Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Lik 14​:​1-35

14  Gen yon lè, yon jou saba, pandan li antre lakay youn nan chèf Farizyen yo pou l manje avè l, moun ki te la yo t ap veye l.  Epi, devan l lan, gen yon mesye ki te gen yon maladi ki te fè kò l anfle*.  Donk, Jezi di mesye ki te konn Lalwa byen yo ak Farizyen yo: “Èske yon moun gen dwa geri yon moun jou saba oubyen èske li pa gen dwa fè sa?”  Yo pa reponn. Lè sa a, li pran mesye a, li geri l, e li fè l ale.  Epi li di yo: “Kiyès nan NOU la a, si pitit li oubyen yon towo bèf li tonbe nan yon pi yon jou saba, ki pa pral retire l tousuit?”  Lè l fin di yo pawòl sa yo, yo pa t ka di yon mo.  Apre sa, lè l remake envite yo ap chèche plas ki pi devan yo pou yo chita, li ba yo yon egzanp, li di yo:  “Lè yon moun envite w nan yon resepsyon maryaj, pa al chita nan plas ki pi devan an. Petèt nan moman an li te envite yon moun ki pi enpòtan pase w.  Lè sa a, moun ki te envite NOU toule de a ap vin di w: ‘Bay mesye sa a plas ou a.’ Lè sa a ou pral leve tou wont pou w al nan dènye plas la. 10  Men, lè yo envite w yon kote, al chita nan dènye plas la. Konsa, lè moun ki te envite w la parèt, l ap di w: ‘Zanmi m, vin pi devan.’ Lè sa a, w ap santi w onore devan tout lòt envite yo. 11  Paske, nenpòt moun ki glorifye tèt li, y ap rabese l, e nenpòt moun ki rabese tèt li, y ap glorifye l.” 12  Apre sa, li di mesye ki te envite l la tou: “Lè w ap òganize yon dine oswa yon soupe, pa envite zanmi w, frè w, fanmi w ak vwazen ki rich. Petèt, yon lè yo ka envite w tou, e y ap tou remèt ou sa. 13  Men, lè w ap òganize yon resepsyon, envite moun ki pòv, moun ki domaje, ki enfim oswa ki avèg. 14  W ap kontan, paske yo pa gen mwayen pou yo ta remèt ou sa. Se lè moun ki jis yo resisite w ap jwenn rekonpans ou.” 15  Lè youn nan envite yo tande pawòl sa yo, li di l: “Byennere moun ki pral manje nan wayòm Bondye a.” 16  Jezi reponn li: “Gen yon mesye ki t ap òganize yon gwo soupe, li envite yon pakèt moun. 17  Epi, lè lè soupe a rive, li voye esklav li al di envite yo konsa: ‘NOU mèt vini, tout bagay pare.’ 18  Men, yo tout fè menm bagay, yo kòmanse chèche eskiz. Premye a di l: ‘Mwen achte yon teren, fòk m al gade l. Eskize m, mwen pap ka vini.’ 19  Gen yon lòt ki di: ‘Mwen sot achte senk pè bèf, kounye a mwen pral eseye yo. Eskize m, mwen pap ka vini.’ 20  Gen yon lòt ankò ki di: ‘Mwen fèk marye ak yon fi, se pou sa mwen pap ka vini.’ 21  Donk, esklav la retounen, li di mèt li sa yo di l yo. Sa w tande a, mèt kay la move, li di esklav li a: ‘Soti vit, al nan gran wout yo ak nan riyèl ki nan vil la, epi vini ak moun ki pòv, ki domaje, ki avèg oswa ki enfim.’ 22  Yon lòt moman, esklav la di: ‘Mèt, nou fè sa w te di a, men gen plas toujou.’ 23  Mèt la di esklav la: ‘Al sou wout yo, al kote ki klotire yo, fòse moun yo vini, pou kay mwen ka plen moun. 24  Paske, m ap di NOU sa: Pa gen youn nan mesye mwen te envite yo k ap goute nan soupe m nan.’” 25  Yon jou, te gen gwo foul moun ki t ap vwayaje ansanm avèk Jezi, epi li vire li di yo: 26  “Si yon moun vle vin jwenn mwen epi li pa rayi papa l, manman l, madanm li, pitit li, frè l ak sè l, e menm tèt* li, li pa ka disip mwen. 27  Yon moun ki pa pran poto soufrans* li pou l suiv mwen, moun sa a pa ka disip mwen. 28  Pa egzanp, kiyès nan NOU la a ki vle bati yon fò ki pap chita anvan pou l kalkile konbyen sa ap koute l, dekwa pou l ka wè si l gen ase lajan pou l fini l? 29  Si l pa fè sa, li ka fè fondasyon an, epi li pa ka fini fò a. Lè sa a, tout moun t ap pran pase l nan rizib, 30  yo t ap di: ‘Mesye sa a kòmanse bati, men l pa menm ka fini sa l kòmanse a.’ 31  Oubyen ankò, ki wa, si l pral fè lagè ak yon lòt, ki pap chita anvan pou l pale ak lòt moun pou l wè si ak 10 000 òm l ap kapab kanpe devan lòt wa k ap vin anfas li ak 20 000 lan? 32  Konsa, si l pap kapab, pandan lòt wa a lwen toujou, l ap voye yon delegasyon pou l mande fè lapè. 33  Se konsa tou, okenn nan NOU pa ka disip mwen si l pa abandone tout sa l genyen. 34  “An reyalite, sèl se yon bon bagay. Men, si sèl la pèdi gou l, ak ki sa y ap fè l vin sale ankò? 35  Li pa bon ni pou met nan tè, ni pou fè fimye. Yo annik voye l jete. Moun ki gen zòrèy pou l tande, tande.”

Nòt anba paj

Oswa: “ki te gen idwopizi”.
Mo pou mo: “nanm”.
Gade apendis 6.