Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Matye 28​:​1-20

28  Premye jou nan semèn nan, apre jou saba a, lè l te kòmanse fè klè, Mari, moun Magdala, ak lòt Mari a vin gade tonm nan.  Epi, gade! gen yon gwo tranblemanntè ki fèt, paske yon zanj Jewova te desann sot nan syèl la, li pwoche, li woule wòch la sou kote, e li chita sou li.  Li te klere kou zèklè, e rad sou li te blan kou nèj.  Mesye ki t ap veye yo te tèlman pè l, yo te pran tranble e yo te vin tankou moun ki mouri.  Men, zanj lan di medam yo: “NOU pa bezwen pè, paske mwen konnen se Jezi yo te kloure sou poto a ap chèche.  Li pa isit la, paske li leve sot nan lanmò, jan l te di a. Vin wè kote yo te depoze l la.  Epi, fè vit al di disip li yo li leve sot nan lanmò, li pran devan l al Galile, e se la ap wè l. Se sa m te gen pou m di NOU.”  Konsa, yo kite tonm nan byen vit, yo kouri al di disip yo sa. Yo te pè, men yo te kontan anpil.  Epi, Jezi rankontre yo, li di: “Bonjou!” Yo pwoche, yo kenbe pye l e yo rann li omaj. 10  Epi, Jezi di yo: “NOU pa bezwen pè! Al pot nouvèl la bay frè m yo pou yo ka al Galile. Se la y ap wè m.” 11  Pandan yo te sou wout, gen kèk nan sòlda ki t ap veye tonm nan ki antre nan vil la al rakonte prèt an chèf yo tout sa k te pase. 12  E lè prèt an chèf yo fin reyini ak ansyen yo, yo met tèt yo ansanm, yo bay sòlda yo yon bon valè pyès monnen ann ajan, 13  epi yo di yo: “Men sa pou NOU di: ‘Pandan nou t ap dòmi, disip li yo vini nan nuit lan, yo vòlè kò a.’ 14  E si pawòl sa a rive nan zòrèy gouvènè a, n a konvenk li pou l pa ban NOU pwoblèm.” 15  Se konsa, sòlda yo pran pyès monnen ann ajan yo, e yo fè sa yo di yo fè a. E pawòl sa a gaye nan mitan Juif yo pou jis jodi a. 16  Onz disip yo yo menm y al Galile, sou mòn kote Jezi te ba yo randevou a. 17  E lè yo wè l, yo pwostène devan l, men gen kèk nan yo ki te gen dout. 18  Jezi pwoche, li pale avèk yo, li di: “Mwen resevwa tout pouvwa ni nan syèl la ni sou tè a. 19  Kidonk, ale, epi fè disip pami moun tout nasyon. Batize yo nan non Papa a, nan non Pitit la ak nan non lespri sen an. 20  Anseye yo pou yo obsève tout bagay mwen te ban NOU lòd pou NOU fè yo. Epi gade! mwen avèk NOU toulejou rive jis nan fen sistèm nan.”

Nòt anba paj