y ap koupe yo e y ap jete yo nan dife. 11  Mwen menm, mwen batize NOU nan dlo paske NOU repanti. Men, Moun k ap vini apre m nan, Moun mwen pa diy pou m retire sandal li a, pi pisan pase m. Moun sa a ap batize NOU nan lespri sen ak nan dife. 12  Zouti* pou l vannen an nan men l. L ap netwaye glasi l byen netwaye, e l ap ranmase ble l met nan depo, men, l ap boule pay la nan yon dife ki pa ka etenn.” 13  Apre sa, Jezi soti Galile, l al kot Jan nan rivyè Jouden an pou Jan batize l. 14  Men, Jan eseye anpeche l, li di: “Se mwen menm ki bezwen pou w batize m, epi se ou menm k ap vin kote m?” 15  Jezi reponn li, li di l: “Kite sa fèt konsa, paske se konsa pou nou akonpli tout sa ki jis.” Epi, Jan sispann anpeche l. 16  Apre Jezi fin batize, tousuit li monte sot anba dlo a, epi gade, syèl la ouvri, e Jan wè lespri Bondye k ap desann vin sou Jezi sou fòm yon pijon. 17  Epitou, gen yon vwa ki soti nan syèl la ki di: “Men Pitit Gason m nan, pitit mwen renmen anpil la, li menm mwen apwouve a.”

Nòt anba paj

Mo pou mo: “pèl”.